ועדות הפקולטה

ועדות הפקולטה תשפ"ג

 

ועדת מינויים

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' שרון חנס

פרופ' דיויד גילה

פרופ' נטע זיו

פרופ' אלון קלמנט

פרופ' אהוד קמר

פרופ' ליאורה בילסקי

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר בוגר

ד"ר יופי תירוש - יו"ר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ד"ר עפרה בלוך

ד"ר דורין לוסטיג

פרופ' הילה שמיר

ד"ר קובי קסטיאל

גב' טלי חן

מר טל אידלמן

גב' איה שלום

גב' מיכל גורדון קרת – מרכזת הוועדה

 

הנהלה אקדמית – מרכז צבי מיתר

פרופ' ישי בלנק– מנהל

פרופ' יצחק בנבג'י

ד"ר יופי תירוש

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נילי כהן

פרופ' מנחם מאוטנר

גב' מיכל לייבוביץ – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר מוסמך

פרופ' יואב ספיר –יו"ר

פרופ' ניבה אלקין-קורן

פרופ' מיכאל בירנהק

פרופ' יורם דנציגר

פרופ' הילה שמיר

פרופ' יורם מרגליות

פרופ' אליאב ליבליך

ד"ר שי נ. לביא

ד"ר שי ווזנר

גב' טלי חן

מר טל אידלמן

גב' מיכל גורדון קרת

גב' אורית קטן – מרכזת הוועדה

 

ועדת תלמידי מחקר

פרופ' יצחק בנבג'י  – יו"ר

פרופ' אלון קלמנט (מ"מ)

פרופ' אייל גרוס (מ"מ)

פרופ' תמי קריכלי כץ

פרופ' טלי פישר

ד"ר שי ווזנר

ד"ר דוד שור

גב' איילת אבריאל – מרכזת הוועדה

 

ועדת קבלה לתואר בוגר

פרופ' אלון קלמנט – יו"ר

פרופ' איסי רוזן צבי

פרופ' רועי קרייטנר

 ד"ר קובי קסטיאל

ד"ר פרידמן רחל

גב' טלי חן

גב' מיכל גורדון קרת

גב' אילנה שגב – מרכזת הוועדה

 

 ועדת תכנון ופיתוח

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' אסף חמדני

 ד"ר יופי תירוש

פרופ' הילה שמיר

ד"ר קובי קסטיאל

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון– מרכזת הוועדה

 

 ועדת ספרייה ומחשוב

פרופ' אייל גרוס – יו"ר

ד"ר אורי הכהן

ד"ר רחל פרידמן

ד"ר דוד שור

מר זאב קיין – מרכז ועדת מחשוב

גב' מיכל תמר – מרכזת ועדת ספרייה

 

ועדת קליניקות

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' עמרי ידלין

ד"ר יופי תירוש

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נטע זיו

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' טלי חן

גב' נירית פוטרמן – מרכזת הוועדה

 

ועדה לקתדרות ולהענקת תוארי כבוד                     

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' חנוך דגן

פרופ' רון חריס

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

 

נציגי הפקולטה בוועדה להענקת תוארי עמית כבוד מטעם הפקולטה              

פרופ' ישי בלנק

פרופ' טליה פישר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

 

ועדה להוגנות מגדרית וגיוון

פרופ' תמי קריכלי כץ – יו"ר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

פרופ' הילה שמיר

 

 ועדת מרצים אורחים

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' רונן אברהם

פרופ' אסף חמדני

ד"ר דורין לוסטיג

ד"ר יופי תירוש

גב' מיכל גורדון קרת

גב' מארי מדויל

גב' מיכל לייבוביץ

גב' טלי חן

מר טל אידלמן

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

 

 ועדת בטיחות

פרופ' דיויד גילה – יו"ר

גב' מיכל תמר

מר דני פתאל  

מר זאב קיין

מר טל אידלמן – מרכז הוועדה

 

נושאי תפקידים

סגנית דקאן – ד"ר יופי תירוש

סגן דקאן למחקר – פרופ' אסף חמדני

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט – פרופ' רונן אברהם

מנהל מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון – פרופ' אסף חמדני

מנהל מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה – פרופ' חנוך דגן

מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם – פרופ' ליאורה בילסקי

המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – ראש המכון: פרופ' אסף חמדני, מנהל המכון: פרופ' יואב ספיר

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה – פרופ' רועי קרייטנר

מנהל המכון למשפט ופילנתרופיה – פרופ' נטע זיו

מנהל מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג – פרופ' אמיר חורי

מנהלת מרכז שמגר- פרופ' ניבה אלקין קורן

ראש התכנית לתארים מחקריים – פרופ' יצחק בנבג'י

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים – ד"ר דורין לוסטיג

ממונים על תיקון ציונים – פרופ' אבי טבח ופרופ' אמיר חורי

אחראי משמעת סטודנטים פקולטטי – פרופ' גיא מונדלק

מ"מ אחראי משמעת סטודנטים פקולטטי – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות – ד"ר נטלי דודזון

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – ד"ר יופי תירוש

ראש תכנית משפטים ומדעי הרוח – ד"ר דוד שור

מנהלת תכנית הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי – פרופ' נטע זיו

ראשת נציבות שוויון ומגדר באוניברסיטה- פרופ' נטע זיו

 

עורך ראשי "עיוני משפט" – ד"ר תמי קריכלי-כץ

עורך ראשיTheoretical Inquiries in Law   - פרופ' רונן אברהם

עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" – פרופ' אסף לחובסקי

עורך ראשי "דיני ישראל" – ד"ר שי ווזנר

עורך ראשי "מעשי משפט" – פרופ' עמרי ידלין

ועדת הוראה לתואר שני בתכנית הבינלאומית ללימודי סביבה (בי"ס פורטר) – ד"ר דוד שור

מרכזת הסמינר המחלקתי – פרופ' הילה שמיר

מרכז צהרי יום ד' –  פרופ' אליאב ליבליך

מרכז המשפט המבוים – פרופ' נטע זיו

מנהל הקליניקות –  פרופ' עמרי ידלין

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי – פרופ' תמי קריכלי כץ

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי – פרופ' אבי טבח

מנהל אקדמי של תכנית קרן פרסול לתואר שני בין-לאומי – פרופ' רונן אברהם

 מנהלת המכון לאמנויות המשפט – השופטת ד"ר דפנה אבניאלי

מנהלת המרכז לקריירה ומשפט – עו"ד יעל שחף

 

נושאי תפקידים אוניברסיטאיים

 

חברי סגל בבית הדין לענייני משמעת (סגל)

ערכאה ראשונה:

פרופ' מיגל דויטש – נשיא ביה"ד

פרופ' אסף חמדני – מ"מ נשיא ביה"ד

פרופ' רועי קרייטנר – שופט

ד"ר דלית פליישהקר- שופטת

 

ערכאת ערעור:

פרופ' אלון קלמנט – נשיא

פרופ' אריה אדרעי – מ"מ נשיא

פרופ' אבי טבח – שופט

 

 

חברי סגל בבית הדין לענייני משמעת (תלמידים)

ערכאה ראשונה:

ד"ר יופי תירוש – ממונה

ד"ר שי נ. לביא – סגן ממונה

ד"ר נטלי דודזון – שופטת בנושאי הטרדה מינית

 

ערכאת ערעור:

עמית פונדיק – נשיא ביה"ד

דיויד גילה – מ"מ נשיא ביה"ד

 

ועדת מינויים אוניברסיטאית – פרופ' יששכר רוזן צבי

ועדת מינויים אוניברסיטאית (מ"מ) – פרופ' ניבה אלקין קורן

ועדה אוניברסיטאית לתואר ראשון – פרופ' רועי קרייטנר

ועדה אוניברסיטאית לענייני קבלה – פרופ' אלון קלמנט

ועדה אוניברסיטאית לתואר שני – פרופ' יואב ספיר

ועדה אוניברסיטאית לתלמידי מחקר – פרופ' אסף לחובסקי

ועדה אוניברסיטאית למשתלמים בתר-דוקטוריים – פרופ' אסף חמדני

ועדה אוניברסיטאית לניגוד עניינים במחקר – פרופ' מיגל דויטש

מועצת המחקר האוניברסיטאית – פרופ' אסף חמדני

ועדה אוניברסיטאית להוגנות מגדרית – פרופ' תמי קריכלי כץ

ועדה אוניברסיטאית להערכת איכות אקדמית פנימית – פרופ' נטע זיו

ועדה אוניברסיטאית לאישור עבודה נוספת – פרופ' גיא מונדלק

ועדה אוניברסיטאית לנושא פרטיות- פרופ' מיכאל בירנהק

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>