מפגש 14 של אסכולות ישראל

דובר: פרופ׳ ברק מדינה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

15 באוקטובר 2017, 18:00 
חדר 307 
אסכולות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive