סדנת מטרי-מאירי למשפט וטכנולוגיות מידע מארחת את Prof. Eric Hilgendorf, University of Würzburg

Autonomous Systems and Criminal Law - a European Perspective

12 בנובמבר 2018, 16:15 - 17:45 
חדר 17 
סדנת מטרי-מאירי למשפט וטכנולוגיות מידע
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive