המהפכה האנטי חוקתית? על פסקת ההתגברות וחוק הלאום

30 במאי 2018, 18:15 
אולם י’ קגן (100) בניין טרובוביץ׳, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב 
המהפכה האנטי חוקתית? על פסקת ההתגברות וחוק הלאום

ההזמנה 

הזמנה זו מהווה אישור

כניסה | וחניה בקמפוס.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive