שיחזור מרשם סימני המסחר המנדטורי -  אירוע היסטורי

מחקר

12.03.2024
שיחזור מרשם סימני המסחר המנדטורי - אירוע היסטורי

שחזור מאגר של סימני מסחר שנעשה על ידי איסוף שיטתי של בקשות הרישום, חילוץ מידע מתוכן, עיבודו וטיובו. השחזור כלל פיתוח טכנולוגי של עמיתים מהפקולטה להנדסה, לחילוץ הסימנים מקבצים סרוקים, וכן פיתוח של מנוע חיפוש ייעודי, על ידי צוות ספרנים מהספרית מדעי החברה באוניברסיטה.

סימני מסחר מקשרים בין מוצר ושירות לבין היצרן, ומקלים על הצרכנים להתנהל בשווקים. זהו התפקיד הקלאסי של דיני סימני המסחר. מבט-על על סימני מסחר מאשר לחוקרים וחוקרות מתחומי ידע שונים לזהות מגמות, תהליכים ושינויים כלכליים, חברתיים ותרבותיים. פרויקט שחזור מרשם סימני המסחר המנדטורי הושלם בימים אלה, ועלה לאוויר. המרשם המקורי אבד, ונותרו רק בקשות לסימנים שהוגשו במהלך המנדט הבריטי, מאז נוסד המרשם בשנת 1922 ועד לקום המדינה. בסיוע צוות עוזרי ועוזרות מחקר, פרופ' מיכאל בירנהק שחזר את המרשם המקורי. השחזור נעשה על ידי איסוף שיטתי של בקשות הרישום, חילוץ מידע מתוכן, עיבודו וטיובו. השחזור כלל פיתוח טכנולוגי של עמיתים מהפקולטה להנדסה, לחילוץ הסימנים מקבצים סרוקים, וכן פיתוח של מנוע חיפוש ייעודי, על ידי צוות ספרנים מהספרית מדעי החברה באוניברסיטה.

 

באמצעות המרשם אפשר למשל לעיין בסימנים שכללו את הביטוי Jaffa Oranges ולהבחין מי מהמבקשים היו סוחרים יהודיים ומי סוחרים ערביים; אפשר להתרשם מהמגוון של הסימנים, לפענח את המסרים שנכללו בהם, ולהבחין באיתותים לאומיים – פלסטיניים וציוניים. פעילות סימני המסחר משקפת שינויים כלכליים באופן מפתיע, ובכך, המרשם המשוחזר מציע נקודת מבט רעננה על מבנה של שווקים (בשווקים מונופוליסטיים, יש מעט סימנים, ובשווקים תחרותיים יש ריבוי סימנים), על שווקים מסוימים לאורך זמן, תוך אפשרות להבחין בין מבקשים ממדינות שונות (קבוצת המבקשים הגדולה ביותר הייתה של סוחרים בריטיים), בשפות שבהן נעשה שימוש, ועוד.

 

המרשם זמין כעת לכל באופן פתוח וחופשי למחקרים אקדמיים. הוא כולל כמעט 8000 סימני מסחר שהוגשו בתקופה הרלוונטית, מידע על המבקשים, סוגי המסחר, מועדי ההגשה, העברות בעלות, ובעיקר – את הסימנים עצמם. מוזמנים.ות לחפש ולעיין בסימנים!

https://en-law.tau.ac.il/MandatePalestineIP

 

 

 

 

 

המחקר אודות דפוסי תרומה של יחידים, קרנות וחברות בישראל.

מחקר

13.06.2019
המחקר אודות דפוסי תרומה של יחידים, קרנות וחברות בישראל.

גליה פיט, מנהלת את המכון למשפט ופילנתרופיה ועוסקת בעידוד המחקר אודות דפוסי תרומה של יחידים, קרנות וחברות בישראל. עו"ד גליה פיט, מנהלת המכון, צברה ניסיון רב בתחום הארגונים החברתיים וקידום פרויקטים קהילתיים, ופיקחה על תכניות שונות לסיוע משפטי במסגרת הפקולטה במשך למעלה מעשור. עו"ד פיט פרסמה מספר מאמרים בנושאי מיסוי, תאגידים ואפשרויות הסיוע המשפטי לפיתוח עסקי וכלכלי בקרב שכבות מוחלשות

גליה פיט, מנהלת את המכון למשפט ופילנתרופיה ועוסקת בעידוד המחקר אודות דפוסי תרומה של יחידים, קרנות וחברות בישראל.

 

המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים מפעיל מעבדת מחקר לפילנתרופיה שמטרתה לעודד את הרשויות הממשלתיות (רשות התאגידים, רשות המיסים) לאסוף נתונים אודות תרומות לארגונים חברתיים ולהנגיש את הנתונים הנאספים למחקר ולציבור. כחלק ממעבד המחקר, ובשיתוף פעולה עם ארגון מעלה נאספו נתונים אודות תרומות חברות ציבוריות, על סמך דיווחי החברות בדו"חותיהם ובהשוואה לנתוני רשות המיסים (באמצעות הלמ"ס). מן הנתונים הזמינים מצטיירת תמונה חלקית בלבד לפיה היקפי התרומה של החברות הציבוריות בישראל נמוכים. כך למשל 203 מתוך 417 החברות הנסחרות דיווח על תרומה לארגונים חברתיים בשנת 2017.

 

אחת המקסנות המתבקשות מן הממצאים היא שראוי שהרגולטורים יחילו חובות דיווח עיתיות, אחידות ופשוטות על חברות בישראל ביחס להיקף התרומה, סוגה (בכסף, שווה כסף או התנדבות עובדים) ויעדיה.

תרומות חברות ציבוריות בישראל - תמונת מצב 2013-17

מידתיות בדין ההומניטרי הבין-לאומי – דין ואתיקה

מחקר

27.12.2017
מידתיות בדין ההומניטרי הבין-לאומי – דין ואתיקה

ד"ר אליאב ליבליך זכה במענק מטעם קרן המדע הלאומית (ISF) על מחקרו "מידתיות במשפט ההומניטרי הבין-לאומי – דין ואתיקה". 

ד"ר אליאב ליבליך זכה במענק מטעם קרן המדע הלאומית (ISF) על מחקרו "מידתיות במשפט ההומניטרי הבין-לאומי – דין ואתיקה".

במסגרת מחקר זה, ייבחנו סוגיות יסוד הקשורות לעקרון המידתיות כפי שזה מוסדר בדיני הלחימה, בראי הדילמות האתיות הרבות שעקרון זה מעלה. כך, במחקר יידונו סוגיות תאורטיות בנוגע לעקרון המידתיות, ובפרט המתח הפנימי הטמון בו – בין השאיפה לצמצם נזק לאזרחים בעת לחימה, לבין הלגיטימציה, בפועל, שעקרון זה מעניק לפגיעה כזו. מתח זה מתקשר למאפיינו המוסרי המיוחד של עקרון המידתיות: היתרון הצבאי, אל מולו נבחנות חוקיות הפגיעה האגבית באזרחים, אינו מתכתב בהכרח עם קידום הטוב האוניברסלי.

המחקר יעסוק בבחינה ביקורתית של שלושת המרכיבים של "משוואת המידתיות" בדין ההומניטרי, על רקע מורכבותו המוסרית של העיקרון. כך, למשל, עולות השאלות האם "היתרון הצבאי הקונקרטי והישיר" הנבחן אל מול פגיעה באזרחים נדרש להתכתב עם הטוב המוסרי האוניברסלי; האם היקפו ואופיו של ה"נזק" האגבי שנכלל במשוואה זו מושפע משיקולי צדק, או רק מיכולתו של המפקד הצבאי לצפות את הנזק תחת ערפל הקרב; ולבסוף, עולה שאלה קשה לגבי האיזון הראוי בין מרכיבים אלה.

לעניינים אלה נודעת חשיבות רבה במשפט ההומניטרי המודרני, ובפרט בעידן של סכסוכים אסימטריים, בהם פוטנציאל הפגיעה באזרחים הוא רב. 

 גישת זכויות עובדים לסחר בבני אדם

מחקר

27.09.2017
גישת זכויות עובדים לסחר בבני אדם

ד"ר הילה שמיר, סגנית הדקאן בפקולטה, מלמדת וחוקרת בתחומי דיני עבודה, דיני רווחה, דיני הגירה ומשפט ופמיניזם והינה המנחה האקדמית של התכנית לזכויות עובדים.  

ד"ר הילה שמיר זכתה במענק מטעם קרן המחקר האירופאית (ERC) לשנת 2017 על מחקרה "גישת זכויות עובדים לסחר בבני אדם". ד"ר שמיר היא החוקרת היחידה בישראל בתחום המשפט שזכתה עד כה במענק התחרותי בקטגורית החוקרים/ות הצעירים/ות.

מחקרה של ד"ר שמיר יציע סל כלים חדש ואפקטיבי למאבק בסחר בבני אדם בישראל ובעולם. מחקרה פורץ הדרך טוען שהגישות הרווחות למאבק בסחר בבני אדם, שמשלבות בין איסורים פליליים, הגנה על זכויות האדם של קורבנות הסחר לאחר איתורם, והגבלת הגירה, אינה מתמודדת עם שורש הבעיה ולכן מאפשרת את המשך פריחתו של הסחר בבני אדם. מטרתו של המחקר החדש היא לבחון את  הפוטנציאל של גישה חלופית - גישת זכויות העובדים - להתמודדות אפקטיבית עם תופעת הסחר בבני אדם. המחקר יבחן האם גישת זכויות העובדים מתאימה יותר להתמודדות עם העושק והניצול הכלכלי העומדים בבסיס תופעת הסחר בבני אדם המודרנית והאם היא בעלת פוטנציאל רב יותר להביא לשיפור משמעותי במצבם של עובדים פגיעים לניצול חמור בשוק העבודה.

לשם בחינת סוגיה זו, חלק אחד מהמחקר יתבסס על מחקר איכותני (ראיונות) עם אנשים המעורבים במספר יוזמות מבוססות שוק להתמודדות עם סחר בבני אדם בישראל ובמדינות נוספות. יוזמות אלה כוללות – הסכמים דו-לאומיים ביחס להגירת עבודה; תחולתה ואכיפתה של חקיקת עבודה מגנה בסקטורים שפגיעים לסחר בבני אדם, וכן חקיקה שמסדירה את תפקידם של גורמי תיווך והשמת עובדים בסקטורים אלה; התארגנות עובדים (מן הזן הקלאסי של ארגוני עובדים וכן התארגנויות מסוגים חדשים) בענפים אלה; וקודים וולונטריים של חברות בין-לאומיות המבקשות למנוע סחר בבני אדם לאורך שרשראות הייצור שלהן. כמו כן המחקר כולל מרכיב של עשייה קלינית: חלק מהמידע ייאסף באמצעות התכנית לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב במסגרתה עורכת דין, ומספר סטודנטים, ייצגו לקוחות במטרה להיאבק בסחר בבני אדם באמצעות כלים מעולם דיני העבודה. 

מעמדה המשפטי של האישה הנשואה במסורת הספרדית והמזרחית: אתגרי המודרניות ומפגשים בין עדות

מחקר

16.03.2017
מעמדה המשפטי של האישה הנשואה במסורת הספרדית והמזרחית: אתגרי המודרניות ומפגשים

פרופ' אלימלך וסטרייך

פרופ' וסטרייך מתמקד מזה עשרים שנה בנושאים מהותיים הקשורים למעמד האישה, במסורת היהודית, הספרדית והמזרחית ובפסיקה של בתי הדין הרבניים בארץ ובמרוקו, ובראשם ענייני ביגמיה, ייבום וגירושי אישה בעל כורחה. לפני כשנה זכה פרופ' וסטרייך למענק מחקר ייחודי מטעם האקדמיה הישראלית למדעים למשך שלוש שנים, להרחבת יריעת מחקריו גם לקהילות יהודיות שטרם היוו נושא למחקר אקדמי, כגון קהילות עיראק, איראן, טורקיה, תימן, הבלקן וצפון אפריקה כולה. מטרה נוספת של הפרויקט היא להכליל ולהמשיג את הממצאים המשפטיים שעלו עד כה ושייעלו במסגרת הפרויקט ולכנס את כל תוצרי מחקרו הרחב של פרופ' וסטרייך לכלל קורפוס מאוחד.

 

שלום פרופ' וסטרייך, המחקר שלך שם דגש על המפגש של התרבויות היהודיות הנדונות עם המערב, מדוע בעצם?

"המפגש עם המערב אתגר את הפסיקה הספרדית בשלושת הנושאים הללו: ביגמיה, גירושי אישה בעל כורחה וייבום, תופעות שנדחו לגמרי בציביליזציה האירופאית כבר בימי הביניים. מפגש זה התקיים באמצעות שלטון אימפריאלי וקולוניאלי בארצות מושבם של יהודים ספרדים ומזרחיים וגם באמצעות מפגש אינטנסיבי עם יהודים אשכנזים – שהתקיים בארץ ישראל החל מן המאה התשע עשרה ובמהלך המאה העשרים – ואשר אמצו את הדפוס האירופאי בשלושה נושאים מרכזיים אלה בארצות מוצאם כבר בימי הביניים. אגב, חשוב לציין שאני לא פועל לבד במסגרת הפרויקט. כך, למשל, אחד ממחקרי המשנה הנוכחיים עוסק בהעצמת יכולתה הכלכלית של האלמנה הערירית הזקוקה לייבום ושותפה למחקר זה ד"ר איילת סגל".

 

המיקוד שלך הוא היסטורי או שיש לכך גם אפקט מעשי בפסיקת ההלכה והדין כיום?

"שיטת המחקר שלי היא היסטורית ואינני יודע עד כמה יש לתוצאות המחקר השפעות ישירות על פסיקת בית הדין הרבני ובית המשפט העליון. עיקר החשיבות היא בעצם חשיפת קיומו של ארגז כלים יעיל למדי בסביבת המשפט העברי, שנתן בידי חכמים שנמנו עם המסורת הספרית והמזרחית את היכולת להתמודד עם מציאות חדשה שהושפעה מן התרבות המערבית. יחד עם זאת יהיה בחשיפה זו להציע הצעות ממשיות כיצד ניתן יהיה להתמודד עם קשיים ובעיות בתחום דיני המשפחה שקיימים בהוויית החיים היהודיים בישראל".

 

ואיך אתה מחבר את המחקר הזה לאוריינטציה הכללית המערבית של הפקולטה?

"נראה לי שבשל הנוכחות החזקה של המשפט העברי במשפט הישראלי במישרין בתחומי המשפחה ובנושאים אחרים בעקיפין דרך חוק יסודות המשפט, הרי שמן הראוי שמחקר המשפט העברי יתפוש מקום של ממש במחקר האקדמי המתנהל בפקולטה. מעבר לכך ראוי לציין כי באופן היסטורי התאפיין המערב כמי שהיה פתוח לתרבויות אחרות וקלט מהן. ניהול שיג ושיח באמצעות מחקר מדעי עם המשפט העברי במסורת הספרדית בתור סובייקט ולא רק אובייקט מחקר, עשוי להפרות ולהעשיר את החשיבה המשפטית המערבית בפקולטה כמו בכל מקום אחר במערב".

 

אפשר לשאול מה מקור המשיכה האישית שלך למשפט העברי בקהילות ספרדיות ומזרחיות?

"חקרתי את פסיקת בית הדין הרבני בשאלות של מעמד אישי בתקופת המנדט ולאחר קום המדינה, ונוכחתי, שפוסקים ודיינים מרקע מזרחי או ספרדי היו בעלי יוזמה ונטולי חששות, בניגוד לפסיקה של דיינים מרקע אשכנזי, שהתאפיינה בתחושת איום וחרדה מפני המודרניות. היו לכך כנראה סיבות היסטוריות. למשל, אובדן האוטונומיה השיפוטית היהודית באירופה במהלך המאה התשע עשרה וקיומן של תנועות רפורמיות וחילוניות בעלות עצמה שאיימו על המסורת ומייצגיה. זאת, בניגוד לקהילות שחיו תחת שלטון מוסלמי, שבתי הדין שלהם זכו בהכרה רשמית החל מאמצע המאה ה-19 ולא היו נתונות לאיום של תנועות רפורמיות או אידיאולוגיות חילוניות. כמשפטן משך אותי יותר לעסוק במשפט 'חי' ולחשוף את השתלשלותו ודרכי ההתמודדות שלו עם מציאות המשתנה במהירות תחת לחצים אדירים של המערביות והמודרניות. לא מן הנמנע גם שגורם מושך היו דמויות כריזמטיות, למשל הרב עובדיה יוסף". 

 

ואם כבר, כיצד אתה רואה בהקשר זה את ועדת ביטון שהגישה את המלצותיה למשרד החינוך לחיזוק מורשת יהדות המזרח?

"אני בהחלט מברך על כך וחושב שראוי שהזרקור המדעי יופנה גם לנושאים שונים של תרבות יהודי ספרד והמזרח. מנקודת מבט של מחקר המשפט העברי הרושם שלי הוא שקיימת העדפה ברורה של העשייה המשפטית הספרדית והמזרחית בשני העשורים האחרונים ובכלל זה המחקרים שהשלמתי עד כה והפרויקט הנוכחי".

 

מצלמות המעקב משנות את המרחב הבית-ספרי

מחקר

30.11.2016
מצלמות המעקב משנות את המרחב הבית-ספרי

כיצד מצלמות משפיעות על ההתנהגות של התלמידים, על יחסי הכוחות בין בית הספר לבין התלמידים וההורים וכיצד הן תורמות להבנת התלמידים סוגיות כמו אמון, זכויות, חינוך ופרטיות? מחקר חדש מאת פרופ' מיכאל בירנהק מהפקולטה, בשיתוף עם ד"ר לטם פרי-חזן, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך באוניברסיטת חיפה, בוחן כיצד בית ספר עם מצלמות משנה את האופן בו מתנהלים הליכי משמעת ומשפיע על האופנים בהם ילדים חווים ומבינים הליך הוגן ופרטיות.

ראיון וכתיבה: הדס צור, עבור מגזין "אורבנולוגיה" של המעבדה לעיצוב עירוני בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב

 

יותר ויותר בתי ספר מרשתים את הזירה הבית ספרית במצלמות מעקב שמשמשות לפיקוח ולשליטה. הידיעה שצופים בך חודרת אל היחיד, ממשמעת את ההתנהגות שלו ועשויה למנוע התנהגויות שליליות ולא רצויות, אך מהו המחיר?

 

מסתמכים על "חוק מדומיין" 
בשלב הראשון ניסו פרופ' בירנהק וד"ר פרי-חזן להבין איך התקבלה ההחלטה להכניס מצלמות לבית הספר. מסבירה ד"ר פרי-חזן: "זה התחיל מלמטה, מיוזמות של רשויות מקומיות ושל בתי ספר ברמת ההנהלה, בלי שיתוף של גורמים אחרים". החוקרים ראיינו כמה עשרות מנהלים ובעלי תפקידים ברשות המקומית, ומצאו שאף מנהל לא הרים טלפון לעורך דין ברשות המקומית, או לגורמים חיצוניים והתייעץ. כמו כן, במעט מאד בתי ספר התקיים שיח עם מורים, תלמידים והורים. "בערך שליש מהמנהלים אמרו לנו: אנחנו מתקינים מצלמות כי זה חוק, וחלקם אף דיברו על תוכן החוק והזכירו מקומות שונים בבית הספר בהם מותר או אסור להתקין מצלמות אך למעשה כשערכנו את המחקר לא היה חוק כזה. קראנו לתופעה הזו 'חוק מדומיין' שמהווה למעשה סוג של שכנוע עצמי, לפיו מה שאני עושה עולה בקנה אחד עם החוק. השיקולים המרכזיים של המנהלים הם כצפוי שיקולי ביטחון, יעילות, ושיקולים אינסטרומנטליים שקשורים בתקציב. לרוב המנהלים היה ברור שמצלמות משנות תהליכים חינוכיים ומקצרות אותם, וחלקם אף העידו כי הם אינם שלמים עם האופנים בהם הם משתמשים במצלמות לצורכי משמעת, אבל שיקולי חוסר זמן ועומס עבודה הכריעו את הכף מבחינתם לטובת שימוש במצלמות".

 

בין חינוך למישטור
בהמשך המחקר בדקו בירנהק ופרי-חזן עבור מה משמשות המצלמות את המנהלים בחיי היומיום של בית הספר. "השימוש  הראשון", מסבירה פרי-חזן, "הוא הצגת ראיות שאותרו באמצעות המצלמות בדיעבד. תגובה שכיחה כאשר משהו שקרה (ונדליזם, גניבה, מקרה חריג) היא מציאת האשם, זימון למשרד המנהל, ושיחה שמתנהלת בערך כך: הנה ראיתי, בוא תשלם את המחיר. השימוש השני קשור בתהליכי וידוי. המנהל אומר: ראיתי מה קרה, אם מי שגנב לא יבוא עד מחר בשעה 12 להתוודות אנחנו נקרא לו ונעניש אותו. יש פה מתן אפשרות לתת וידוי שבדרך כלל מפחית בעונש בשל לקיחת אחריות. לעיתים למנהלים כלל אין אפשרות לבדוק את הראיות במצלמות אך הם משתמשים בעצם קיומן כאיום שמטרתו לגרום לתלמידים להודות" .

 

מהתיאורים של המנהלים עולה כי הליכי המשמעת המשתנים בבתי ספר בהם מותקנות מצלמות הופכים להיות ממושטרים. מסבירה פרי-חזן. "בית ספר הוא לא משטרה, הוא לא מקום שצריך ללכת אחרי הליכים מאד מסודרים ומובנים של הליכי משמעת. אין שום ספק שצריך לתת למנהלי בתי הספר את שיקול הדעת, אבל אם את משתמשת בהליכים מעין-משפטיים בסביבה מסוימת את צריכה לדאוג שיהיו בה גם הגנות". הטענה שלהם כחוקרים כנגד השימוש במצלמות היא טענה חינוכית, לפיה הליכי משמעת בבתי ספר צריכים להיות מבוססים על שיקולים חינוכיים. "יש כאן תהליך שנע מהכיוון החינוכי לכיוון המשפטי, הוא מתנהל עם חקירות ווידויים ועם אלמנטים שמזכירים הליכים במשטרה. בסיטואציה כזאת אנחנו חושבים שזה משפיע על האופן שבו ילדים תופסים את קיומו של הליך הוגן. ההליך הזה יש לו כל מיני מטרות. אחת מהן היא מציאת אמת. אך מצלמות לא בהכרח משקפות אמת – אין להן קול כי אסור להקליט, (חוק האזנת יתר), הן ממוסגרות בתוך פריים והן מתעדות רק חלק מכל אירוע משמעתי שמתרחש בין ילדים. לכן המצלמות מגלות אמת מאד חלקית. השימוש התדיר בהן גורם למנהלים לדלג על שיחות בירור בהן תלמידים יכולים להסביר את מעשיהם ולהשמיע את קולם".

 

"היו מנהלים שהצביעו על שימוש במצלמות מתוך מניעים של דאגה. מעקב בזמן אמת על המתרחש בכל בית הספר מספק להם מידע על ילד שיצא מהכיתה וצריך שיחה ותמיכה. היו גם כאלה שסיפרו שבאמצעות המצלמות, שמחוברות לטלפון הסלולרי, הם בודקים מה קורה בבית הספר בימים חופשיים או בשעות בהם הם נמצאים מחוץ לבית הספר. מנהלים אחרים טענו שדווקא באמצעות המצלמות שניצבות במרחב אך לא נעשה בהן שימוש, הם מייצרים אמון עם התלמידים: 'יש לי איך לעקוב אחרייך אבל לא אעשה זאת משום שאני מאמין בך'. הטענה התמידית להתקנת מצלמות היא הפחתת אלימות אך על פי מסמך של איגוד הפסיכולוגים האמריקנים ומחקרים נוספים, אין ראיות חד משמעיות לכך שמצלמות מסייעות בהפחתת אלימות. מאד קשה להתערב בזמן אמת, לזהות מקרה של אלימות ולהגיע בזמן להתערב בו. בפועל ראינו שהמצלמות הופכות לאמצעי שמשמש את המנהלים לצורך התערבות באירועי משמעת יומיומיים שקורים תדיר בבית הספר. שמענו, למשל, דוגמא של הליך משמעתי שהתקיים לאחר שמנהל ראה ילדה שזרקה ניירות מסביב לפח במהלך ההפסקה ו'הודתה' במעשיה רק לאחר שהמנהל עימת אותה עם הצילומים".

 

מלבד הילדים גם המורים הופכים להיות אובייקט לצילום ומעקב מתמיד. פרי-חזן מתארת כי מראיונות שנערכו עם מורים עלו מקרים רבים בהם מנהלים נזפו במורים שלא השגיחו כמו שצריך בהפסקה, יצאו לרגע מהכיתה, ענו לטלפון או שיחררו את הכיתה מעט מוקדם. מהראיונות עם המורים שמענו גם על מספר מקרים בהם המורים התנגדו למצלמות בחדר מורים ובסופו של דבר המצלמות לא הותקנו או הוסרו מחדר המורים. "צריך להבין שהמצלמות משנות את יחסי הכוח בבית הספר". מי שנוטים לאמץ את המצלמות ביתר קלות הם בתי ספר ממעמד חברתי-כלכלי נמוך, בעיקר בפריפריה ובמגזר הערבי, מקומות שבהם המורה מצוי גם כך בעמדה של חולשה".

 

תכנית הלימודים הסמויה טמונה בעיצוב המרחב
"אני רוצה להסב את תשומת הלב לנקודה חשובה. חינוך קורה לא רק בשיעור שקוראים לו 'עכשיו נלמד על פרטיות'… חינוך קורה גם בסביבה הבית ספרית. התלמידים רואים מצלמה ומתרגלים, זה נראה להם הדבר הכי נורמלי…" הסביר פרופ' בירנהק בדיון בכנסת בנושא פרטיות. כלל השימושים השונים שנעשים במצלמות משפיעים על האופן שבו ילדים תופסים פרטיות. "התחושה שהם נעקבים יש לה השפעות על תודעת הפרטיות, על האופן בו הדורות הבאים יתפסו פרטיות, הולכים ומתמעטים המקומות שבהם ילדים יכולים להיות חופשיים מבלי שייבחנו אותם. היה מנהל שהחליט להשאיר פינה בלי מצלמות הוא קרא לזה 'פינת הנישוקים' וטען כי פרטיות זה צורך - כי הם צריכים את החתול ועכבר הזה", מספרת פרי-חזן. זוהי להגדרתה: 'תכנית הלימודים הסמויה של החינוך לזכויות אדם'. כעת מראיינים פרי-חזן ובירנהק ילדים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים במטרה להבין כיצד הם תופסים את המצלמות ואת השימושים השונים בהן.

 

פרדיגמה זו מציבה תמונה הפוכה לגישה התכנונית-חינוכית של שנות החמישים לאחר מלחמת העולם השנייה, תקופה בה תכנון בתי ספר היה מרכזי וחשוב. ההנחה הייתה שבבתי הספר גדלים אזרחי המחר ועל מנת שיהיו אמפתיים, דמוקרטיים וחופשיים יש לעצב זירה בית ספרית שמגרה חשיבה יצירתית, סקרנות, שחרור גופני ונפשי, פתיחות מחשבתית ויחסים הומניים. הקשר בין עיצוב המרחב לבין חינוך ועיצוב עולמו ותודעתו של היחיד הובנו כחלק  בלתי נפרד מתפיסת העולם והמטרות החינוכיות של בית הספר.

 

אז איזה אזרחים גדלים כאן?
המהלך של רישות בית הספר במצלמות כמו גם רישות המרחב הציבורי ותהליכים נוספים של מעקב ואובדן הפרטיות והחופש שלנו כאזרחים, תושבים, תלמידים- עוברים בישראל ללא התנגדות וללא דיון ציבורי. אלו מהלכים דרמטיים שמשפיעים על החופש שלנו, על תודעת הזכויות והפרטיות שלנו. על ילדנו. מהלכים שמשנים את הבסיס של השותפות שלנו כאזרחים בחברה דמוקרטית, מאזרחות טובה הנשענת על ערכים ומחויבות, לאזרחות טובה הנובעת מפחד מן המבט המפקח ומעניש. כל אלו עוברים ללא דיון ציבורי, אולי משום שתודעת ההשתתפות שלנו כל כך נמוכה וההשתתפות שמוצעת לנו מצד המוסדות השונים הופכת יותר ויותר ממסוגרת- בחירת הטבה, בחירת מוצרים, בחירת נציגים לוועדות, אך לא השתתפות בשאלות המכריעות באמת: האם אנחנו רוצים להיות מפוקחים בכל מרחבי חיינו? שנתוני המיקום, הצריכה, ההרגלים והעברות הקטנות שלנו יירשמו במערכת? שמעסקינו יעקבו אחרינו לאורך היום בעבודה או שישררו בינינו יחסי אמון? שאלות אלו משמעותיות במיוחד עבור ילדים אשר אינם מכירים מציאות חיים אחרת.

 

מחקר

27.11.2016
אפליה 2.0: נשים מוכרות מופלות באופן שיטתי על ידי הגולשים ב-eBay

ד"ר תמר קריכלי-כ"ץ מסגל הפקולטה וד"ר טלי רגב מבית הספר לכלכלה במרכז הבין-תחומי, מגלות כי באופן תת מודע, נשים מופלות מצד הגולשים ב-eBay. ליתר דיוק, נשים מוכרות באי-ביי מקבלות בממוצע הצעות מחיר נמוכות יותר מאשר גברים, ביחס לפריט זהה לחלוטין. המשמעות הלא מעודדת היא שהגולשים נוטים לתת ערך נמוך יותר לפריט הנמכר על ידי נשים. המאמר, המבוסס על ניתוח של למעלה ממיליון עסקאות שנערכו בין השנים 2009 ו-2012, ראה אור כמאמר מוביל בכתב העת המקוון Science Advances ועורר, כצפוי, רעש תקשורתי ברחבי העולם. 

לקריאת המאמר:

http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1500599

לקריאת התגובות בעיתונות העולמית:

הניו-יורק טיימס 

http://www.nytimes.com/2016/02/20/science/male-sellers-on-ebay-have-an-edge-over-women-study-finds.html?_r=0

 

הגארדיין

https://www.theguardian.com/science/2016/feb/19/ebay-study-shows-online-shoppers-are-subconsciously-sexist

הדיילי-מייל

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3454793/Are-eBay-buyers-SEXIST-Women-receive-money-fewer-bids-products-compared-men.html

הטלגרף

http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/12165479/Ebay-buyers-spend-20-per-cent-less-on-items-sold-by-women-study-finds.html

"אי-ביי, כזירת המסחר המקוון הגדולה בעולם, היא גם מאגר עצום של מידע על התנהגות אנושית בשוק מסחרי, ואפשר ורצוי לרתום את המידע הזה לקידום הידע שלנו, גם בהיבטים שונים של אפליה", מסבירה ד"ר קריכלי-כ"ץ. "אני חושבת שניתן אף להרחיק ולומר שלאי-ביי, כמעין מונופול בתחום הקניות המקוונות, יש אחריות ציבורית לאפשר מחקר מסוג זה ואף להתמודד עם המסקנות העולות ממנו. לשמחתי, כנראה שאי-ביי חושבים קצת כמוני."

איך ניתן לתקן סוג כזה של אפליה, שהיא בלתי מודעת?
"ראשית", אומרת ד"ר קריכלי-כ"ץ, "אני מקווה שעצם המודעות לכך, בזכות המחקר, תסייע בצמצום הפער. נכון, לאנשים תמיד יהיו סטריאוטיפים. זה הטבע האנושי. אבל, ככל שנדע עליהם יותר ועל האופנים בהם הם באים לידי ביטוי, נדע להיזהר, גם כציבור וגם כמכתיבי מדיניות, שזה בהקשר המשפטי מנסחי החקיקה והשופטים, מלתת לזה להשפיע על ההחלטות שלנו. למעשה, יש לכך חשיבות נוספת בהקשר המשפטי וזה הציפיות שלנו והאמונה שלנו שחוק חדש ישנה את ההתנהגות האנושית. אם ההתנהגות האנושית הרלבנטית היא לא מודעת אז בוודאי צריך חשיבה אחרת ואולי טיפול אחר, לא בהכרח משפטי".

מה למשפטנית ולמחקר אמפירי?
"המחקר הנוכחי הוא חלק ממגמה עולמית בתחום המשפט, Empirical Legal Studies, הדוגלת בבחינת האופן בו המשפט מתנהג במציאות, כלומר איך אנשים מגיבים אליו והאם הוא מצליח לשנות דפוסי התנהגות", מסבירה ד"ר קריכלי-כ"ץ. "הרי המשפט הוא תופעה חברתית, כמו השוק או המשפחה ואין סיבה שלא לחקור אותו כתופעה חברתית, תוך שימוש בכלים אמפיריים, הלקוחים מדיסיפלינות חוץ-משפטיות כגון סוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית ועוד. למשל, האם הפשיעה או הפסיקה בפלילים השתנו בעקבות הקמת הסניגוריה הציבורית, אלו שאלות שיעניינו כל משפטן, אבל לשם כך צריך לדעת לאסוף ולקרוא את הנתונים".

את מביאה את הפרספקטיבה הזאת לידי ביטוי בהוראה?
"זה לא רק אני", מבהירה ד"ר קריכלי-כ"ץ. "הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב התברכה בלא מעט חוקרים מצויינים ומוכשרים המתמחים במחקר אמפירי של המשפט, יש לנו סדנת מחקר אמפירי ובשנה הקרובה אף ננהיג קורס ליבה – מחקר אמפירי של המשפט. היתרון העצום שיש כאן למשפטן, מעבר לרכישת נקודות מבט חדשות ומאתגרות על המשפט, בזכות הידע האמפירי והשילוב הרב-תחומי, הוא ביכולת לקרוא ולהבין מחקרים אמפיריים טוב יותר, וכתוצאה מכך לנקוט דרך פעולה משפטית יעילה יותר".

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>