סדנה לניתוח כלכלי של המשפט מציגה את: Reuven Avi Yonah

04 במרץ 2019, 18:00 - 20:00 
חדר 17 
סדנה לניתוח כלכלי של המשפט
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive