מיזוגים ורכישות בישראל

מרכז פישר מארח שולחן עגול

11 בנובמבר 2019, 16:30 
חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי (307) 
מיזוגים ורכישות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive