סדנת הרצוג פוקס נאמן לתיאוריה של המשפט הפרטי שמחה לארח את Sandy Steel

26 במרץ 2020, 16:15 - 17:45 
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, חדר 017, אוניברסיטת תל אביב 
סדנת הרצוג פוקס נאמן לתיאוריה של המשפט הפרטי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive