הסדנה למשפט בין-לאומי מארחת את Tamar Hostovsky Brandes, Faculty of Law, Ono Academic College

International Law in Domestic Courts in an Era of Populism

12 ביוני 2019, 16:15 - 17:45 
חדר 017 צבי מיתר 
הסדנה למשפט בין-לאומי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive