הסדנה למשפט בין-לאומי מארחת את Yuval Livnat, Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University

Ideological Exclusion of Foreigners in Israel: What Could Be Learnt from the American Experience?

15 במאי 2019, 16:15 - 17:45 
חדר 017 צבי מיתר 
הסדנה למשפט בין-לאומי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive