ועדות הפקולטה

ועדות הפקולטה -

פירוט ועדות הפקולטה לשנת הלימודים תשע"ח יפורסם בשבועות הקרובים

 

נושאי תפקידים

דקאן - פרופ' שרון חנס

ס' דקאן - ד"ר הילה שמיר

ס' דקאן למחקר - פרופ' מיכאל בירנהק

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט - פרופ' אלון קלמנט

מנהל מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון - פרופ' אהוד קמר

מנהל מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה - פרופ' שי לביא

מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם - פרופ' ליאורה בילסקי

מנהל  המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג - ד"ר שי ווזנר

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה - ד"ר דוד שור

מנהל  המכון למשפט ופילנתרופיה - פרופ' יורם מרגליות

מנהל מכון ש. הורביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג - פרופ' מיכאל בירנהק

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים - פרופ' נטע זיו

ממונים על  תיקון ציונים - ד"ר שי נ. לביא וד"ר עמית פונדיק

ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות - ד"ר הילה שמיר

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ - ד"ר הילה שמיר

עורך ראשי "עיוני משפט" - פרופ' ישי בלנק

עורך ראשי Theoretical Inquiries in Law - פרופ' אלון קלמנט

עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" - פרופ' אסף לחובסקי

עורך "דיני ישראל" - פרופ'  אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר

עורכים ראשיים "מעשי משפט" - פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי, ד"ר הילה שמיר

יו"ר הוועדה המדעית של  התכנית לאיכות הסביבה - פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

מרכז הסמינר המחלקתי - פרופ' דיויד גילה

מרכז צהרי יום ד' - ד"ר אליאב ליבליך

מרכז המשפט המבוים - ד"ר תמר קריכלי-כץ

מנהל הקליניקות - פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי - פרופ'  רונן אברהם

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי - פרופ' אבי טבח

מנהל אקדמי של תכנית קרן פרסול לתואר שני בין-לאומי - פרופ' מיכאל בירנהק

 

חברי סגל בוועדות אוניברסיטאיות

 

חברי סגל ממשפטים בבית הדין לענייני משמעת (סגל)

ערכאה ראשונה:

פרופ' מיגל דויטש - נשיא ביה"ד 2017 - 2018

טרם פורסם - מ"מ נשיא ביה"ד 2017 - 2018

פרופ' גיא מונדלק - חבר נבחר 2017 - 2018

גב' יעל ברוידא

גב' משואה שגיב

ערכאת ערעור: טרם פורסם

 

חברי סגל ממשפטים בבית הדין לענייני משמעת (תלמידים)

 

ערכאה ראשונה:

פרופ' רועי קרייטנר - ממונה 2016 - 2018

ד"ר עמית פונדיק - סגן ממונה וחבר 2016 - 2018

 

ערכאה שנייה:

פרופ' אלי לדרמן - נשיא ביה"ד 2016 - 2018

פרופ' עמית פונדיק - מ"מ נשיא 2016 - 2018

 

ועדת מינויים אוניברסיטאית:

פרופ' טליה פישר

 

מועצת מחקר -  פרופ' מיכאל בירנהק

פוסט דוקטורט - פרופ' מיכאל בירנהק

ועדת תואר בוגר אוניברסיטאית - פרופ' דפנה הקר דרור

ועדת תואר מוסמך אוניברסיטאית - ד"ר אמיר חורי

ועדת תואר שלישי אוניברסיטאית - פרופ' גיא מונדלק

ועדה אוניברסיטאית להוגנות מגדרית - פרופ' טליה פישר

ועדת זכויות יוצרים אוניברסיטאית - פרופ' מיכאל בירנהק

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive