• ראשי
 • סדנת גולדפרב זליגמן למשפט וטכנולוגיה

  סדנת גולדפרב זליגמן למשפט וטכנולוגיה
  • אודות
  • דרישות
  • מנחים
  • אורחים
  • מפגשי השנה

  הסדנה מתמקדת במספר תחומים מרכזיים בממשק בין המשפט והטכנולוגיה, כגון קניין רוחני, פרטיות, פשעי מחשב וחופש הביטוי, בדגש על רשתות חברתיות. הסדנה מהווה ביטוי לעלייתה של פרדיגמת מחקר חדשה, הדוחה את הדטרמיניזם הטכנולוגי לפיו הטכנולוגיה מתפתחת לפי חוקים משלה, חסינה מהסדרה חברתית ומשפטית. עם זאת, אין פרדיגמת המחקר הנדונה טוענת לבלעדיות המשפט או שוללת כי גורמים אחרים משפיעים על, ומעצבים את הסביבה הטכנולוגית והחברתית שבה אנו חיים, כגון נורמות כלכליות למשל. הסדנה מארחת דוברים מהארץ ומחו"ל מקשת רחבה של נושאים משיקים לטכנולוגיה ולמשפט, ואף מחוץ לאקדמיה, דוגמת עורכי דין מהרשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים. 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive