פרס אמנון גולדנברג

פרס אמנון גולדנברג

עידוד כתיבה משפטית בעברית בקניין רוחני
פרס אמנון גולדנברג לכתיבה משפטית בעברית מוענק מדי שנה למאמר או מחקר נבחר (אך לא ספר) העוסק בנושאי הקניין הרוחני השונים. הקריטריונים לבחירה הם מצוינות ומקוריות. הפרס נועד לעודד את התפתחות השיח המחקרי בנושאי הקניין הרוחני בעברית. בצד הפרס לחוקרים (ובכלל זה עורכי-דין ושופטים), מוענק גם פרס לסטודנטים במטרה לעודד כתיבת עבודות מחקר, מרמת סמינריון ומעלה בנושאי קניין רוחני (לא כולל עבודת דוקטור). קול קורא להגשת מועמדות לפרס אמנון גולדנברג מתפרסם מדי שנה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive