ועדות הפקולטה

 

ועדת מינויים

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' ז'וזה ברונר

פרופ' דיויד גילה

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נינה זלצמן

פרופ' מנחם מאוטנר

פרופ' אלון קלמנט

גב' ורדה ברנשטיין

בת-שבע כהן – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר בוגר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי – יו"ר

פרופ' דפנה הקר

פרופ' אסף חמדני

פרופ' רועי קרייטנר

ד"ר תמי קריכלי-כץ

ד"ר דוד שור

ד"ר הילה שמיר

גב' ורדה ברנשטיין

גב' טלי חן

גב' מיכל גורדון-קרת – מרכזת הוועדה

 

הנהלה אקדמית – מרכז צבי מיתר

פרופ' שרון חנס – מנהל

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נילי כהן

פרופ' מנחם מאוטנר

פרופ' גיא מונדלק

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' שרון שלו – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר מוסמך

ד"ר אמיר חורי (סמ' א')/ד"ר הילה שמיר (סמ' ב') – יו"ר

פרופ' דיויד גילה

פרופ' מיגל דויטש

פרופ' אביחי דורפמן

פרופ' רועי קרייטנר

ד"ר לינא שלאימה

גב' אורית קטן – מרכזת הוועדה

 

ועדת תלמידי מחקר

פרופ' גיא מונדלק – יו"ר

פרופ' ישי בלנק

פרופ' אבי טבח

ד"ר תמי קריכלי-כץ

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

פרופ' אריה אדרעי (מ"מ)

פרופ' אלון קלמנט (מ"מ)

גב' ספי וינטראוב – מרכזת הוועדה

 

ועדת קבלה לתואר בוגר

פרופ' נטע זיו - יו"ר

ד"ר נטלי דודזון

פרופ' מיגל דויטש

ד"ר אמיר חורי

ד"ר שי נ. לביא

גב' אילנה שגב/גב' דפנה דון – מרכזות הוועדה

גב' ורדה ברנשטיין

גב' מיכל גורדון קרת

 

ועדת תכנון ופיתוח

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' מיכאל בירנהק

ד"ר דורין לוסטיג

פרופ' אסף לחובסקי

ד"ר הילה שמיר

גב' ורדה ברנשטיין

בת-שבע כהן – מרכזת הוועדה

 

ועדת ספרייה ומחשוב

ד"ר עמית פונדיק – יו"ר

פרופ' יצחק בנבג'י

פרופ' אייל גרוס

פרופ' אהוד קמר

ד"ר תמי קריכלי-כץ

מר זאב קיין – מרכז ועדת מחשוב

גב' רודה דוידיאן – מרכזת ועדת ספרייה

 

ועדת קליניקות

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' זוז'ה ברונר

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נטע זיו

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ד"ר הילה שמיר

גב' ורדה ברנשטיין

עו"ד רענן גלעדי – מרכז הוועדה

 

ועדה לקתדרות ולהענקת תוארי כבוד

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' איל בנבנישתי

פרופ' חנוך דגן

פרופ' אריאל פורת

גב' ורדה ברנשטיין

בת-שבע כהן – מרכזת הוועדה

 

ועדה להוגנות מגדרית

פרופ' טליה פישר – יו"ר

ד"ר תמי קריכלי-כץ

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ד"ר הילה שמיר

 

ועדת בטיחות

פרופ' מיגל דויטש – יו"ר

גב' טלי חן         

מר דני פתאל    

מר זאב קיין      

גב' טלי חן – מרכזת הוועדה

 

נושאי תפקידים

דקאן –​ פרופ' שרון חנס

סגן דקאן – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

סגן דקאן למחקר – פרופ' מיכאל בירנהק

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט – פרופ' אלון קלמנט

מנהל מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון – פרופ' אהוד קמר

מנהל מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה – פרופ' חנוך דגן

מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם – פרופ' ליאורה בילסקי

מנהל  המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – ד"ר שי ווזנר

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה – ד"ר דוד שור

מנהל  המכון למשפט ופילנתרופיה – פרופ' יורם מרגליות

מנהל מכון ש. הורביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג – פרופ' מיכאל בירנהק

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים – פרופ' נטע זיו

ממונים על תיקון ציונים – ד"ר עמית פונדיק וד"ר אמיר חורי

ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות – ד"ר אליאב ליבליך

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ראשת תכנית משפטים ומדעי הרוח – פרופ' דפנה הקר

עורך ראשי "עיוני משפט" – פרופ' ישי בלנק

עורך ראשי Theoretical Inquiries in Law – פרופ' אלון קלמנט

עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" – פרופ' אסף לחובסקי

עורך "דיני ישראל" – פרופ'  אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר

עורך "מעשי משפט" – פרופ' פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי, ד"ר הילה שמיר

יו"ר הוועדה המדעית של  התכנית לאיכות הסביבה – ד"ר דוד שור

מרכז הסמינר המחלקתי – פרופ' אביחי דורפמן

מרכז צהרי יום ד' –  פרופ' דפנה הקר (סמ' א')/פרופ' יצחק בנבג'י (סמ' ב')

מרכז המשפט המבוים – ד"ר עמית פונדיק

מנהל הקליניקות –  פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי – פרופ'  רונן אברהם

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי – פרופ' אבי טבח

מנהל אקדמי של תכנית קרן פרסול לתואר שני בין-לאומי – פרופ' מיכאל בירנהק

 

 

חברי סגל ממשפטים בבית הדין לענייני משמעת (תלמידים)

 

ערכאה ראשונה:

פרופ' רועי קרייטנר – ממונה 2014 - 2018

ד"ר עמית פונדיק – סגן ממונה 2014 - 2018

 

ערכאה שנייה:

פרופ' ישי בלנק – נשיא ביה"ד 2016 - 2018

פרופ' אסף לחובסקי – מ"מ נשיא 2016 - 2018

 

ועדת מינויים אוניברסיטאית – פרופ' טליה פישר

ועדת תואר ראשון אוניברסיטאית – פרופ' דפנה הקר

ועדת קבלה אוניברסיטאית – פרופ' נטע זיו

ועדת תואר שני אוניברסיטאית – ד"ר אמיר חורי

ועדת תואר שלישי אוניברסיטאית – פרופ' ז'וזה ברונר

ועדה אוניברסיטאית למשתלמים פוסט-דוקטוריים – פרופ' מיכאל בירנהק

מועצת המחקר האוניברסיטאית – פרופ' מיכאל בירנהק

ועדה אוניברסיטאית להוגנות מגדרית – פרופ' טליה פישר

ועדה אוניברסיטאית לזכויות יוצרים – פרופ' מיכאל בירנהק

ועדת אתיקה אוניברסיטאית – פרופ' דפנה הקר

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801