ועדות הפקולטה

ועדות הפקולטה תשפ"ב

 

ועדת מינויים

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' ישי בלנק

פרופ' דיויד גילה

פרופ' דפנה הקר

פרופ' אלון קלמנט

פרופ' אהוד קמר

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

 

 

 

ועדת תואר בוגר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי – יו"ר

ד"ר עפרה בלוך

פרופ' ישי בלנק

ד"ר דורין לוסטיג

פרופ' הילה שמיר

ד"ר יופי תירוש

גב' טלי חן

מר טל אידלמן

גב' איה שלום

גב' מיכל גורדון קרת – מרכזת הוועדה

הנהלה אקדמית – מרכז צבי מיתר

פרופ' שרון חנס – מנהל

פרופ' ישי בלנק

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נילי כהן

פרופ' מנחם מאוטנר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' שרון שלו – מרכזת הוועדה

 

 

 

ועדת תואר מוסמך

פרופ' הילה שמיר – יו"ר

פרופ' ניבה אלקין-קורן

פרופ' ישי בלנק

פרופ' יורם דנציגר

ד"ר שי ווזנר

ד"ר שי נ. לביא

גב' טלי חן

מר טל אידלמן

גב' מיכל גורדון קרת

גב' אורית קטן – מרכזת הוועדה

 

 

 

ועדת תלמידי מחקר

פרופ' יצחק בנבג'י  – יו"ר

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' אייל גרוס (מ"מ)

ד"ר שי ווזנר

ד"ר שי נ. לביא

פרופ' אלון קלמנט (מ"מ)

ד"ר יופי תירוש

גב' איילת אבריאל – מרכזת הוועדה

 

 

ועדת קבלה לתואר בוגר

פרופ' אלון קלמנט – יו"ר

פרופ' ישי בלנק

ד"ר שי נ. לביא

 ד"ר פרידמן רחל

פרופ' רועי קרייטנר

פרופ' איסי רוזן צבי

גב' טלי חן

גב' מיכל גורדון קרת

גב' אילנה שגב – מרכזת הוועדה

 

 

 

ועדת תכנון ופיתוח

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' ישי בלנק

פרופ' אסף חמדני

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ד"ר יופי תירוש

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון– מרכזת הוועדה

 

 

 

ועדת ספרייה ומחשוב

פרופ' אייל גרוס – יו"ר

ד"ר רחל פרידמן

פרופ' אהוד קמר

ד"ר דוד שור

מר זאב קיין – מרכז ועדת מחשוב

גב' מיכל תמר – מרכזת ועדת ספרייה

 

 

 

ועדת קליניקות

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' יצחק בנבג'י

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נטע זיו

פרופ' עמרי ידלין

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' טלי חן

גב' נירית פוטרמן – מרכזת הוועדה

 

 

 

ועדה לקתדרות ולהענקת תוארי כבוד                     

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' חנוך דגן

פרופ' רון חריס

גב' טלי חן

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

נציגי הפקולטה בוועדה להענקת תוארי עמית כבוד מטעם הפקולטה              

פרופ' שרון חנס

פרופ' טליה פישר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

 

 

 

ועדה להוגנות מגדרית וגיוון

פרופ' נטע זיו – יו"ר

ד"ר תמי קריכלי כץ

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

פרופ' הילה שמיר

 

 

 

ועדת מרצים אורחים

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' רונן אברהם

פרופ' אסף חמדני

ד"ר דורין לוסטיג

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' מיכל גורדון קרת

גב' מארי מדויל

גב' שרון שלו

גב' יפית ג'ונסטון – מרכזת הוועדה

 

 

 

ועדת בטיחות

פרופ' מיגל דויטש – יו"ר

מר דני פתאל    

מר זאב קיין

מר טל אידלמן – מרכז הוועדה

 

 

נושאי תפקידים

סגן דקאן – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

סגן דקאן למחקר – פרופ' אסף חמדני

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט – פרופ' ישי בלנק

מנהל מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון – פרופ' אסף חמדני

מנהל מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה – פרופ' חנוך דגן

מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם – פרופ' ליאורה בילסקי

מנהל המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – פרופ' ישי בלנק

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה – פרופ' רועי קרייטנר

מנהל המכון למשפט ופילנתרופיה – פרופ' נטע זיו

מנהל מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג – פרופ' אמיר חורי

ראש התכנית לתארים מחקריים – פרופ' יצחק בנבג'י

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים – ד"ר דורין לוסטיג

ממונים על תיקון ציונים – פרופ' אבי טבח ופרופ' אמיר חורי

אחראי משמעת סטודנטים פקולטטי – פרופ' גיא מונדלק

מ"מ אחראי משמעת סטודנטים פקולטטי – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות – ד"ר נטלי דודזון

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ראש תכנית משפטים ומדעי הרוח – ד"ר דוד שור

מנהלת תכנית הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי – פרופ' נטע זיו

עורך ראשי "עיוני משפט" – ד"ר תמי קריכלי-כץ

 פרופ' ישי בלנק Theoretical Inquiries in Law  עורך ראשי -

עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" – פרופ' אסף לחובסקי

עורכים ראשיים "דיני ישראל" – פרופ'  אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר

עורך ראשי "מעשי משפט" – פרופ' עמרי ידלין

ועדת הוראה לתואר שני בתכנית הבינלאומית ללימודי סביבה (בי"ס פורטר) – ד"ר דוד שור

מרכז הסמינר המחלקתי – ד"ר תמי קריכלי כץ (א), ד"ר קובי קסטיאל (ב)

מרכז צהרי יום ד' –  פרופ' אליאב ליבליך

מרכז המשפט המבוים – פרופ' נטע זיו

מנהל הקליניקות –  פרופ' עמרי ידלין

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי – פרופ' רונן אברהם

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי – פרופ' אבי טבח

מנהל אקדמי של תכנית קרן פרסול לתואר שני בין-לאומי – פרופ' רונן אברהם

מנהלת המכון לאמנויות המשפט – השופטת ד"ר דפנה אבניאלי

מנהלת המרכז לקריירה ומשפט – עו"ד יעל שחף

 

 

נושאי תפקידים אוניברסיטאיים

חברי סגל בבית הדין לענייני משמעת (סגל)

ערכאה ראשונה:

פרופ' מיגל דויטש – נשיא ביה"ד

פרופ' אסף חמדני – מ"מ נשיא ביה"ד

פרופ' נטע זיו – שופטת

 

ערכאת ערעור:

פרופ' אלון קלמנט – נשיא

פרופ' אריה אדרעי – מ"מ נשיא

פרופ' אבי טבח – שופט

חברי סגל בבית הדין לענייני משמעת (תלמידים)

 

ערכאה ראשונה:

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי – ממונה

ד"ר שי נ. לביא – סגן ממונה

ד"ר נטלי דודזון – שופטת בנושאי הטרדה מינית

 

ערכאת ערעור:

אביחי דורפמן – נשיא ביה"ד

דיויד גילה – מ"מ נשיא ביה"ד

 

 

ועדת מינויים אוניברסיטאית – פרופ' יששכר רוזן צבי

ועדת מינויים אוניברסיטאית (מ"מ) – פרופ' אסף חמדני

ועדה אוניברסיטאית לתואר ראשון – פרופ' רועי קרייטנר

ועדה אוניברסיטאית לענייני קבלה – פרופ' רועי קרייטנר

ועדה אוניברסיטאית לתואר שני – פרופ' הילה שמיר

ועדה אוניברסיטאית לתלמידי מחקר – פרופ' אסף לחובסקי

ועדה אוניברסיטאית למשתלמים בתר-דוקטוריים – פרופ' אסף חמדני

ועדה אוניברסיטאית לניגוד עניינים במחקר – פרופ' מיגל דויטש

מועצת המחקר האוניברסיטאית – פרופ' אסף חמדני

ועדה אוניברסיטאית להוגנות מגדרית – פרופ' נטע זיו

ועדה אוניברסיטאית להערכת איכות אקדמית פנימית – פרופ' נטע זיו

ועדה אוניברסיטאית לאישור עבודה נוספת – פרופ' גיא מונדלק

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>