קול קורא להשתתפות בקבוצת מחקר: פילנתרופיה, שוק והגבולות ביניהם

קבוצת המחקר תדון בשאלות הנוגעות להיבטים מושגיים, אתיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים ביחס לפילנתרופיה במאה ה-21 במדינות בעלות משטר קפיטליסטי, ניאו-ליברלי, ודמוקרטי במהותו.

08 יוני 2017

מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, והמכון למשפט ופילנתרופיה מזמינים חוקרים מדיסציפלינות שונות כגון משפטים, כלכלה, מדעי המדינה, פילוסופיה, ניהול, סוציולוגיה והיסטוריה, להגיש מועמדות לקבוצת מחקר בנושא "פילנתרופיה, שוק והגבולות ביניהם". הקבוצה תיפגש שלוש פעמים במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ח לשם גיבוש סדר היום המחקרי ועיון בטקסטים מרכזיים שיציגו חברי הקבוצה. הקבוצה תוסיף ותיפגש במהלך סמסטר ב' ואזי יוזמנו חברי הקבוצה להציג גם עבודות מקוריות.

מרכזי הקבוצה ומנחיה: פרופ' יורם מרגליות, יו"ר המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים, ומר גיא שולץ, דוקטורנט בחוג לפילוסופיה ועמית מחקר במכון למשפט ופילנתרופיה.  

חוקרים ומעצבי מדיניות המעוניינים להשתלב בקבוצה מתבקשים לשלוח קורות חיים אקדמיים ותקציר בן עמוד המפרט את המומחיות או את העניין שהם מגלים בנושא, וכן להמליץ על טקסט מרכזי שיבקשו להציג לדיון, לכתובת המייל הבאה, עד ל-29 ביוני 2017:

gfeit@tauex.tau.ac.il

.פרטים נוספים בצרופה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive