אוריינטציה, חונכות ומנטורשיפ

אוריינטציה, חונכות ומנטורשיפ

פרויקט האוריינטציה נועד להקל על כלל הסטודנטים החדשים את ההתאקלמות בפקולטה ולערוך להם היכרות עם הכלים הלימודיים המשמשים את הסטודנטים. פרוייקט החונכות נועד לתמוך בסטודנטים הזקוקים לסיוע נוסף בהתמודדות עם מגוון המטלות והלימודים התובעניים לאורך כל שנת הלימודים הראשונה, באמצעות התיווך של סטודנטים "ותיקים", משנים מתקדמות.  


שבוע האוריינטציה
קליטת הסטודנטים החדשים נפתחת בשבוע אוריינטציה, ממש לפני תחילת שנת הלימודים. בשבוע זה, שהוא למעשה ארבעה ימים מרוכזים, מנוצלת העובדה שהשנה האקדמית טרם החלה וטרם "נחתו" המטלות השונות ואף שורר שקט בין כתלי הפקולטה, על מנת לחפוף את הסטודנטים לשנה א על הכלים והמיומנויות שישמשו אותם בקרוב, כגון אופן קריאת פסק דין או אופן הגישה למאגרי מידע, עריכת היכרות עם מבנה הפקולטה והאפשרויות הפתוחות במסגרתה בפני הסטודנטים ועוד. ימי האוריינטציה הם גם הזדמנות להתוודע לחברים לספסל הלימודים ולהתארגן בקבוצות לימוד.


החונכות
מעבר לשבוע האוריינטציה, התלמידים הזקוקים לכך, מסיבות כלכליות או עקב קשיי שפה ורקע תרבותי שונה, ומכל סיבה מיוחדת אחרת, מלווים לאורך כל השנה ע"י חונכים אישיים, בעבודה פרטנית ורכישת כלים להתגברות על הקשיים אותם הם חווים. השתתפות תלמידי השנים המתקדמות בשבוע האוריינטציה ובחונכות מזכה אותם ב-2 ש"ס ובמלגה, בחסות קרן עמיחי דוויק, קרן יד הנדיב וקרן השופט מרדכי הנדלסמן. קול קורא להגשת מועמדות לחונכות ולאוריינטציה מתפרסם טרם תחילת שנת הלימודים. תלמידים אשר נחנכו בשנה א נדרשים להתנדבות חברתית בשנה ג.


המנטורשיפ
בשנים האחרונות החליטה מועצת הסטודנטים להרחיב את רעיון החונכות למעגל רחב יותר של סטודנטים ויזמה את פרויקט המנטורשיפ, במסגרתו חונכים יותר ממאה סטודנטים משנה ג עד שלושה סטודנטים משנה א, כל אחד, וזאת בהתנדבות מלאה. לפרטים נוספים אודות תכנית המנטורשיפ אנא בקרו באתר מועצת הסטודנטים בפקולטה. גם הסגל האקדמי נוטל חלק, חשוב במיוחד, בליווי פרטני של סטודנטים החווים קשיים, מסייע להם להתגבר על המכשולים ותומך בהתמודדותם עם דרישות התואר.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive