מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים

לאור משבר הקורונה,  המועד האחרון להגשת מועמדות לתואר שלישי בתשפ"א,  הוארך עד 31.7.20
לאור משבר הקורונה, המועד האחרון להגשת מועמדות לתואר שלישי בתשפ"א, הוארך עד 31.7.20

דגשים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive