כלכלה משתפת, טכנולוגיות חדשות ואתגרי הרגולציה של התחבורה בישראל

27 בפברואר 2020, 16:45 - 19:15 
אוניברסיטת תל אביב, בנין טרובוביץ, חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי (מס׳ 307) 
כלכלה משתפת, טכנולוגיות חדשות ואתגרי הרגולציה של התחבורה בישראל
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive