הסדנה למשפט בינלאומי מארחת את Patrick Macklem, University of Toronto, Faculty of Law

Structure and Memory: Reconstructing Human Rights in the Wake of Critique

20 באפריל 2020, 16:15 - 17:45 
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, חדר 017, אוניברסיטת תל אביב 
הסדנה למשפט בינלאומי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive