ממוני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

נושא ההשתלמות 

מומני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

על הקורס: 

בעולם שבו מרחב הפרטיות שלנו מצטמצם והמידע האישי שלנו נשלט על ידי תאגידי מידע גלובליים (פייסבוק, גוגל, אמזון, אפל, ועוד), בתקופה שבה מידע שנאגר עלינו משמש למטרות שלטוניות, מסחריות, ואף פוליטיות, שלא בידיעתנו או בהסכמתנו - גוברת הדרישה לניהול הוגן ושקוף של מאגרי מידע. במכון לאמנויות המשפט נפתח קורס חדשני לממוני פרטיות בארגונים, שנועד להכשירם להתמודד עם הדרישות החדשות של תקנות הגנת המידע האישי באיחוד האירופי (GDPR) ותקנות אבטחת המידע בישראל, שנכנסו לתוקפן לאחרונה. דגש מיוחד יושם על בחינת הדרכים למניעת זליגת מידע או שימוש בלתי מורשה במידע, למטרות הנוגדות את האינטרס הציבורי או את אינטרס הפרט.

 

מועד ומקום:

יפורסם

 

מחירים ורישום

יפורסם

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive