בית גידול למשפטנים מצטיינים: ברכות לזוכי פרס צגלה!

הפרס מוענק לחוקרים צעירים לשם עידוד חקר המשפט הישראלי, תוך חיזוק הקשרים בין הכתיבה האקדמית לבין העשייה המשפטית בישראל

04 יוני 2018

ביום שלישי, 29 במאי, נערך בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן טקס חלוקת פרסי צגלה לשנת תשע"ז.

הפרס מוענק על ידי מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט לחוקרים צעירים לשם עידוד חקר המשפט הישראלי בכלל, ובעברית בפרט, תוך חיזוק הקשרים בין הכתיבה האקדמית לבין העשייה המשפטית בישראל. בפרס צגלה למאמר המצטיין בעברית של חבר סגל צעיר זכתה ד"ר גליה שניבוים מהמרכז הבינתחומי הרצליה, ובפרס צגלה למאמר מצטיין של סטודנט באוניברסיטת תל אביב זכה מר אסף וינר.

במסגרת הטקס החגיגי נשא דברים דקאן הפקולטה, פרופ' שרון חנס, אף הוא חתן פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית של חבר סגל צעיר בשנת 2006. לאחר מכן, הוענקו הפרסים על ידי פרופ' חנס ופרופ' אלון קלמנט, מנהל מרכז צגלה, וכן הוצגו המאמרים הזוכים על ידי כותביהם.

ד"ר גליה שניבוים זכתה בפרס על מאמרה: "האיסור הפלילי על מין ביחסי מרות בעבודה: בין הגנה על אוטונומיה לאסדרה של סמכות". המאמר עוסק בסוגייה שנמצאת במוקד תשומת הלב הציבורית והמשפטית - ניצול מיני על ידי אנשים שנמצאים בעמדות כוח וסמכות, ומציע פרשנות חדשה לעברה של ניצול מיני ביחסי מרות בעבודה. אם עד כה העברה הובנה בעיקר כנועדה להגן על האוטונומיה המינית של הקורבנות - הכפופים ביחסי סמכות - טוענת שניבוים שניתן להבינה אף כעבירת שחיתות. על פי פרשנות זו העברה אינה עוסקת רק בהגנה על הכפופים ביחסי סמכות, אלא בהגנה על אינטרסים רחבים יותר הנוגעים להתנהלותו התקינה של מקום העבודה כמרחב של יחסים מקצועיים ואישיים.

שניבוים בוגרת המסלול הישיר לדוקטורט במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים בשנת 2013. בשנת 2009 הוענק לשניבוים פרס דן-דוד לחוקרים צעירים מבטיחים. בשנת 2010 הייתה חוקרת אורחת באוניברסיטת טורונטו, ובשנת 2013 עמיתת מחקר לפוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית. ד"ר שניבוים חוקרת את המשפט הפלילי תוך שימוש במתודולוגיות בינתחומיות של משפט ותאוריה חברתית ופוליטית. תחומי המחקר המרכזיים שלה הם אסדרה של סמכות, ניצול לרעה של כוח, ותאוריה משפטית של הפללה, ומאמריה בתחומים אלה פורסמו בבמות מובילות בארץ ובעולם.

לאחר פרסום שמות הזוכים, שיתפה אותנו ד"ר שניבוים כי היא שמחה ונרגשת לקבל את הפרס: "הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן היא בית הגידול שלי. בה רכשתי את השכלתי מהתואר הראשון ועד השלישי. הפרס חשוב ביותר, משום שהוא מעודד מחקר משפטי ישראלי, ובשפה העברית".

מר אסף וינר זכה בפרס על מאמרו: "קניין חדש תוצרת הארץ – אימוץ דוקטרינת הקניין החדש בישראל ורציותה המשפטית והחברתית". המאמר עוסק בסוגיית ההגנה על ״קניין חדש״ (כגון קצבאות, סובסידיות או רישיונות לפעילות כלכלית) במסגרת המשפט החוקתי הישראלי. חלקו הראשון של המאמר מצביע על כך כי בית המשפט העליון החל להכיר בקיומה של זכות חוקתית חדשה - הזכות לקניין חדש - כמחייבת ביקורת שיפוטית על פעולות מדיניות הגורעות או משנות את תנאיהם של הענקות מדינתיות שונות כגון רישיונות עיסוק, קצבאות רווחה או סובסידיות כלכליות. חלקו השני מצביע על הבעיות התיאורטיות והמעשיות של הדוקטרינה המתהווה בפסיקתו של ביהמ"ש העליון, ומציע כלים משפטיים חלופיים להתמודדות עם הצרכים החברתיים אשר ההכרה באותן הענקות מדיניות נועדה להגשים.

וינר השלים לאחרונה את לימודי התואר השלישי במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים בהנחייתם של השופטת פרופ' דפנה ברק-ארז, ופרופ' מיכאל בירנהק. בזמן לימודי התארים המתקדמים וכתיבת המאמר הזוכה השתלב כעמית מחקר במרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, וכחוקר אורח בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת אוקספורד. כיום הוא משמש כעמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה וכמרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן.

על זכייתו אומר וינר, "אני מתכבד ונרגש מזכייתי בפרס יוקרתי זה, ומודה למרכז צגלה ולועדת הפרס על הבחירה. הפקולטה הייתה עבורי בית מקצועי חם ותומך בשנים האחרונות, מלימודי התואר הראשון ועד להשלמת התואר השלישי, ואני שמח על ההזדמנות שניתנה לי ללמוד וללמד בפקולטה מצויינת זו."

הפקולטה מברכת את ד"ר שניבוים ומר וינר על זכייתם בפרס היוקרתי. יישר כוח!

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive