מועמדים לקבלת תעודות הערכה מטעם הרקטור בשנה"ל תשע"ח

ט' בשבט תשע"ט 10 בינואר 2019

10 ינואר 2019
מועמדים לקבלת תעודות הערכה מטעם הרקטור בשנה"ל תשע"ח

לאחר בדיקת רשומות הלימודים, להלן מספרי זהות של תלמידים המועמדים להיכלל ברשימת מצטייני הרקטור בשנת הלימודים תשע"ח.

 

תלמידים אשר מסיבה כל שהיא לא נכללים ברשימה, ואשר ממוצע ציוניהם בשנה"ל תשע"ח הינו גבוה מהממוצע של התלמיד האחרון ברשימה, מתבקשים לפנות ל-רוית צלניקר (חדר 24), טלפון: 6407258

או בדוא"ל: ravitz@tauex.tau.ac.il , עד יום ג' - 15.1.19.

 

מ"ז  203774104    -   ציון ממוצע - 97.18

מ"ז  204325112    -   ציון ממוצע - 96.10

 

 

הערה:

אנו חוזרים ומדגישים כי פרסום מספר זהות של התלמידים המועמדים הינו ראשוני בלבד.

שמות התלמידים שיקבלו תעודות הערכה מטעם הרקטור יפורסמו בשלב מאוחר יותר.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive