שאלות ותשובות - תואר שני עיוני

שאלות ותשובות - תואר שני עיוני
הרחב הכל
מה הם המסמכים אותם יש לצרף לבקשה לרישום לתואר שני עיוני?

קורות חיים ותמונה, שני מכתבי המלצה אקדמיים (בוגרי אוניברסיטת תל אביב יכולים רק לנקוב בשמות של שני ממליצים אקדמיים). בעלי תואר ראשון שלא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב נדרשים להמציא גם אישור ממזכירות הפקולטה בה למדו לתואר ראשון על מיקומם בכיתה (אם טרם סיימו את התואר - אישור על מיקום בכיתה בשנים א-ג) ומועמדים בעלי תואר נוסף, BA ו-LLB נדרשים להמציא גיליון ציונים של שני התארים בנפרד עד למועד הרישום.

האם יש תואר שני במשפטים ללא-משפטנים?

כעיקרון מסלולי התואר השני בפקולטה למשפטים מיועדים רק לבוגרי משפטים.

האם בעת ההרשמה כדאי להירשם ליותר ממסלול אחד?

אין צורך להירשם ליותר ממסלול אחד, תנאי הקבלה לכל המסלולים שווים.

האם אפשר לעבור בין המסלולים השונים?

אפשר לעבור מכל מסלול אל המסלול הכללי. בין יתר המסלולים אפשר לעבור בכפוף להשלמת כל הקורסים כנדרש במסלול אליו עברתם.

האם יש קורסי רמה או בחינות רמה באנגלית?

אם למדת "אנגלית למשפטנים" במוסד בו למדת את התואר הראשון - אין דרישות נוספות ברמת האנגלית.

האם ניתן להאריך את התואר ליותר משנתיים?

אפשר להאריך בשנה נוספת. כל ארכה מעבר לכך זקוקה לאישור ועדת התואר השני.

האם אפשר לסיים את התואר השני בפחות משנתיים או ללמוד סמסטר קיץ כדי לקצרו?

בפקולטה אין סמסטר קיץ, ומעבר לכך, על פי דרישות המל"ג אין אפשרות לסיים את התואר בפחות משנתיים.

באילו ימים ושעות נערכים הלימודים?

הלימודים מתאימים לאנשים עובדים ונערכים ביום שלישי אחה"צ (החל מ-1600) וביום שישי בבוקר.

האם ניתן לעבור מן התואר העיוני (ללא תזה) לתואר המחקרי?

ניתן להגיש מועמדות לתואר המחקרי, לאחר שנה אחת לכל היותר בתואר העיוני. הגשת מועמדות לתואר המחקרי פתוחה בפני תלמידים אשר ממוצע ציוניהם בתואר העיוני הוא 90 לפחות ואשר מצאו מנחה מבין אנשי הסגל שמוכן להנחותם לתזה. כמו כן ,על התלמידים לעמוד גם ביתר דרישות הקבלה לתואר המחקרי, בכפוף להחלטת ועדת הקבלה. הכרה חלקית בנקודות זכות שנלמדו במהלך התואר העיוני, נתונה לשיקול דעתה של ועדת התואר השני.

האם ניתן להשלים עבודת תזה לאחר סיום הלימודים בתואר העיוני?

תלמידים בעלי ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון במשפטים ו- 85 לפחות בתואר השני העיוני, יכולים להגיש מועמדות לשנה אחת של השלמת תזה. לפרטים נא לפנות למזכירות החוג: seffiw@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive