קול קורא להגשת מאמרים לכרך הבא של מעשי משפט

קול קורא להגשת מאמרים לכרך יא' של מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

06 נובמבר 2018
קול קורא להגשת מאמרים לכרך יא' של   מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

גיליון אחד עשר של ״מעשי משפט״, כתב עת למשפט ולתיקון חברתי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, עתיד להתפרסם בינואר 2020. עורכים: שירה נגר, גלעד קירגנר.

מעשי משפט  הוא כתב עת משפטי-אקדמי, היחידי בישראל שמתמקד ביחסים שבין המשפט והחברה, עריכת הדין החברתית, והגישה הביקורתית למשפט. כדרך קבע מהווה כתב העת במה המחברת בין תיאוריה לפרקטיקה באמצעות פרסום מאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל ושנכתבים על ידי עורכי-דין חברתיים מנקודת המבט של 'השטח'. זאת, לצד כתיבה משפטית ביקורתית פרי עטם של מיטב הכותבים באקדמיה. במסגרת שילוב זה מעשי משפט משמש פורום לרפלקסיה ולדיון בשאלות יסוד על אופיו ותפקידו של מקצוע עריכת הדין; על יחסו של המשפט לאוכלוסיות מוחלשות; על היחסים המורכבים שבין משפט וחברה; על יכולתו ומגבלותיו של המשפט להביא לשינוי חברתי; על מטרותיו של החינוך המשפטי ועוד. בתוך כך שם כתב העת דגש על בין תחומיות ועל כתיבה המציבה את העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים יותר. כמו-כן, כל כרך של כתב העת כולל תרגום לעברית של מאמר קלאסי בתחומים של משפט ושינוי חברתי. לבסוף, כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות – אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים.   

בכרך י"א של כתב העת נבקש להמשיך ולעסוק בהרחבה בסוגיות השונות שנדונו במסגרת הכרכים הקודמים של כתב העת, הנוגעות למשפט וחברה, לעריכת דין חברתית, ולגישה ביקורתית למשפט.  

כרך חצי נושאי – משפט ותרבות:  

מעבר למאמרים כלליים בתחומים שבהם כתב העת עוסק, אנו שואפים שהכרך יהיה כרך חצי נושאי בנושא משפט ותרבות. לכן אנו מזמינים באופן מיוחד מאמרים שעניינם ליבון וביקורת היחסים שבין משפט ותרבות. שאלת מקומה של התרבות במשפט אינה שאלה חדשה. היא העסיקה משפטנים וחוקרים מתחום מדעי הרוח והחברה כמעט מאז הפיכתו של המשפט לתחום דעת נפרד. עם זאת, בשנים האחרונות אנו עדים לתצורות חדשות של אינטראקציה בין משפט ותרבות. שחקנים שונים, מימין ומשמאל, עושים שימוש בטענות תרבותיות על מנת לקדם עמדות בעולם המשפט. דוגמאות לכך הן שאלת ההפרדה בין נשים וגברים בזירות שונות, הלגיטימיות של חוק הלאום, הפוליגמיה בקרב הבדואים אזרחי ישראל, ועוד. אנו מזמינים כותבים וכותבות מכל הדיסיפלינות לשלוח לכתב העת מאמרים שעוסקים בשאלת מקומה של התרבות במשפט ומבקשים להאיר את המורכבות של היחסים שבין משפט ותרבות.  

לקריאת הקול הקורא.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive