ועדות הפקולטה

ועדות הפקולטה תשפ"ד

 

ועדת מינויים

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' שרון חנס

פרופ' דיויד גילה

פרופ' נטע זיו

פרופ' אלון קלמנט

פרופ' אהוד קמר

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר בוגר

ד"ר יופי תירוש - יו"ר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

פרופ' אביחי דורפמן

ד"ר עפרה בלוך

ד"ר שי נ. לביא

ד"ר עידו קטרי

גב' טלי חן

מר טל אידלמן

גב' איה שלום

גב' מיכל גורדון קרת – מרכזת הוועדה

 

הנהלה אקדמית – מרכז צבי מיתר

פרופ' ישי בלנק– מנהל

פרופ' יצחק בנבג'י

ד"ר יופי תירוש

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נילי כהן

פרופ' מנחם מאוטנר

גב' לבנת אשכנזי – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר מוסמך

פרופ' יואב ספיר –יו"ר

פרופ' ניבה אלקין-קורן

פרופ' יורם דנציגר

פרופ' יורם מרגליות

פרופ' אליאב ליבליך

פרופ' מיכאל בירנהק

ד"ר שי נ. לביא

ד"ר שי ווזנר

גב' טלי חן

מר טל אידלמן

גב' מיכל גורדון קרת

גב' אורית קטן – מרכזת הוועדה

 

ועדת תלמידי מחקר

פרופ' יצחק בנבג'י  – יו"ר

פרופ' רונן אברהם

פרופ' תמי קריכלי כץ

פרופ' טלי פישר

פרופ' דיוויד גילה

ד"ר שי ווזנר

ד"ר דוד שור

גב' איילת אבריאל – מרכזת הוועדה

 

 

ועדת קבלה לתואר בוגר

פרופ' אלון קלמנט – יו"ר

פרופ' איסי רוזן צבי

ד"ר יופי תירוש

ד"ר אורי הכהן

פרופ' אמיר חורי

 ד"ר מירב פירט מוצקין

ד"ר רחל פרידמן

גב' טלי חן

גב' מיכל גורדון קרת

גב' מיכל לייבוביץ – מרכזת הוועדה

 

 ועדת תכנון ופיתוח

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' אסף חמדני

פרופ' אלון קלמנט

פרופ' תמי קריכלי כץ

ד"ר יופי תירוש

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון– מרכזת הוועדה

 

 ועדת ספרייה ומחשוב

פרופ' אייל גרוס – יו"ר

ד"ר אורי הכהן

ד"ר רחל פרידמן

ד"ר דוד שור

מר זאב קיין – מרכז ועדת מחשוב

גב' מיכל תמר – מרכזת ועדת ספרייה

 

ועדת קליניקות

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' עמרי ידלין

ד"ר יופי תירוש

פרופ' נטע זיו

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' טלי חן

גב' נירית פוטרמן – מרכזת הוועדה

 

ועדת קתדרות

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' טלי פישר

פרופ' רון חריס

פרופ' ליאוורה בילסקי

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

 

נציגי הפקולטה בועדה להענקת תוארי עמית כבוד מטעם הפקולטה

 

פרופ' ישי בלנק

פרופ' טליה פישר

פרופ' איסי רוזן צבי

 

ועדה להוגנות מגדרית וגיוון

פרופ' תמי קריכלי כץ – יו"ר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ד"ר עידו קטרי

 

 ועדת מרצים אורחים

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' רונן אברהם

פרופ' אסף חמדני

פרופ' אביחי דורפמן

ד"ר יופי תירוש

גב' מיכל גורדון קרת

גב' מארי מדויל

גב' לבנת אשכנזי

גב' טלי חן

מר טל אידלמן

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

 

 ועדת בטיחות

פרופ' דיויד גילה – יו"ר

גב' מיכל תמר

מר דני פתאל  

מר זאב קיין

מר טל אידלמן – מרכז הוועדה

 

ועדה מדעית של מרכז על צגלה

פרופ' רונן אברהם

פרופ' דיויד גילה

ד"ר דורין לוסטיג

פרופ' אמיר חורי

ד"ר שי נ. לביא

 

ועדת היגוי המרכז לקשרי תעשייה

פרופ' אסף חמדני

 

ועדת שיפוט סדנאות והגשות

פרופ' יורם מרגליות

 

נושאי תפקידים

סגנית הדקאן לתלמידים והוראה– ד"ר יופי תירוש

סגן דקאן למחקר – פרופ' אסף חמדני

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט – פרופ' רונן אברהם

מנהל מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון – פרופ' אסף חמדני

מנהל מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה – פרופ' איסי רוזן צבי

מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם – פרופ' ליאורה בילסקי

המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – ראש המכון: פרופ' אסף חמדני, מנהל המכון: פרופ' יואב ספיר

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה – ד"ר דוד שור

מנהל המכון למשפט ופילנתרופיה – פרופ' גיא מונדלק

מנהלת מרכז שמגר- פרופ' ניבה אלקין קורן

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים – פרופ' אביחי דורפמן

מנחה תכנית הפודקסטים- פרופ' מיכאל בירנהק

ממונים על תיקון ציונים – פרופ' אבי טבח ופרופ' אמיר חורי

אחראי משמעת סטודנטים פקולטטי – פרופ' גיא מונדלק

מ"מ אחראי משמעת סטודנטים פקולטטי – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות – ד"ר נטלי דודזון

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – ד"ר יופי תירוש

ראש תכנית משפטים ומדעי הרוח – ד"ר דוד שור

מנהלת תכנית הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי – פרופ' נטע זיו

סגנית נשיא לשוויון, מגוון וקהילה - פרופ' נטע זיו

 

עורך ראשי "עיוני משפט" – פרופ' תמי קריכלי-כץ

עורך ראשיTheoretical Inquiries in Law   - פרופ' רונן אברהם

עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" – פרופ' אסף חמדני

עורך ראשי "דיני ישראל" – ד"ר שי ווזנר

עורך ראשי "מעשי משפט" – פרופ' עמרי ידלין

סמינר מחלקתי – פרופ' אביחי דורפמן

צהרי יום ד' –  פרופ' אליאב ליבליך

מרכז המשפט המבוים – ד"ר יופי תירוש

מנהל הקליניקות –  פרופ' עמרי ידלין

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי – פרופ' תמי קריכלי כץ

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי – פרופ' אלון קלמנט

מנהל אקדמי של תכנית קרן פרסול לתואר שני בין-לאומי – פרופ' רונן אברהם

 מנהלת המכון לאמנויות המשפט – השופטת ד"ר דפנה אבניאלי

מנהלת המרכז לקריירה ומשפט – עו"ד יעל שחף

 

נושאי תפקידים אוניברסיטאיים

 שופטת בנושאי הטרדה מינית – ד"ר נטלי דודזון

חברי סגל בבית הדין לענייני משמעת (סגל)

ערכאה ראשונה:

פרופ' מיגל דויטש – נשיא ביה"ד

פרופ' אסף חמדני – מ"מ נשיא ביה"ד

פרופ' רועי קרייטנר – שופט

ד"ר דלית פליישהקר- שופטת

 

ערכאת ערעור:

 פרופ' אלון קלמנט – נשיא

פרופ' אריה אדרעי – מ"מ נשיא

פרופ' אבי טבח– שופט

 

 

חברי סגל בבית הדין לענייני משמעת (תלמידים)

ערכאה ראשונה:

ד"ר יופי תירוש – ממונה

ד"ר מירב פירט מוצקין – סגן ממונה

 

ערכאת ערעור:

עמית פונדיק – נשיא ביה"ד

דיויד גילה – מ"מ נשיא ביה"ד

ועדת מינויים אוניברסיטאית – פרופ' איסי רוזן צבי

ועדת מינויים אוניברסיטאית (מ"מ) – פרופ' ניבה אלקין קורן

ועדה אוניברסיטאית לתואר ראשון – פרופ' דפנה הקר

ועדה אוניברסיטאית לענייני קבלה – פרופ' אלון קלמנט

ועדה אוניברסיטאית לתואר שני – פרופ' יואב ספיר

ועדה אוניברסיטאית לתלמידי מחקר – פרופ' אסף לחובסקי

ועדה אוניברסיטאית למשתלמים בתר-דוקטוריים – פרופ' אסף חמדני

ועדה אוניברסיטאית לניגוד עניינים במחקר –

מועצת המחקר האוניברסיטאית – פרופ' אסף חמדני

ועדה אוניברסיטאית להוגנות מגדרית – פרופ' תמי קריכלי כץ

ועדה אוניברסיטאית להערכת איכות אקדמית פנימית – פרופ' נטע זיו

ועדה אוניברסיטאית לאישור עבודה נוספת – פרופ' גיא מונדלק

ועדה אוניברסיטאית לנושא פרטיות- פרופ' מיכאל בירנהק

ועדה אוניברסיטאית לנושא מלגות – פרופ' אסף חמדני

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>