סדנת משפט והיסטוריה מארחת את Debjani Bhattacharyya, Drexel University History Department

Profit by Storms:" The Legal Archives of Weather Science in the Bay of Bengal"

16 בינואר 2020, 14:15 - 15:45 
בחדר 017 במרכז צבי מיתר 
סדנת משפט והיסטוריה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive