הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מעניין לשמוע שיחות עם המרצים בנושא משפטיים של דיני ביטוח , אפליה, סחר בבני אדם, שילטון מקומי, פסיקה
סטודנטים מספרים איך זה ללמוד באוניברסיטת תל אביב
שוב מקור גאווה בבחינות לשכת עורכי הדין: 71% מעבר לבוגרי הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב

זרקור

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801