בוגרי התואר השלישי

בוגרי התואר השלישי
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תשע"ח
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תשע"ז
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תשע"ו
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תשע"ה
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תשע"ד
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תשע"ג
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תשע"ב
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תשע"א
  • דוקטור לפילוסופיה - מסיימי תש"ע

משפחה

פרטי

שם העבודה

מנחים

וייס

דנה

The Market of Occupation: Corporate Human Rights Accountability and the Israeli-Palestinian Conflict

פרופ' איל גרוס
פרופ' נטע זיו

ויסמן

ג'רמי

Successor Liability in Assent Acquisitions Pertaining to Product Liability

פרופ' שרון חנס

איתן

ארי

ליברליזם וחרדיות: בין זכויות אדם למניעת ידע

פרופ' אלון הראל
ד"ר שי ווזנר

בלאו

עינבל

בחינה משפטית-חברתית בראי ההיסטוריה של מנגנוני פיצוי באירועי נזק גוף המוניים בישראל

פרופ' נטע זיו
ד"ר דוד שור

בלום

אורה

חדשנות קניינית: השקעות הון משותפות בבעלות בדיור

פרופ' חנוך דגן
פרופ' רועי קרייטנר

ברעם

אורי

פיצול סליקה והנפקה ומגבלות על רווחים ברשתות כרטיסי חיוב עם עמלה צולבת

פרופ' דיויד גילה

מארק

מאיה

תפיסת עולמו המשפטית והמשטרית של מנחם בגין 1948-1977

פרופ' דפנה ברק-ארז
פרופ' אריה נאור

לבנקרון

נעמי

"זה גורלה של הפרוצה החלוצה": זנות, סחר בנשים ורגולציה במדינת ישראל 1948-1965

פרופ' שי לביא
פרופ' דבורה ברנשטיין

 פלד

עומר

סעדים הסתברותיים במשפט

פרופ' אריאל פורת
ד"ר אבי טבח

זר

מיקי

יש לי מה להסתיר": התנגדות למעקב כפעולה פוליטית"

פרופ' מיכאל בירנהק

וינר

אסף

אסדרת מדיה כאסדרה חברתית-תרבותית וגבולותיה הראויים בדמוקרטיה ליברלית

פרופ' מיכאל בירנהק
פרופ' דפנה ברק-ארז

כהן

אבינעם

DEMOCRACY IN MIGRATION: DEMOCRATIC ENCOUNTERS IN MIGRATION GOVERNANCE

פרופ' גיא מונדלק

ילין-מור

קרן

Incorporation of Decision Support Systems in Judicial Decision - Making

פרופ' איל בנבנישתי
פרופ' אורי שילד

סומך

אוהד

זכות החרטה החוזית: פרספקטיבה פסיכולוגית

פרופ' נילי כהן
פרופ' רועי קרייטנר

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive