סדנת משפט והיסטוריה מארחת את Taisu Zhang, Yale Law School

The Ideological Foundations of the Qing Fiscal State

02 בינואר 2020, 14:15 - 15:45 
בחדר 017 במרכז צבי מיתר 
סדנת משפט והיסטוריה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive