התכנית לחינוך משפטי קליני ע"ש אלגה צגלה

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801