• ראשי
 • סדנת יגאל ארנון למשפט וכלכלה

  סדנה למשפט וכלכלה
  • אודות
  • דרישות
  • מנחים
  • אורחים
  • מפגשי השנה

  אסכולת הניתוח הכלכלי של המשפט היא כיום אולי התנועה המשפיעה והמצליחה ביותר מבין מתודולוגיות הניתוח המשפטי הרווחות. הסדנה לניתוח כלכלי של המשפט בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב הושקה בשנת תשנ"ז, ולפיכך היא הוותיקה מבין הסדנאות בפקולטה. למעשה, היא מהווה חלק מרשת של סדנאות דומות המועברות בבתי הספר המובילים למשפטים בארה"ב. בסדנה יידונו ההיסטוריה של אסכולת הניתוח הכלכלי, ההתנגדויות שקמו לה לאורך השנים, דרכי התפתחותה והתוצאות של השפעתה על עיצוב עולם המשפט.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive