הסדנה למשפט בין-לאומי מארחת את Adv. Roy Ariav, Ministry of Justice

Current Developments in International Criminal Law

20 במרץ 2019, 16:15 - 17:45 
חדר 017 צבי מיתר 
הסדנה למשפט בין-לאומי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive