צרו קשר

צרו קשר

למידע בנושא מלגות ניתן לפנות לגב' שרון שלו:

Sshalev@tauex.tau.ac.il  טל. 03-6406571

למידע בנוגע לתואר שני מחקרי ותואר שלישי ניתן לפנות לגב' ספי ויינטראוב:

seffiw@tauex.tau.ac.il טל.03-6406482  שלוחה 2

למידע בנושאי הרשמה וקבלה לתואר השני ניתן לפנות גב' שירלי שקד :

cals@post.tau.ac.il  טל. 03-6406482 שלוחה 3

 

בוגרים לומדים

השתלמויות אקדמיות לעורכי-דין

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive