• ראשי
 • מחקר וכתבי עת

  פרוייקט המחקר (TraffLab (ERC

  מחקר משפטי פורץ דרך, בהקשר ישראלי וגלובלי

  המשפט משקף את החברה, את התרבות וההיסטוריה, ובהתאם לכך, שיטת המשפט הישראלית, הצעירה יחסית, ותחומי המשפט המפותחים ומתפתחים בה, משקפים את ייחודה של ישראל. כל זאת, לצד מרכזיותה של ישראל, ומערכות הדינים הישראליות, בתהליכי גלובליזציה כלל-עולמיים, יוצרים "נתוני פתיחה" יוצאי דופן למחקר המשפט בישראל. בצירוף מסורת המצוינות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב והאיכות הגבוהה של הסגל האקדמי שלה, כמו גם האיכות הגבוהה של הסטודנטים הלומדים בה, אין תמה שהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב מדורגת בקרב החוג המצומצם מאוד של בתי הספר למשפטים המובילים בעולם ומהווה אבן שואבת לסטודנטים לתארים מתקדמים ולחוקרים בעלי שם מכל העולם.


  מגוון מרכזי מחקר, מכוני מחקר ותכניות מחקריות וקליניות, בתחומים בראש סדר היום הציבורי

  לא רק איכות גבוהה מאפיינת את המחקר הנערך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, איכות המתבטאת בפרסומים בבמות המכובדות ביותר ובפרסי מחקר, אלא גם רלבנטיות רבה למשפט המודרני ותרומה ממשית ומשמעותית לעיצוב פני החברה והמשפט של המחר, בארץ ובעולם. ואמנם, מגוון מרכזי ומכוני המחקר, תכניות המחקר וסדנאות המחקר בפקולטה מתמקדים, בין היתר, בנושאים משפטים "חמים" ברמה הלאומית והבינלאומית כגון קניין רוחני, בייחוד בתחום הסייבר, אתיקה, כגון בענפי הרפואה המודרנית, פילנתרופיה ועליית חשיבותו שלל  המגזר השלישי, היסטוריה משפטית, איכות הסביבה וצדק סביבתי, ממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון, דיור הוגן, זכויות אדם, המשפט הבין-לאומי בעולם גלובלי ועוד:

  מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים

  מכון ברג למשפט והיסטוריה

  מרכז על ע"ש צגלה

  מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני

  מרכז פישר לממשל תאגידי

  מכון טאובנשלאג למשפט פלילי

  מרכז מינרבה לזכויות אדם

  פרויקט גלובל טראסט

  מרכז אדמונד י. ספרא לאתיקה

  היחידה למשפט בין לאומי פומבי

  המכון למשפט ופילנתרופיה

  הגר - מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי

  (TraffLab (ERC

   


  ​​כתבי עת משפטיים מובילים המעניקים במה לחוקרים מנוסים ומבטיחים

  הפקולטה מוציאה לאור ארבעה כתבי עת משפטיים וסדרת ספרים בעברית, וכתב עת אחד באנגלית. כל אחד מפרסומי הפקולטה, בתחומו, מהווה במה אקדמית מכובדת ומבוקשת במיוחד לפרסום מחקרים מקוריים, המקדמים את השיח המשפטי והפרקטיקה המשפטית והשיפוטית:

  • "עיוני משפט", יוצא שלוש פעמים בשנה ונחשב לפורום משפטי בעל מעמד בכיר והשפעה מרחיקת לכת על עיצוב מחקר המשפט, ולא פחות מכך על החשיבה, החקיקה והפרקטיקה המשפטית בישראל.
  • "דיני ישראל", שנתון ייחודי לחקר המשפט העברי ותחומים משיקים, ממגוון פרספקטיביות ונקודות מבט אקדמיות, יוצא בשיתוף בית הספר למשפטים בישיבה יוניברסיטי, ניו-יורק.
  • "מעשי משפט", שנתון, היחיד בישראל, המתמקד במשפט ושינוי חברתי, יוצא מטעם הקליניקות המשפטיות ומפרסם מאמרים של חוקרים וכן עורכי דין הפועלים לשינוי חברתי, כפלטפורמה נחוצה וחשובה לשיתוף רעיונות, קושיות ואתגרים בין העוסקים בתחום.
  • "עבודה חברה ומשפט", שנתון לדיני עבודה וביטחון סוציאלי, בחסות האגודה הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי, ובשיתוף הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, כפרי מאמץ משולב של טובי העוסקים בתחומים אלה. 
  • "משפט, חברה ותרבות", סדרת כרכים אקדמית יוקרתית המרכזת מדי שנה, תחת כותרים המוקדשים לנושאים מוגדרים, מגוון רחב של מחקרים אקדמיים בינתחומיים בעלי נגיעה לתחום המשפט.
  • "Theoretical Inquiries in Law", יוצא לאור פעמיים בשנה, מטעם מרכז-על צגלה, כאשר כל כרך מוקדש לנושא מסוים. כתב העת מדורג בין שני הראשונים בעולם(!) בתחום התיאוריה של המשפט.

  בחלק ממערכות כתבי העת שותפים הסגל והסטודנטים המצטיינים, משנת הלימודים השנייה והלאה, הזוכים לגעת בליבו הפועם של עולם מחקר המשפט האקדמי, לנקודות זכות כחלק מהדרישות לתואר ולתוספת מכובדת במיוחד לקורות החיים. ואמנם, חלק לא מבוטל מהסטודנטים שכיהנו במערכות כתבי העת של הפקולטה הם כיום אנשי אקדמיה בתחום המשפט, שופטים, עורכי דין בכירים או אנשי עסקים מובילים.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive