ת"צ (אזורי ת"א) 48474-01-20 דנישבסקי נ' מ. יוחננוף ובניו (1998) בע"מ

עניינו של ההליך בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בשם עובדי המשיבה בגין שתי עילות - האחת, פגיעה בזכאות עובדים בעלי הסדר ביטוחי קיים במועד העסקתם, לקבלת תשלומים לפנסיה החל ממועד התחלת העבודה או באופן רטרואקטיבי, לאחר שלושה חודשי העסקה; השנייה, פגיעה בזכאות עובדי המשיבה לתשלום בגין ימי חג אשר אירעו במהלך שלושת חודשי העסקה הראשונים לעבודתם. בטרם השיבה המשיבה לבקשת האישור, הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה. בחודש יוני 2022 הגישה הקליניקה, בשם עמותת קו לעובד, התנגדות להסדר הפשרה. בעקבות התנגדות הקליניקה הוגשה התנגדות ברוח דומה, מטעם היועמ"ש ובהמשך לכך הצדדים חזרו להליך גישור והגישו הסדר פשרה מתוקן בחודש יולי 2023.

לאחר בחינת הסדר הפשרה המתוקן, החליטה הקליניקה להגיש התנגדות נוספת להסדר בשם עמותת "קו לעובד", שכן גם לאחר "תיקונו", הסדר הפשרה כלל פגמים משמעותיים אשר פגעו באינטרס הקבוצה. כך, עמדה הקליניקה על כך שהסדר הפשרה המתוקן כולל בקשה שאיננה מוסברת ומנומקת להסתלקות מעילת הפנסיה, על אף שבחינת בקשת האישור מעלה כי היא מבססת עילת תביעה מבוססת לכאורה. הקליניקה הבהירה כי אם ברצון המבקש להסתלק מעילה זו, המהווה את העילה העיקרית בבקשת האישור, הרי שיש להציג לבית הדין מסמכים התומכים בבקשה להסתלק מעילה זו. עוד נטען כי יישום הפשרה בעניין דמי החגים מכביד על חברי הקבוצה שלא לצורך ומצריך הגשת מסמכים מיותרים, זאת כאשר סוכם על פיצוי בדרך של אומדנא, וכשהמסמכים האמורים מצויים כולם אצל המשיבה. בנוסף, בנוגע לעילה זו, הובהר כי לא ברור הצורך בפיצוי על דרך האומדנא כאשר בידי המשיבה מצוי כל המידע הנדרש על מנת לברר את זכאותם של עובדיה לדמי החגים שלא שולמו. נוסף על כך, הקליניקה התנגדה נחרצות לפתרון שהוצע בהסכם הפשרה להעביר את יתרת הכספים שלא ימומשו אל קרן בבעלות המשיבה שתוקם לצרכי רווחת העובדים, פתרון שיאפשר למשיבה להותיר את הכספים בכיסה וללא כל אמצי בקרה ופיקוח, והבהירה כי לעמדתה יש להעביר את יתרת הכספים לקרן לחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי סעיף 27(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. לבסוף, התנגדה הקליניקה לכך ששכר טרחת עו"ד הבקש אינו מותנה במימוש ההסכם בפועל, ועמדה על כך כי בכך לא יווצר לתמריץ ביחס לאיתור חברי הקבוצה ומימוש ההסדר.

בעקבות הגשת התנגדות הקליניקה הוגשה התנגדות דומה על ידי היועצת המשפטית לממשלה, שחזרה על עיקרי הטענות שהועלו בהתנגדות הקליניקה.

ביום 7.3.2024 ניתנה החלטת בית הדין האיזורי לעבודה בבת ים (כב' השופטת אופירה דגן טוכמכר) אשר קיבלה את התנגדות הקליניקה במלואה. לצדדים ניתנה האפשרות לתקן את הסכם הפשרה בהתאם להסתייגויות עד ליום 9.4.2024. השופטת הבהירה כי אם הצדדים לא יגיעו להסכמות, ההליך יימשך, תוגש תשובה לבקשת האישור והתיק ייקבע לדיון הוכחות.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>