השתלמויות לעורכי-דין

סדנאות אקדמיות לעורכי-דין
  • אודות
  • השתלמויות השנה הנוכחית
  • פעילויות קודמות

במרכז ההשתלמויות המיוחדות המוצעות לעורכי דין עומדת ההנחה כי הפרקטיקה המשפטית יכולה וצריכה לשאוב מהידע העדכני הרב של סגל הפקולטה למשפטים והאוניברסיטה, בכדי להעמיק את הבקיאות והמומחיות התיאורטית ואף לרכוש כלים מעשיים בנושאים חשובים ורלבנטיים לתחומים שונים של מקצוע עריכת הדין ובכלל זה ניהול משרד עורכי דין. ההשתלמויות המוצעות לעורכי דין בעלות היקפים שונים ונערכות בדרך כלל בשיתוף חוגים שונים באוניברסיטה, גופי ממשלה ומומחים מהפרקטיקה ואף מוסדות משפטיים בין-לאומיים, כמענה לדרישות העולות בקרב ציבור עורכי הדין.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive