כרגיל, בוגרי הפקולטה במקום הראשון במעבר בחינות הלשכה האחרונות...

עם התפרסמות תוצאות בחינות הלשכה האחרונות, שוב ניצבת הפקולטה במקום הראשון מבחינת אחוז הבוגרים שעבר את הבחינה בהצלחה.
08 מאי 2017
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive