ועדות הפקולטה

 

ועדות הפקולטה תשע"ט

 

ועדת מינויים

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' דיויד גילה

פרופ' נינה זלצמן

פרופ' רון חריס

פרופ' אסף לחובסקי

פרופ' מנחם מאוטנר

פרופ' אלון קלמנט

גב' ורדה ברנשטיין

בת-שבע כהן – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר בוגר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי – יו"ר

פרופ' ישי בלנק

פרופ' אביחי דורפמן

פרופ' רועי קרייטנר

ד"ר תמי קריכלי-כץ

ד"ר הילה שמיר

גב' ורדה ברנשטיין

גב' טלי חן

גב' מיכל גורדון קרת – מרכזת הוועדה

 

הנהלה אקדמית – מרכז צבי מיתר

פרופ' שרון חנס – מנהל

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נילי כהן

פרופ' מנחם מאוטנר

פרופ' גיא מונדלק (סמ' א')/פרופ' ישי בלנק (סמ' ב')

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' שרון שלו – מרכזת הוועדה

 

ועדת תואר מוסמך

ד"ר הילה שמיר – יו"ר

פרופ' ישי בלנק

פרופ' יורם דנציגר

פרופ' אסף חמדני

ד"ר דורין לוסטיג

פרופ' אלון קלמנט

גב' אורית קטן – מרכזת הוועדה

 

ועדת תלמידי מחקר

פרופ' גיא מונדלק (סמ' א')/פרופ' ישי בלנק (סמ' ב') – יו"ר

פרופ' רונן אברהם (מ"מ)

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' ישי בלנק (סמ' א')/פרופ' אהוד קמר (סמ' ב')

פרופ' אבי טבח

פרופ' רועי קרייטנר (מ"מ)

ד"ר תמי קריכלי-כץ

גב' ספי וינטראוב – מרכזת הוועדה

 

ועדת קבלה לתואר בוגר

פרופ' נטע זיו – יו"ר

פרופ' מיגל דויטש

פרופ' אמיר חורי

ד"ר שי נ. לביא

פרופ' רועי קרייטנר (מ"מ היו"ר)

גב' ורדה ברנשטיין

גב' מיכל גורדון קרת

גב' אילנה שגב – מרכזת הוועדה

 

ועדת תכנון ופיתוח

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' מיכאל בירנהק

פרופ' אלון קלמנט

ד"ר תמי קריכלי-כץ

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' ורדה ברנשטיין

בת-שבע כהן – מרכזת הוועדה

 

ועדת ספרייה ומחשוב

ד"ר עמית פונדיק – יו"ר

פרופ' יצחק בנבג'י

פרופ' אייל גרוס

פרופ' אהוד קמר

מר זאב קיין – מרכז ועדת מחשוב

גב' מיכל תמר – מרכזת ועדת ספרייה

 

ועדת קליניקות

פרופ' שרון חנס – יו"ר

מנהל הקליניקות במקום פרופ' איסי רוזן-צבי – יפורסם בהמשך

פרופ' חנוך דגן

פרופ' נטע זיו

ד"ר תמי קריכלי-כץ

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' ורדה ברנשטיין

עו"ד רענן גלעדי – מרכז הוועדה

 

ועדה לקתדרות ולהענקת תוארי כבוד

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' רון חריס

פרופ' אריאל פורת

גב' ורדה ברנשטיין

בת-שבע כהן – מרכזת הוועדה

 

ועדה להוגנות מגדרית

פרופ' טליה פישר – יו"ר

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ד"ר הילה שמיר

 

ועדת מרצים אורחים

פרופ' שרון חנס – יו"ר

פרופ' מיכאל בירנהק

פרופ' נטע זיו

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

גב' מיכל גורדון קרת

גב' מארי מדויל

גב' שרון שלו

בת-שבע כהן – מרכזת הוועדה

 

ועדת בטיחות

פרופ' מיגל דויטש – יו"ר

גב' טלי חן         

מר דני פתאל    

מר זאב קיין      

גב' טלי חן – מרכזת הוועדה

 

נושאי תפקידים

סגן דקאן – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

סגן דקאן למחקר – פרופ' מיכאל בירנהק

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט – פרופ' אלון קלמנט

מנהל מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון – פרופ' אהוד קמר

מנהל מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה – פרופ' חנוך דגן

מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם – פרופ' ליאורה בילסקי

מנהל המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – ד"ר שי ווזנר

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה – ד"ר דוד שור

מנהל המכון למשפט ופילנתרופיה – פרופ' יורם מרגליות

מנהל מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג – פרופ' מיכאל בירנהק

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים – ד"ר דורין לוסטיג

ממונים על תיקון ציונים – פרופ' אמיר חורי וד"ר עמית פונדיק

אחראי משמעת סטודנטים פקולטטי – פרופ' גיא מונדלק

מ"מ אחראי משמעת סטודנטים פקולטטי – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות – ד"ר אליאב ליבליך

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ראש תכנית משפטים ומדעי הרוח – ד"ר דוד שור

עורך ראשי "עיוני משפט" – ד"ר דורין לוסטיג

עורך ראשי Theoretical Inquiries in Law – פרופ' אלון קלמנט

עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" – פרופ' אסף לחובסקי

עורכים ראשיים "דיני ישראל" – פרופ'  אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר

עורכים ראשיים "מעשי משפט" – ד"ר הילה שמיר, פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ועדת הוראה לתואר שני בבי"ס פורטר – פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי

ועדת הוראה לתואר שני בתכנית הבינלאומית ללימודי סביבה (בי"ס פורטר) – ד"ר דוד שור

מרכז הסמינר המחלקתי – ד"ר תמי קריכלי-כץ

מרכז צהרי יום ד' –  פרופ' אריאל פורת

מרכז המשפט המבוים – ד"ר שי נ. לביא

מנהל הקליניקות –  פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי (מחליפו יפורסם בהמשך)

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי – פרופ'  רונן אברהם

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי – פרופ' אבי טבח

מנהל אקדמי של תכנית קרן פרסול לתואר שני בין-לאומי – פרופ' מיכאל בירנהק

 

מנהלת המכון לאמנויות המשפט – השופטת ד"ר דפנה אבניאלי
מנהלת המרכז לקריירה ומשפט – עו"ד יעל שחף

 

נושאי תפקידים אוניברסיטאיים

 

חברי סגל בבית הדין לענייני משמעת (סגל)

ערכאה ראשונה:

פרופ' מיגל דויטש – נשיא ביה"ד

פרופ' אסף חמדני – מ"מ נשיא ביה"ד

פרופ' נטע זיו – שופטת

פרופ' גיא מונדלק – שופט

גב' משואה שגיב – שופטת

ערכאת ערעור:

פרופ' אלון קלמנט – נשיא

פרופ' אריה אדרעי – מ"מ נשיא

פרופ' אבי טבח – שופט

 

חברי סגל בבית הדין לענייני משמעת (תלמידים)

ערכאה ראשונה:

פרופ' יששכר (איסי) רוזן-צבי – ממונה

פרופ' אמיר חורי – סגן ממונה

ד"ר תמי קריכלי-כץ – שופטת בנושאי הטרדה מינית

ערכאת ערעור:

פרופ' ישי בלנק – נשיא ביה"ד

פרופ' אסף לחובסקי – מ"מ נשיא ביה"ד

 

ועדת מינויים אוניברסיטאית – פרופ' טליה פישר

ועדת מינויים אוניברסיטאית (מ"מ) – פרופ' אסף חמדני

ועדה אוניברסיטאית לתואר ראשון – פרופ' דפנה הקר

ועדה אוניברסיטאית לענייני קבלה – פרופ' רועי קרייטנר

ועדה אוניברסיטאית לתואר שני – ד"ר הילה שמיר

ועדה אוניברסיטאית לתלמידי מחקר – פרופ' יצחק בנבג'י

ועדה אוניברסיטאית למשתלמים בתר-דוקטוריים – פרופ' מיכאל בירנהק

ועדת מלגות אוניברסיטאית – פרופ' מיכאל בירנהק

ועדה אוניברסיטאית לזכויות יוצרים – פרופ' מיכאל בירנהק

מועצת המחקר האוניברסיטאית – פרופ' מיכאל בירנהק

ועדה אוניברסיטאית להוגנות מגדרית – פרופ' טליה פישר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive