אירוע השקת ספר: Owning Ideas The Intellectual Origins of American Intellectual Property,1790–1909

מאת פרופ' אורן ברכה 

11 בינואר 2017, 18:00 
חדר 307 ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי 
אירוע השקת ספר: Owning Ideas The Intellectual Origins of American Intellectual Property,1790–1909
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive