זכויות עובדים

זכויות עובדים
  • מי אנחנו
  • פעילות והישגים
  • דוחות שנתיים
  • כתבו עלינו

 

שינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי בעשורים האחרונים הובילו לירידה ניכרת בשיעור העובדים המאורגנים ולפגיעה במעמדם ובתנאי העסקתם של עובדים רבים בישראל. הקליניקה פועלת, באמצעות ליטיגציה, ליווי יוזמות התארגנות של עובדים וגיבוש הצעות לשינויי מדיניות ושינויי חקיקה, על מנת לחזק את מעמדם של עובדים חלשים בשוק העבודה הישראלי ולקדם תעסוקה הוגנת.

 

ההשתתפות בקליניקה מעניקה לסטודנטים אפשרות להתנסות במגוון רחב במיוחד של תחומי פעילות ועשייה, משפטיים וחברתיים: הכנת כתבי בית דין, הכנת דיונים וליווי עורכי דין בבתי המשפט, ליווי, הדרכה, העצמה ומתן סיוע משפטי לקבוצות חלוציות של התארגנות עובדים, מחקר וגיבוש של הצעות לשינויי מדיניות ושינוי חקיקה, שיתוף פעולה עם ארגונים שונים מן החברה האזרחית ועבודה משפטית קהילתית וליווי משפטי של עמותות חברתיות בתחומים הקשורים לדיני העבודה. הסטודנטים ייחשפו לקשיים המייחדים קבוצות חלשות בשוק העבודה הישראלי, הנתקלות בחסמים רבים בדרך לתעסוקה ובמהלכה, כגון נשים ערביות, נשים בנות העדה האתיופית, בעלי מוגבלויות או עובדים המועסקים בשיטות העסקה פוגעניות.

 

את ההתנסות הקלינית מלווה פגישה שבועית עם המנחה האקדמית בה יידונו סוגיות משפטיות, פוליטיות וסוציולוגיות העולות מן המקרים בהם עוסקים הסטודנטים. דיונים אלו, וכמוהם העבודה הקלינית, עוסקים גם בתפקידם של עורכי הדין בהנעת שינוי חברתי, תוך ניתוח הדילמות האתיות והאסטרטגיות של עריכת הדין בתחומי הפעילות של הקליניקה.

 


​סגל הקליניקה:

ד"ר הילה שמיר - מנחה אקדמית

עו"ד עידית צימרמן, עו"ד שמרי סגל.


יש לכם שאלות בתחום דיני עבודה?

ניתן לפנות אלינו במייל info.ovdim@gmail.com

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive