זכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה

זכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה
  • מי אנחנו
  • פעילות והישגים
  • כתבו עלינו

 

 

הקליניקה עוסקת במפגש רב הרבדים בין ניצולי שואה, משפט וזקנה, באשר מטבע הדברים, ניצולי השואה בישראל נמנים על בני הגיל השלישי, וסוגיות של ביטחון סוציאלי, פנסיה, סיעוד, צרכנות, זכויות רפואיות, אפוטרופסות, אוטונומיה בקבלת החלטות ועוד, מעסיקות גם אותם, לצד הזכויות הייחודיות המוקנות להם.


​במקביל לעיסוק בסוגיות משפטיות הנוגעות לחייהם של כלל הזקנים בישראל, מתמקדת העבודה הקלינית ביחס לניצולי השואה בהתדיינות בערכאות משפטיות ורפואיות, ביחס למימוש זכאות לתמלוגים ולהכרה במעמד של ניצול/ת שואה מצד המדינה וכן כוללת הפעילות השתתפות בהליכי חקיקה וקידום מדיניות המתחשבת באוכלוסיית המבוגרים בישראל ומונעת התעמרות שלטונית ואחרת בזקנים ובניצולי שואה בפרט.


בשיעור האקדמי נדון בתולדות ההסדרים המשפטיים - החקיקתיים והפסיקתיים - ביחס לפיצויים עבור ניצולי השואה בישראל החל משנות החמישים ועד ימינו ונעמוד על הקשר בין מחקר היסטורי, זיכרון קולקטיבי והענקת פיצויים. כמו כן ננתח את ההסדרים המשפטיים הנוגעים לעולם הזקנה ולשאלות החברתיות, הפסיכולוגיות והמוסריות הנלוות אליהם.


​סגל הקליניקה:

פרופ' דפנה הקר - מנחה אקדמית

עו"ד ליעד סטרולובעו"ד יעל הבסי-אהרוני, עו"ד נדב דישון

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive