ועדות הפקולטה

ועדות הפקולטה וקתדרות תשע"ז

ועדת מינויים

פרופ' רון חריס – יו"ר

פרופ' ז'וזה ברונר

פרופ' דיויד גילה

פרופ' חנןך דגן

פרופ' נינה זלצמן

פרופ' מנחם מאוטנר

פרופ' אלון קלמנט

גב' מיכל לוקר אשד – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר בוגר

פרופ' רועי קרייטנר– יו"ר

פרופ'  דפנה הקר

ד"ר נטע זיו

פרופ' שרון חנס

פרופ' אבי טבח

ד"ר עמית פונדיק

ד"ר דוד שור

גב' מיכל גורדון – מרכזת הוועדה

 

הנהלה אקדמית – מרכז צבי מיתר

פרופ' רון חריס – מנהל

פרופ' חנוך דגן

פרופ' מנחם מאוטנר

פרופ' גיא מונדלק

פרופ' טליה פישר

פרופ' רועי קרייטנר

גב' ספי ויינטראוב - מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר מוסמך

ד"ר אמיר חורי – יו"ר

פרופ' דיויד גילה

פרופ' מיגל דויטש

פרופ' אלימלך וסטרייך

ד"ר שי נ. לביא

פרופ' רועי קרייטנר

ד"ר לינא שלאימה

גב' אורית קטן – מרכזת הוועדה

 

ועדת תלמידי מחקר

פרופ' גיא מונדלק – יו"ר

פרופ' ישי בלנק

פרופ' יצחק בנבג'י   

פרופ' אבי טבח

פרופ' אלון קלמנט

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ד"ר יופי תירוש

גב' ספי וינטראוב – מרכזת הוועדה

 

ועדת קבלה לתואר בוגר

פרופ' נטע זיו - יו"ר

פרופ' אייל גרוס

ד"ר שי ווזנר

ד"ר אמיר חורי

ד"ר דורין לוסטיג

ד"ר שי נ. לביא

גב' דפנה דון – מרכזת הוועדה

 

ועדת תכנון ופיתוח

פרופ' רון חריס – יו"ר

פרופ' רונן אברהם

פרופ' יצחק בנבג'י

פרופ' טליה פישר

פרופ' רועי קרייטנר

ד"ר הילה שמיר

גב' ורדה ברנשטיין

גב' מיכל לוקר אשד – מרכזת הוועדה

 

ועדת ספרייה ומחשוב

פרופ' יורם מרגליות – יו"ר

פרופ' רונן אברהם

ד"ר שי נ. לביא

ד"ר עמית פונדיק

פרופ' אהוד קמר

מר זאב קיין – מרכז ועדת מחשוב

גב' רודה דוידיאן- מרכזת ועדת ספרייה

 

ועדת קליניקות

פרופ' רון חריס – יו"ר

פרופ' זוז'ה ברונר

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נטע זיו

פרופ' רועי קרייטנר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ד"ר דליה דרומי – מרכזת הוועדה

 

ועדה לקתדרות ולהענקת תארי כבוד

פרופ' רון חריס – יו"ר

פרופ' איל בנבנישתי

פרופ' חנוך דגן

פרופ' אריאל פורת

גב' מיכל לוקר אשד – מרכזת הוועדה

 

ועדת בטיחות

פרופ' מיגל דויטש – יו"ר

גב' טלי חן         

מר זאב קיין      

מר יוסי טפלין    

מר דני פתאל    

גב' טלי חן – מרכזת הוועדה

 

נושאי תפקידים

סגן דקאן – פרופ' רועי קרייטנר

סגן דקאן למחקר - פרופ' טליה פישר

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט - פרופ' שרון חנס

מנהל מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון –פרופ' אהוד קמר

מנהל מרכז אדמונד ג. ספרא לאתיקה – פרופ' שי לביא

מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם -  פרופ' ליאורה בילסקי

מנהל  המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – ד"ר שי ווזנר

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה – ד"ר דוד שור

מנהל  המכון למשפט ופילנתרופיה – פרופ' יורם מרגליות

מנהל מכון ש. הורביץ לקניין רוחני ע"ש עו"ד אמנון גולדנברג – פרופ' מיכאל בירנהק

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים -  פרופ' נטע זיו

ממונים על  תיקון ציונים - ד"ר שי נ. לביא וד"ר עמית פונדיק

ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות –ד"ר הילה שמיר

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – פרופ' רועי קרייטנר

עורך ראשי "עיוני משפט" – פרופ' ישי בלנק

עורך ראשי Theoretical Inquiries in Law - פרופ' שרון חנס

עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" - פרופ' אסף לחובסקי

עורך "דיני ישראל" - פרופ'  אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר

יו"ר הוועדה המדעית של  התכנית לאיכות הסביבה – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

מרכז הסמינר המחלקתי –פרופ' דיויד גילה

מרכז צהרי יום ד' –  ד"ר אליאב ליבליך

מרכז המשפט המבוים -  ד"ר תמר קריכלי-כץ

מנהל הקליניקות -  פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי -  פרופ'  רונן אברהם

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי –  פרופ' אבי טבח

מנהל אקדמי של התכנית הבינלאומית לתואר שני – פרופ' מיכאל בירנהק

 

חברי סגל בוועדות אוניברסיטאיות

 

חברי סגל ממשפטים בבית הדין לענייני משמעת (סגל)

ערכאה ראשונה:

פרופ' מיגל דויטש-  נשיא ביה"ד 2017 - 2018

טרם פורסם - מ"מ נשיא ביה"ד 2017 - 2018

פרופ' גיא מונדלק - חבר נבחר  2017 - 2018

גב' יעל ברוידא

גב' משואה שגיב

ערכאת ערעור:  טרם פורסם

 

חברי סגל ממשפטים בבית הדין לענייני משמעת (תלמידים)

 

ערכאה ראשונה:

פרופ' רועי קרייטנר - ממונה  2016 - 2018

ד"ר עמית פונדיק    -  סגן ממונה וחבר  2016 - 2018

 

ערכאה שנייה:

פרופ' אלי לדרמן  - נשיא ביה"ד 2016 - 2018

פרופ' עמית פונדיק    - מ"מ נשיא 2016 - 2018

 

ועדת מינויים אוניברסיטאית:

 פרופ' שרון חנס

 מ"מ – פרופ' טליה פישר

 

מועצת מחקר -  פרופ' טליה פישר

פוסט דוקטורט - פרופ' טליה פישר

ועדת תואר בוגר אוניברסיטאית -  פרופ' דפנה הקר

ועדת תואר מוסמך אוניברסיטאית – ד"ר אמיר חורי

ועדת תואר שלישי אוניברסיטאית - פרופ' גיא מונדלק

ועדה אוניברסיטאית להוגנות מגדרית - פרופ' טליה פישר

ועדת זכויות יוצרים אוניברסיטאית -  פרופ' מיכאל בירנהק

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive