סדנת משפט והיסטוריה מארחת את יאיר שגיא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה (יחד עם יורם שחר ואייל כתבן)

Law Reporting in the British Empire: A View from Mandatory Palestine

19 בדצמבר 2019, 14:15 - 15:45 
בחדר 017 במרכז צבי מיתר 
סדנת משפט והיסטוריה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive