מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים

דגשים

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801