אודות הקליניקות

אודות הקליניקות

תכנית החינוך הקליני החלוצה והמובילה בישראל

תכנית החינוך הקליני בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב מעניקה לאנשי משפט - אנשי אקדמיה, עורכי דין, ומשפטנים לעתיד - את האפשרות לרתום את כישוריהם למען קידום שוויון וצדק משפטי וחברתי, ומחנכת את הדורות הבאים של המשפט הישראלי למודעות חברתית, דאגה לזולת ולטובת הציבור ומחויבות הדדית ליצירת חברה אנושית טובה יותר.

התכנית היא הראשונה מסוגה בישראל  וגם כיום היא הגדולה והמגוונת מבין תכניות החינוך המשפטי הקליני במוסדות להשכלה משפטית בישראל, ואף מתייחדת בהעסקת עורכי דין במשרה מלאה כמנחים מקצועיים של הקליניקות השונות, לצד המנחים האקדמיים.

התכנית לחינוך משפטי קליני מנציחה את שמה של אלגה צגלה ז"ל, רעייתו של ד"ר וולף צגלה ז"ל, ידיד הפקולטה למשפטים ותומך נלהב בתכנית לחינוך קליני מימיה הראשונים. 

 

היסטוריה של שינוי חברתי וחינוך לערכים

אבן הפינה של הקליניקות היא הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי אשר הוקמה ע"י פרופ' קנת מן בשנת 1989 מתוך הכרה בכך שכמוסד ציבורי הפועל בתוך הקהילה, על הפקולטה למשפטים להעניק ממשאביה האנושיים והחומריים לקהילה וכי העדר ייצוג לנאשמים בפלילים, חסרי יכולת כלכלית, מהווה פגיעה בזכויות אדם בסיסיות ובערך הצדק של מערכת המשפט. הודות לפעולת הקליניקה הוקמה בשנת 1996 הסניגוריה הציבורית ופרופ' מן התמנה לסניגור הציבורי הארצי.

הקמת הסניגוריה הציבורית היא רק דוגמה אחת לשינוי חקיקה, שינוי מדיניות ושינוי חברתי, אשר נולדו הודות לפעילות התכנית לחינוך משפטי קליני באוניברסיטת תל אביב וממחישים את יעדיה, את הפוטנציאל הטמון בה ואת הישגיה. לאורך השנים נוספו לתכנית קליניקות שונות העוסקות בתחומים נוספים בהם קיים פער בין הדין או הפרקטיקה הנוהגים בישראל לבין ערכי צדק וטובת הציבור.

מדי שנה משתלבים במסגרת התכנית, תמורת קרדיט אקדמי, כ- 160 סטודנטים לתואר ראשון, בסיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות ובמחקר אקדמי שמטרתו שינוי מדיניות בתחומי עיסוק הקליניקות. התכנית כוללת גם לימודים עיוניים אודות יכולתו של המשפט להוות מכשיר לשינוי חברתי. בוגרי התכנית מעידים על חוויה לימודית בלתי רגילה, תחושת העצמה אישית וסיפוק רב מהיכולת להגיש סיוע ולחולל שינוי ממשי עבור אנשים אשר ניצבים חסרי אונים מול הרשויות.

 

מודל הזוכה לשבחים בינלאומיים

בשנת 2016 פורסמו המלצותיה של ועדת המומחים המשפטיים, אשר מונתה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל לבחינת מוסדות ההשכלה המשפטית בישראל. מן הראוי לצטט, ככתבה וכלשונה, את התייחסות הוועדה, בה היו חברים פרופסורים בכירים מאוד מבתי ספר מובילים למשפטים בעולם, לתכנית החינוך המשפטי הקליני בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב:

 

The TAU Law School’s Clinical Program has become recognized as a global model for state of the art clinical legal education… The major conclusion we drew from our meeting with Tel Aviv clinicians was its impressive quality, in terms of faculty capacity, curricular/pedagogical innovation, student satisfaction, and its laudable level of social engagement.

 

כתובת המייל לפניות הציבור: lawclinc@tauex.tau.ac.il

עקבו אחר עמוד הפייסבוק שלנו

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive