סטודנטים

עדכונים מרכזיים להיערכות מול אתגר הקורונה
כל המידע על סיוע אישי, למידה מקוונת, ספריות ועוד.
כנסו לצפות בתמונות מהטקס המוסמכים
בואו לשמוע שיחות קצרות עם המרצים הטובים ביותר על משפטים ונושאים משפטיים שבוערים עכשיו
מידע על התמחות, השתלמויות לעו"ד ומידע לבוגרים
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive