פעילות והישגים

 • תיקי בתי משפט בהם הקליניקה מייצגת
 • מחקר וניירות עמדה
 • כתבו עלינו
 • הישגים
 • בלוג ומעקבי פסיקה

עדכוני הפסיקה נערכים על ידי הסטודנטים בקליניקה, שבוחרים את ההחלטות המעניינות ביותר בתחום התובענות הייצוגיות בכל תקופה, וכותבים סיכום של ההחלטות תוך דיון בסוגיות המהותיות המרכזיות שעלו בהן, כולל השוואה להלכות והחלטות קודמות באותו עניין.

החל מאוקטובר 2021, מעקבי הפסיקה מתעדכנים בבלוג תוב(ע)נות ייצוגיות.

 

מעקבי פסיקה קודמים

מעקב פסיקה יולי 2021, נכתב על ידי הסטודנטית נעמה הדסי - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בדנ״א 4960/18 שולמית זליגמן נ׳ הפניקס חברה לביטוח בע״מ (פורסם בנבו, 4.7.2021), ביטל בדיון נוסף את ההלכה שנקבעה בפסק הדין בעניין זליגמן, וקבע כי אין לאמץ כלל המעניק בכורה לעמדה הפרשנית של הגורם המאסדר ביחס להנחיותיו, וכי הגנת "זוטי דברים" אינה חלה בתובענות ייצוגיות.

 

מעקב פסיקה יוני 2021, נכתב על ידי הסטודנט ישראל כהן - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (מחוזי מרכז) 35507-06-14 מיכל ניזרי נ' נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד (פורסם בנבו, 8.6.2021), בו נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברות השותפות בהפקת גז טבעי ממאגר "תמר" בעילה של מחיר מופרז בלתי הוגן.

 

מעקב פסיקה מאי 2021, נכתב על ידי הסטודנט יונתן בוקשפן - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (מחוזי ת"א) 1756-09 שליידר נ' חברת החשמל לישראל בע"מ (נבו 12.5.2021). בהחלטה זו, דן בית המשפט המחוזי כלכלי בתל אביב יפו בשאלה האם ניתן לבחון מחדש בשלב הדיון בתובענה הייצוגית לגופה קביעות שנקבעו בהליכים קודמים, הן בשלב האישור והן בשלב הדיון בתובענה הייצוגית. 

   

 

מעקב פסיקה מאי 2021, נכתב על ידי הסטודנט שאול רון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (אזורי י-ם) 27770-10-18 מיכל אריאלי נעים נ' מדינת ישראל - משרד החינוך (פורסם בנבו, 18.5.2021), בו נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משרד החינוך בגין אי תשלום שכר למורות בעבור ימי ההכנה בקיץ לקראת פתיחת שנת הלימודים. הבקשה נדחתה על בסיס החריג הקבוע בפרט 10(3) לתוספת השנייה לחוק מאחר וחברות הקבוצה מיוצגים על ידי ארגון עובדים.

 

מעקב פסיקה אפריל 2021, נכתב על ידי הסטודנטית עדן אוחיון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (חי') 9272-11-19 יובל לב נ' שמן תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 4.4.2021), בו נדחתה על הסף בקשה לאישור הסדר פשרה, תוך שנקבע כי הסדר הפשרה אינו עומד - אפילו לכאורה - במבחנים שנקבעו בחוק לאישורו של הסדר פשרה.

 

מעקב פסיקה אפריל 2021, נכתב על ידי הסטודנטית שירה סופר - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת״צ (מחוזי תל אביב-יפו) 59659-02-20 תום רייס נ' קרן הגשמה בע"מ (פורסם בנבו, 20.4.2021), בו בית המשפט המחוזי כלכלי בתל אביב יפו דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בגין הטעיה חוזית, וקבע כי עילה זו אינה מתאימה להתברר בגדרה של תובענה ייצוגית. זאת, עקב קיומם של רכיבים שלגביהם צורך בבירורים ספציפיים ביחס לכל אחד מחברי הקבוצה אילו עילה זו הייתה מתקבלת, ובנוסף מאחר שלא היו קיימים יסודות רבים המשותפים לכלל חברי הקבוצה אשר היו יכולים להצדיק דיון קולקטיבי בעילה.

 • (מנהליים ת״א) 42666-01-20‏ עו״ד רשף חן נ׳ מדינת ישראל- רשות המיסים (נבו 28.4.2021), בה בית בית המשפט המחוזי תל אביב יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קיבל את בקשתו של המבקש לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה לפי פריט 11 לתוספת השנייה. בגדרה של החלטה זו, נבחנה שאלת השונות בין חברי הקבוצה וכן מקומו של ההליך הייצוגי כאמצעי לאיחוד תביעות אישיות בעלות ערך אינדיבידואלי נמוך.

 

מעקב פסיקה אפריל 2021, נכתב על ידי הסטודנטית נטלי שגנון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת״צ (מנהליים ת״א) 42666-01-20‏ עו״ד רשף חן נ׳ מדינת ישראל- רשות המיסים (נבו 28.4.2021), בה בית בית המשפט המחוזי תל אביב יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קיבל את בקשתו של המבקש לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה לפי פריט 11 לתוספת השנייה. בגדרה של החלטה זו, נבחנה שאלת השונות בין חברי הקבוצה וכן מקומו של ההליך הייצוגי כאמצעי לאיחוד תביעות אישיות בעלות ערך אינדיבידואלי נמוך.

 

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 29851-04-16 תנועת אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי נ' רשות מקרקעי ישראל (פורסם בנבו, 4.4.2021), בו בית המשפט המחוזי תל אביב יפו אישר את בקשת ההסתלקות המתוגמלת שהוגשה על ידי המבקשת. בית המשפט קבע כי ההעלה לסדר היום של מאבקם ארוך השנים של המבקשים, תושבי גבעת עמל, מהווה תועלת שניתן לפסוק עבורה גמול לפי סעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות, אף שתועלת זו אינה הסעד שהתבקש בבקשת האישור.

 

מעקב פסיקה אפריל 2021, נכתב על ידי הסטודנט אייל גיל-אור - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (מחוזי ת"א) 29851-04-16 תנועת אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי נ' רשות מקרקעי ישראל (פורסם בנבו, 4.4.2021), בו בית המשפט המחוזי תל אביב יפו אישר את בקשת ההסתלקות המתוגמלת שהוגשה על ידי המבקשת. בית המשפט קבע כי ההעלה לסדר היום של מאבקם ארוך השנים של המבקשים, תושבי גבעת עמל, מהווה תועלת שניתן לפסוק עבורה גמול לפי סעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות, אף שתועלת זו אינה הסעד שהתבקש בבקשת האישור.

 

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 40173-10-19 דודי שביט נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 7.4.2021), בו בית המשפט המחוזי תל אביב יפו סילק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד המשיבה לפי פריטים 1 ו-2 לתוספת השנייה, בשמם של סוכני ביטוח. בית המשפט קבע, בין היתר, כי פריטים אלו בעלי אופי צרכני, בעוד שמערכת היחסים בין המבקשים למשיבה היא עסקית-מסחרית.

 

מעקב פסיקה אפריל 2021, נכתב על ידי הסטודנטית נור אגבאריה - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (מחוזי ת"א) 40173-10-19 דודי שביט נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 7.4.2021), בו בית המשפט המחוזי תל אביב יפו סילק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד המשיבה לפי פריטים 1 ו-2 לתוספת השנייה, בשמם של סוכני ביטוח. בית המשפט קבע, בין היתר, כי פריטים אלו בעלי אופי צרכני, בעוד שמערכת היחסים בין המבקשים למשיבה היא עסקית-מסחרית.

 

 • (חי') 52438-10-18 אייל רוזנצוויג נ' עיריית חיפה (פורסם בנבו, 21.3.2021), קבע במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בגין טענה לאי הנגשת מבני ציבור, כי אין להתיר לעירייה המשיבה לשלוח הודעת צד שלישי למשרדי הממשלה הרלוונטיים, היות שמדובר בתקיפה עקיפה שאינה עומדת בתנאי ההלכה הנוהגת.

 

מעקב פסיקה מרץ 2021, נכתב על ידי הסטודנטית מיה פרנקל - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (חי') 52438-10-18 אייל רוזנצוויג נ' עיריית חיפה (פורסם בנבו, 21.3.2021), בו קבע בית המשפט המחוזי חיפה כי אין להתיר לעירייה המשיבה לשלוח הודעת צד שלישי למספר משרדי הממשלה, היות שמדובר בתקיפה עקיפה שאינה עומדת בתנאי ההלכה הנוהגת.

 

מעקב פסיקה מרץ 2021, נכתב על ידי הסטודנטית שלי חכם אהרון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (ארצי) 72260-11-20 היועץ המשפטי לממשלה – שמואל שנבל (פורסם בנבו, 16.3.2021), בה בית הדין הארצי לענייני עבודה דחה את בקשת המשיבים, צדדים להסכם פשרה, לסילוק על הסף של ערעור שהגיש היועץ המשפטי לממשלה על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה, בו ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בין המשיבים, ונדחתה התנגדותו של היועמ"ש להסדר. טענת המשיבים כי היועמ"ש איננו בעל דין בתובענה הייצוגית, ומכאן יש לדחות את ערעורו, נדחתה.

 

מעקב פסיקה מרץ 2021, נכתב על ידי הסטודנטית נועה ביידץ - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (תל אביב-יפו) 52955-05-20 גבריאל יצחק שמחון נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 1.3.2021)‏, בו בית המשפט המחוזי תל אביב יפו דחה על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משטרת ישראל, בה נטען כי המשיבה מחזיקה בכספים שהופקדו בידיה כערבונות חלופת מאסר שלא כדין.

 

מעקב פסיקה פברואר 2021, נכתב על ידי הסטודנטית ליאורה גופשטיין קומיסרוב - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (מחוזי ת"א) 32563-11-19 מיטל סיינו משען נ' חברת שמעון אוחיון בע"מ (נבו 25.2.2021), בה בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו החליט להפחית באופן משמעותי את הגמול למבקשת ואת שכר הטרחה לבא כוחה בשל אי גילוי הסכם למימון הוצאות ההליך, שנחתם בין המבקשת לבין חברה שהייתה מתחרה עסקית של המשיבות

 

מעקב פסיקה פברואר 2021, נכתב על ידי הסטודנט אסף גנסין - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (ת"א) 43745-11-16 ארז כהן נ' פרטנר תקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 15.2.2021), בה בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו אישר את בקשת המבקש לתיקון בקשות התובענה הייצוגית שהוגשו כנגד המשיבה, פרטנר תקשורת בע"מ. 

 

מעקב פסיקה פברואר 2021, נכתב על ידי הסטודנט אייל גיל-אור - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (מרכז) 7641-12-18 שלומי אופיר נ' ג'ול לאבס אנד פרודקטס ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 15.2.2021), בו בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הבקשה של המשיבים, מפעלים מאזור חיפה, לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדם ע"י עמותת "אזרחים למען סביבה".​ הטענה העיקרית של המשיבים הייתה שלא ניתן לנהל תובענה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר במסגרת תובענה ייצוגית.

 

מעקב פסיקה פברואר 2021, נכתב על ידי הסטודנטית עדן אוחיון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (מרכז) 7641-12-18 שלומי אופיר נ' ג'ול לאבס אנד פרודקטס ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 15.2.2021), בו בית המשפט המחוזי מרכז דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בה נטען כי פרסומות שפרסמה המשיבות, חברות המשווקות סיגריות אלקטרוניות, פגעו באוטונומיה של חברי הקבוצה.​

 

מעקב פסיקה ינואר 2021, נכתב על ידי הסטודנטית נעמה הדסי - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת״צ (מחוזי ת"א) 35356-08-15 עופר מנירב נ׳ בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ (פורסם בנבו, 18.1.2020), בו בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הורה על מחיקת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת בזק. הבקשה הוגשה בטענה כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי בשוק החיבור מרחוק למערכת שע״מ תוך שהנהיגה אפליית מחירים בין לקוחותיה וגבתה מהם מחיר גבוה ובלתי הוגן.​

 

מעקב פסיקה דצמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנט שאול רון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתן בת"צ (מחוזי ת"א) 7020-08-12 אליונה ברניק נ' גל גורודיסקי ואח (פורסם בנבו, 14.12.2020), בה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד שני עורכי דין בשם מאות מעובדי חברה שיוצגו על ידי אותם עורכי דין בהליך ייצוגי קודם כנגד החברה. הבקשה הוגשה בגין טענות לגביית כספים על ידי המשיבים שלא כדין במסגרת שכר הטרחה, תוך הפרת חובות האמון המוגברות שחלות מכוח יחסי עורך דין-לקוח.

 

מעקב פסיקה דצמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנטית שירה סופר - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בתנ"ג (כלכלית) 27061-07-16 אתו שוקי הון שותפות מוגבלת נ' צרפתי ואח' (פורסם בנבו, 14.12.2020), בה בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בסוגיית פסיקת גמול וכשר טרחה למבקש ולבא כוח שנכנסו בנעלי מבקש ובא כוח קודמים, שהסתלקו מהליך תביעה נגזרת לאחר שהסדר פשרה שהציעו נדחה. 

 

מעקב פסיקה דצמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנטית שלי חכם-אהרון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (חי') זמי דב קורן נ' קבוצת כרמלטון בע"מ (פורסם בנבו, 8.12.2020), בה בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשת המשיבה לסילוק על הסף, אשר הוגשה בטענה כי בטרם החל הדיון בהליך דנן הוגשה תביעה דומה, שנסתיימה בפסק-דין חלוט מטעם בית המשפט העליון שדחה את בקשת האישור. 

 

מעקב פסיקה נובמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנטית מיה פרנקל - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בתצ (ת"א) 44431-06-15 אברהם זך נ' מסד (אחזקות) בע"מ (פורסם בנבו, 9.11.2020), בו בית המשפט המחוזי בתל-אביב פסק גמול ושכר טרחה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שלא נדונה והוכרעה לגופה, מבלי שכלל הסוגיות הנוגעות לסיום ההליך הוסכמו על ידי הצדדים, ומבלי שביהמ"ש נקט בהליך המוסדר בחוק לאישור הסדר פשרה. זאת, תוך הקמת מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה.

 

מעקב פסיקה נובמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנטית ליאורה גופשטיין-קומיסרוב - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (י-ם) 23894-09-19 מדינת ישראל - רשות המיסים נ' מרינה גורביץ' (פורסם בנבו, 19.11.20), בה בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דחה את בקשתה של רשות המיסים לעכב בירור של בקשת האישור עד להכרעה בערעור מס אישי שהוגש על ידי המבקשת בהליך הייצוגי, ובכך אפשר את התנהלותם במקביל של שני הליכים שונים, ערעור מס ובקשת אישור, אשר בבסיסם סוגיה מהותית זהה.​

 

מעקב פסיקה נובמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנטית נועה ביידץ - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (מרכז) 48630-08-18 יעד שיאן - נדל"ן בע"מ נ' עירית ראשון לציון (פורסם בנבו, 23.11.2020), בו בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית ראשון לציון. זאת, משום שעל המבקשת היה לנקוט בתקיפה ישירה של חוק העזר נשוא הבקשה - אפשרות שהייתה פתוחה בפניה במועד הגשת הבקשה.

   

מעקב פסיקה נובמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנט ישראל כהן - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בדנ"מ 8626/17 עופר מנירב, רו"ח נ' מדינת ישראל- משרד האוצר-רשות המיסים (פורסם בנבו, 11.11.2020), בו בית המשפט העליון הפך את ההלכה שנקבעה על ידי ההרכב הקודם שדן בתיק, וקבע כי תקופת ההשבה בתובענה ייצוגית לפי פרט 11 לחוק תכלול גם את התקופה שבין הגשת בקשת האישור למועד אישורה.

​​

מעקב פסיקה נובמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנט אסף גנסין - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בתצ (ת"א) 13669-05-18 שמואל שנבל - תעש מערכות בע"מ (פורסם בנבו, 6.11.2020), בו בית הדין האזורי לענייני עבודה בתל אביב-יפו אישר הסדר פשרה במסגרתו חברי הקבוצה לא יקבלו פיצוי, למרות התנגדות היועמ"ש לאישורו.

מעקב פסיקה אוקטובר 2020, נכתב על ידי הסטודנטית יובל ארדיטי - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בעמ"מ 2152/19 אנטי טפיו נ' רשות המיסים (פורסם בנבו, 4.10.2020), בה דחתה רשמת בית המשפט העליון את בקשתו של המבקש המייצג למחוק על הסף ערעור, שהוגש על ידי באת-כוחו, חרף התנגדותו.

מעקב פסיקה אוקטובר 2020, נכתב על ידי הסטודנט יונתן בוקשפן - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ 1196-07 גבאי נ' רכבת ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 18.10.2020), בה אישר בית המשפט המחוזי למתנגדים להסדר פשרה לחקור מצהיר מטעם הנתבעת.

מעקב פסיקה ספטמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנטית נטלי שגנון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (מחוזי חי') 58915-03-17‏ ערוה דראושה נ' צ'מפיון מוטורס בע"מ (נבו, 29.9.2020), בה בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשתו של המבקש, חבר הקבוצה המיוצגת בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד צ׳מפיון מוטורס בע״מ, לצירופו כמבקש נוסף בהליך, לצירוף משיב נוסף ולקבלת צווים לפי פקודת ביזיון בית משפט, בטענה שהמשיבה הפרה את הסדר הפשרה שאושר בהליך.

 

מעקב פסיקה ספטמבר 2020, נכתב על ידי הסטודנטית נור אגבאריה - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בפסק דין שניתן בת"צ (מחוזי מרכז) 39261-02-19 הראל חבר לביטוח בע"מ נ' אליהו חנוכה (פורסם בנבו, 4.9.2020), בו בית המשפט המחוזי מרכז סילק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח בע"מ בעילה של הגנה ייצוגית.​

 

מעקב פסיקה יולי 2020, הוכן על ידי הסטודנטית ירדן שרעבי - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 56348-03-17 טדסה ואח' נ' Google LLC (פורסם בנבו, 9.7.2020)

מעקב פסיקה יוני 2020, הוכן על ידי הסטודנטית האלה אבו גזאלה - לקריאת הדו"ח

 • תצ (מרכז) 46010-07-11‏ ‏ אופיר נאור נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 22.06.2020)

מעקב פסיקה יוני 2020, הוכן על ידי הסטודנטית מעין ויסמן - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 13345-12-15 פלונית נ' עדי סאקר (פורסם בנבו, 16.06.2020)

מעקב פסיקה יוני 2020, הוכן על ידי הסטודנט אביתר בושלין - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי מרכז) 54491-01-15 עידו בשן נ' EasyJet Airline company LTD (פורסם בנבו, 08.06.2020)

מעקב פסיקה מאי 2020, הוכן על ידי הסטודנטית שקד פלדמן- לקריאת הדו"ח

 • עע"מ 6889/19 אבנר נוקראי נ' מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל (פורסם בנבו, 24.05.2020)

 

מעקב פסיקה מאי 2020, הוכן על ידי הסטודנט רועי עוז - לקריאת הדו"ח

 • בר"מ 6878/17 עיריית ראשון לציון נ' ציונה נחום (פורסם בנבו, 06.05.2020)

 

מעקב פסיקה אפריל 2020, הוכן על ידי הסטודנטית שקד טורם - לקריאת הדו"ח

 • ת״צ (מחוזי ת״א) 1334/09 ו-34335-02-10 רוני כתריאל נ׳ Comverse Technology Inc (פורסם בנבו 16.04.2020)

 

מעקב פסיקה אפריל 2020, הוכן על ידי הסטודנט ניר קרמרמן - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 12602-08-17 מורן כהן נ' דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ (פורסם בנבו, 8.4.2020)

 

מעקב פסיקה אפריל 2020, הוכן על ידי הסטודנט שי נועם - לקריאת הדו"ח

 • ת״צ (ת״א) 25737-02-15 מאיר שרבט נ׳ בנק לאומי לישראל (פורסם בנבו, 1.4.2020)

מעקב פסיקה מרץ 2020, הוכן על ידי הסטודנט עידן צור - לקריאת הדו"ח

 • תא (מרכז) 56731-12-13‏ שי צוקרמן נ' ‏Siemens AG (פורסם בנבו 26.03.2020) 

מעקב פסיקה פברואר 2020, הוכן על ידי הסטודנט גל רוזנפלד - לקריאת הדו"ח

 • רע"א 3036/19 רותם אמפרט נגב בע"מ נ' פרופסור אלון טל (פורסם בנבו, 25.02.2020)

מעקב פסיקה פברואר 2020, הוכן על ידי הסטודנט אביתר בושלין - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (שלום י-ם) 32077-05-19 אורית אופיר נ' בית החולים משגב לדך (פורסם בנבו, 10.02.2020)

מעקב פסיקה פברואר 2020, הוכן על ידי הסטודנטית האלה אבו גזאלה - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (כלכלית) 67187-11-18 אריה רהב נ' נוחי דנקנר (פורסם בנבו, 05.02.2020)

מעקב פסיקה ינואר 2020, הוכן על ידי הסטודנטית שקד פלדמן - לקריאת הדו"ח

 • ע"ע (ארצי) 28085-10-18 סאולוב ילנה נ' קלינור שרותים לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 12.01.2020)

 

מעקב פסיקה ינואר 2020, הוכן על ידי הסטודנטית מעין ויסמן - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי מרכז) 10538-02-13 עמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 19.01.2020)

 

מעקב פסיקה ינואר 2020, הוכן על ידי הסטודנט רועי עוז - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 26994-08-18 מתן בכר נ' ר.ג.ע ניהול ברים בע"מ (נמחקה) (פורסם בנבו, 13.01.2020)
   

מעקב פסיקה דצמבר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית שקד טורם - לקריאת הדו"ח

 • ת״א (כלכלית) 68338-10-18 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ נ׳ ע.א.ד.א. ליעד אחזקות (2006) בע״מ (פורסם בנבו, 01.12.2019)
   

מעקב פסיקה דצמבר 2019, הוכן על ידי הסטודנט עידן צור - לקריאת הדו"ח

 •  עע (ארצי) 26328-09-14 הראל חברה לביטוח בע"מ -  מירב תותי אשבל (פורסם בנבו 03.12.19)
   

מעקב פסיקה דצמבר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית עינב כגן - לקריאת הדו"ח

 •   דנ"מ 5519/15 יוסף אחמד יונס נ' מי הגליל – תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ (פורסם בנבו, 17.12.2019)
   

מעקב פסיקה דצמבר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית נטע נבו - לקריאת הדו"ח

 •   ת"צ 48167-07-15 דה-לנגה נ ' YES (פורסם בנבו 09.12.19)
   

מעקב פסיקה דצמבר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית מתן רצם - לקריאת הדו"ח

 •   ע"א 7100/19 קימברלי - קלארק ישראל שיווק בע"מ נ' מיה גד - מסטיי‏ (פורסם בנבו, 02.12.2019)
   

מעקב פסיקה נובמבר 2019, הוכן על ידי הסטודנט גל רוזנפלד - לקריאת הדו"ח

 • תצ (י-ם) 13586-09-13 נדרה עובדיה - רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ (פורסם בנבו, 14.11.2019)

 

מעקב פסיקה נובמבר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית יובל יקותיאל - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ8208-01-19 מזרחי ואח' נ' מדינת ישראל- משרד התחבורה (פורסם בנבו, 12.11.2019)

 

מעקב פסיקה נובמבר 2019, הוכן על ידי הסטודנט שי נועם - לקריאת הדו"ח

 •  ע"א 4110/18 פלונית נ' קדימה מדע-חינוך לחיים בע"מ (פורסם בנבו, 07.11.2019)

 

מעקב פסיקה אוקטובר 2019, הוכן על ידי הסטודנט ניר קרמרמן - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 23957-08-13 משה רון נ' פמה סוכנויות בע"מ (פורסם בנבו, 03.11.2019)

 

מעקב פסיקה יוני 2019, הוכן על ידי הסטודנט עידן רייטר - לקריאת הדו"ח

 • רע"א 2937/18 מכבי שירותי בריאות נ' המנוחה אנה דובין ז"ל (פורסם בנבו, 26.5.2019)

 

מעקב פסיקה מאי 2019, הוכן על ידי הסטודנטית ליה בוקשפן - לקריאת הדו"ח

 • ת״צ (מרכז) צ״ב נ׳ פריגו ישאל סוכנויות בע״מ (פורסם בנבו, 26.5.2019)

 

מעקב פסיקה מאי 2019, הוכן על ידי הסטודנטית זהר דיין - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי מרכז) 19516-10-18 מלח הארץ אילת בע"מ נ' אורי הופמן (פורסם בנבו, 14.5.19)

 

מעקב פסיקה אפריל 2019, הוכן על ידי הסטודנטית נוי רוטנשטרייך - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מרכז) 2875-06-16 שוקרון בלילתי ואח' נ' הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (פורסם בנבו, 29.04.19)

 

מעקב פסיקה אפריל 2019, הוכן על ידי הסטודנט איתן בוקסבוים - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (י-ם) 15544-05-18‏ אמיר וייטמן נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה (פורסם בנבו, 23.04.19)

 

מעקב פסיקה אפריל 2019, הוכן על ידי הסטודנט מרום בוזנח - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מרכז) 53990-11-13 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' AU OPTRONIC CORPORATION (פורסם בנבו 20.04.2019)

 

מעקב פסיקה אפריל 2019, הוכן על ידי הסטודנט אלון פריבר - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (ת"א) 14962-01-18 קן-התור הנדסה בע"מ נ' הנתיב המהיר בע"מ (פורסם בנבו 19.04.19)

 

מעקב פסיקה אפריל 2019, הוכן על ידי הסטודנטית עדי שבו - לקריאת הדו"ח

 • ת״צ (מרכז) 24102-05-18‏ איל"ה (ארגון ישראלי לרווחת הנכה)‏ נ' אמות השקעות בע"מ (פורסם בנבו, 10.04.19)

 

מעקב פסיקה אפריל 2019, הוכן על ידי הסטודנט אורי יניב - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (כלכלית) 63128-10-18 מעין פלטר נ' קרן הגשמה בע״מ (פורסם בנבו, 08.04.2019)

 

מעקב פסיקה אפריל 2019, הוכן על ידי הסטודנטית דליה שדאפנה - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (ת"א) 60547-12-17 תומר פוניה נ' אופטיקנה – האופטיסטור הראשון בע"מ (פורסם בנבו, 08.04.19)

 

מעקב פסיקה מרץ 2019, הוכן על ידי הסטודנטית הילה גולדשמיד - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (ת"א) 34961-04-17 פז לב רן נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 20.03.19)

 

מעקב פסיקה מרץ 2019, הוכן על ידי הסטודנט יואב סטורזי - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 37311-11-15 מיכאל רוזן, משרד עורכי דין נ' בזק בינלאומי בע"מ (פורסם בנבו, 13.3.19)

 

מעקב פסיקה מרץ 2019, הוכן על ידי הסטודנטית דניאל דוידי - לקריאת הדו"ח

 • ע"א 4291/17 ‏עו"ד מוטי אלפריח נ' עיריית חיפה (פורסם בנבו, 06.03.19)

 

מעקב פסיקה פברואר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית רוני רוזנפלד - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 32117-08-16 נורית הפטר גילמור נ' הנסיך מפעל ליצור טחינה בע"מ (פורסם בנבו, 26.02.2019)

 

מעקב פסיקה פברואר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית דליה שדאפנה - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (חי') 40588-08-18 זייד ואח' נ' עיריית אום אלפחם (פורסם בנבו, 24.2.19)

 

מעקב פסיקה פברואר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית מאיה רונן - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (ת"א) 1756-09 יונתן שליידר נ' חברת חשמל לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 20.02.19)

 

מעקב פסיקה פברואר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית עדי שבו - לקריאת הדו"ח

 • ת״צ (ת״א) 24925-11-11 יצחק אהרון הורוביץ נ׳ יוניברסל מוטורס ישראל בע״מ (פורסם בנבו, 17.2.2019)

 

מעקב פסיקה פברואר 2019, הוכן על ידי הסטודנט אורי יניב - לקריאת הדו"ח

 • ת"א (כלכלית) 27022-05-17 איתיאל שוורץ נ' בבילון בע״מ (פורסם בנבו, 03.02.2019)

 

מעקב פסיקה ינואר 2019, הוכן על ידי הסטודנטית רוני רוזנפלד - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי מרכז) 6179-08-16 רונן גפניאל נ' החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ (פורסם בנבו, 16.01.2019)

 

מעקב פסיקה דצמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנטית הילה גולדשמיד - לקריאת הדו"ח

 • רע"א 4632/18 Volkswagen AG נ' שלמה גולן (פורסם בנבו, 26.12.18)

 

מעקב פסיקה דצמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנטית נוי רונטשטרייך - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מרכז) 10270-12-10 מלכה שמול נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו, 23.12.2018)

 

מעקב פסיקה דצמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנטית ליה בוקשפן - לקריאת הדו"ח

 • רע״א 7064/17 יהונתן ארד נ׳ מנקס אונליין טריידינג בע״מ (פורסם בנבו, 11.12.18)

 

מעקב פסיקה דצמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנטית דניאל דוידי - לקריאת הדו"ח

 • רע״א 7667/17 אביעד רוזנצוויג נ' יצחק חזן (פורסם בנבו, 03.12.18)

 

מעקב פסיקה נובמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנט יואב סטורזי - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי מרכז) 16584-10-11 רונית פלגה נ' פריגו ישראל סוכנויות בע"מ בע"מ (פורסם בנבו, 29.11.2018)

 

מעקב פסיקה נובמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנט איתן בוקסבוים - לקריאת הדו"ח

 • רע"א 9989/17 ניו ספורט אנד מרקטינג בע"מ נ' עו"ד עמית זילברג (פורסם בנבו, 22.11.2018)

 

מעקב פסיקה נובמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנטית זהר דיין - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (שלום ת"א) 66090-05-18 חיה שיר נ' י.ד אריאל השקעות בע"מ (פורסם בנבו, 21.11.2018)

 

מעקב פסיקה נובמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנט עידן רייטר - לקריאת הדו"ח

 • ע"א 578/17 בן ציון יבלינוביץ נ' פרטנר תקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 18.11.2018)

 

מעקב פסיקה נובמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנטית מאיה רונן - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 22700-11-11 שוורץ ואח' נ' אמות השקעות בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 06.11.18)

 

מעקב פסיקה אוקטובר 2018, הוכן על ידי הסטודנט אלונה בודינגר - לקריאת הדו"ח

 • ע"א 2889/18 דויד כהן נ' טאואר סמיקונדקטור בע"מ (פורסם בנבו, 16.10.2018)

 

מעקב פסיקה אוקטובר 2018, הוכן על ידי הסטודנט אלון פריבר - לקריאת הדו"ח

 • עע"מ 9962/16 ‏‏שחף טקס בע"מ נ' עיריית תל אביב -יפו (פורסם בנבו, 04.10.18)

 

מעקב פסיקה ספטמבר 2018, הוכן על ידי הסטודנט מרום בוזנח - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מרכז) 8929-08-11 יוסקה חגמה נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (פורסם בנבו, 17.09.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 2-11.9.18, הוכן על ידי הסטודנטית חן פישר - לקריאת הדו"ח

 • ע"א 2112/17 אחיאסף גרסט נ' נטוויז'ן בע"מ (פורסם בנבו, 02.09.2018)

 • ת"צ (מחוזי נצ') 18977-01-18 עימאד ג'דעון נ' פז שמנים וכימיקלים בע"מ (פורסם בנבו, 06.09.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 23.8-1.9.18, הוכן על ידי הסטודנטית עדן ווייס - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מרכז) 8214-05-14 רונן מירב נ' איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 23.08.2018)

 • ת"צ (כלכלית) 44126-01-15 ע.א.ד.א ליעד אחזקות (2006) בע"מ נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 27.08.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 5-13.8.18, הוכן על ידי הסטודנט דידי מרגליות - לקריאת הדו"ח

 • ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ, ע"א 377/15 עמנואל כהן נ' ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ ואח', ע"א 2355/15 ליאוניד קפלן נ' שלמה תחבורה בע"מ (פורסם בנבו, 05.08.2018)

 • ת"צ (ת"א) 52248-02-18 אילן ורדינקוב עו"ד נ' אמוץ חורב (פורסם בנבו, 06.08.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 26.7-4.8.18, הוכן על ידי הסטודנטית מיכל הובר - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (ת"א) 12721-03-16 רותם יפעת נ' מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ (פורסם בנבו, 24.07.2018)

 • רע"א 9778/16 שלומית זליגמן נ' הפניקס החברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 31.05.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 17-25.7.18, הוכן על ידי הסטודנט ליאור כרמל - לקריאת הדו"ח

 • דנ"מ 2876/18 עיריית רעננה נ' שמואל רחמים (פורסם בנבו, 19.07.2018)

 • רע"א 4186/18 ל' תדלוק ושירותים בע"מ נ' אבי חי יחיאל (פורסם בנבו, 22.07.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 8-16.7.18, הוכן על ידי הסטודנט תומר והדי, לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (כלכלית ת"א) 5407-09-17 לייטקום (ישראל) בע"מ נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (פורסם בנבו, 08.07.2018)

 • ת"צ (מחוזי חי') 33094-07-17 רימון זינאתי נ' אוניברסל פרטס א. ב. בע"מ (פורסם בנבו, 11.07.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 29.6.18-7.7.18, הוכן על ידי הסטודנטית מאיה הרן, לקריאת הדו"ח

 • ע"ע (ארצי) 20139-09-15 מכבי שירותי בריאות נ' אייל קוצ'ינסקי (פורסם בנבו, 26.06.2018)

 • רע"א 1361/18 אסם השקעות בע"מ נ' ערן סורוקר (פורסם בנבו, 26.06.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 20-28.6.18, הוכן על ידי הסטודנטית טל גלק - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מרכז) 10282-06-16 עו"ד שגיא בנתאי נ' יונילוור ישראל מזון בע"מ (פורסם בנבו, 21.06.2018)

 • ע"ע (ארצי) 54650-09-16 שלמה שובל נ' בטחון שרותים אבידר בע"מ (פורסם בנבו, 20.06.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 11-19.6.18, הוכן על ידי הסטודנט עידן דוברצקי - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (י-ם) 50447-06-15 ענת אביב נ' פלא בע"מ (פורסם בנבו, 18.06.2018)

 • ת"צ (חי') 13865-06-16 נתן נוישטיין נ' מיקרוסופט ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 12.06.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 2-10.6.18, הוכן על ידי הסטודנטית נעם פיינסטון - לקריאת הדו"ח

 • רע"א 9778/16 שולמית זליגמן נ' הפניקס החברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 31.05.2018)

 • ת"צ (ת"א) 67534-09-16 ענבל הורנר נ' עמותת עזר מציון (פורסם בנבו, 03.06.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 24.5.18-1.6.18, הוכן על ידי הסטודנט יונתן סיטון - לקריאת הדו"ח

 • רע"א 5860/16 Facebook Inc נ' אוהד בן חמו (פורסם בנבו, 31.05.2018)

 • ת"צ (ת"א) 10202-08-17 דביר אינדיג נ' ווייז מוביל בע"מ (פורסם בנבו, 24.05.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 15-23.5.18, הוכן על ידי הסטודנט יובל דקל - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (חי') 44664-03-15 עמית זילברג נ' Mega Advanced Mathematical System Ltd (פורסם בנבו, 15.05.2018)

 • ת"צ (חי') 71432-01-18 חאלד אעמר נ' מועצה מקומית דיר אל-אסד (פורסם בנבו, 22.05.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 5-14.5.18, הוכן על ידי הסטודנט אור גלרט - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ (מחוזי מרכז) 22300-05-15 משה הייט נ' Verifone Systems Inc (פורסם בנבו, 14.05.2018)

 • ע"א 689/16 עבד אלקאדר נאסר נ' עיר השעשועים בע"מ (פורסם בנבו, 07.05.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 26.4.18-4.5.18, הוכן על ידי הסטודנט איל מנדלבאום - לקריאת הדו"ח

 • ע"ע 14290-06-16 מטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה ע"ר נ' עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה (פורסם בנבו, 01.05.2018)

 • ת"צ 38021-09-15 ח'וטבא נ' קבוצת כרמלטון בע"מ​ (פורסם בנבו, 30.04.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 15-25.4.18, הוכן על ידי הסטודנט גאזי ג'לג'ולי - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 37270-04-16 נליה קוטניאקובה נ' דנאל אדיר יהושע בע"מ (פורסם בנבו, 21.04.2018)

 • רע"א 8649/17 פרטנר תקשורת בע"מ נ' אלחנן תגר (פורסם בנבו, 16.04.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 4-14.4.18, הוכן על ידי הסטודנטית עדן וייס - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 44192-11-15 ד"ר דוד הרפז נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 10.04.2018)

 • ת"צ 51255-06-17 ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ נ' איקיוטק דיגיטל וויז'ן בע"מ (פורסם בנבו, 11.04.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 24.3-3.4, הוכן על ידי הסטודנטית חן פישר - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 67739-12-14 דוד בן שושן נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 27.03.2018)

 • ת"צ 54372-11-17 יצחק מלק נ' עיריית צפת (פורסם בנבו, 28.03.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 13-23.3.18, הוכן על ידי הסטודנט יונתן סיטון - לקריאת הדו"ח

 • בר"מ 7302/16 עיריית תל אביב יפו נ' רינה איגרא (פורסם בנבו, 15.3.18)

 • ת"צ 56325-02-16 אריה שרף נ' לאומי קארד בע"מ (פורסם בנבו, 20.3.18)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 2-12.3.18, הוכן על ידי הסטודנט ליאור כרמל - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 7219-09-16 אבי עטיה נ' דלק תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 08.03.2018)

 • ת"צ 44419-03-16 Maria Birsan נ' מתן חן שרותי סיעוד בע"מ (פורסם בנבו, 03.03.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 19.2.18-1.3.18, הוכן על ידי הסטודנטית מיכל הובר - לקריאת הדו"ח

 • עע"מ 7484/16 המוסד לביטוח לאומי נ' שמעון מוחני (פורסם בנבו, 21.02.2018)

 • ת"צ 45927-03-17 טל לדרמן נ' עמית החזרי מס בע"מ (פורסם בנבו, 27.02.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 28.1.18-7.2.18, הוכן על ידי הסטודנט תומר והדי - לקריאת הדו"ח

 • עע"מ 728/17 רחמים שמואל נ' עיריית רעננה (פורסם בנבו, 04.02.2018)

 • ת"צ (מחוזי ת"א) 60359-09-14 עינת יעיש כהן נ' James Richardson Proprietary LTD (פורסם בנבו, 01.02.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 17-27.1.18, הוכן על ידי הסטודנטית מאיה הרן - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 52703-05-16 עזרא ענבר נ' טומין שיווק (2001) בע"מ (פורסם בנבו, 24.01.2018)

 • ת"צ 40404-03-16 שרון עצמון נ' אסם השקעות בע"מ (פורסם בנבו, 26.01.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 6-16.1.18, הוכן על ידי הסטודנטית טל גלק - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 60132-03-15 רן זינגר נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 09.01.2018)

 • ת"צ 33951-04-17 יוסף כתראן נ' קבוצת כרמלטון (פורסם בנבו, 09.01.2018)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 26.12.17-5.1.18, הוכן על ידי הסטודנט עידן דוברצקי - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 29117-03-13 דב יעקובוביץ נ' מי הרצליה בע"מ (פורסם בנבו, 27.12.17)

 • ת"צ 4780-02-15 כהן נ' החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ (פורסם בנבו, 31.12.17)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 15-25.12.17, הוכן על ידי הסטודנטית נעם פיינסטון - לקריאת הדו"ח

 • רע"א 5119/17 Hewlett Packard Company נ' יהודה עזרא (פורסם בנבו, 25.12.2017)

 • ת"צ 59462-01-16 אבו פריח ואח' נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 28.12.2017)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 4-14.12.17, הוכן על ידי הסטודנטית מאי זבדה - לקריאת הדו"ח

 • ת"א 12478-08-12 בצלאל רונן נ' חברת דואר ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 11.12.2017)

 • ת"צ 11756-12-17 ראניה תלחמי נ' ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (פורסם בנבו, 13.12.2017)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 23.11.17-3.12.17, הוכן על ידי הסטודנט יובל דקל - לקריאת הדו"ח

 • עע"מ 8415/17 עיריית גבעתיים נ' אמיר יעקבי (פורסם בנבו, 26.11.2017)

 • רע"א 3277/17 לוטונט מועדון חברים בע"מ נ' עמית זילברג (פורסם בנבו, 1.12.2017)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 12-22.11.17, הוכן על ידי הסטודנט אור גלרט - לקריאת הדו"ח

 • רע"א 5938/16 אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ נ' אוהד אלוני (פורסם בנבו, 16.11.2017)

 • ת"צ 57574-12-13 זוהר כהן נ' סינרון מדיקל בע"מ (פורסם בנבו, 20.11.2017)

 

מעקב פסיקה לתאריכים 1-11.11.17, הוכן על ידי הסטודנט איל מנדלבאום - לקריאת הדו"ח

 • ת"צ 1318-99 פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נ' אלסינט בע"מ (פורסם בנבו, 02.11.2017)

 • ת"צ 15059-11-13 כספי נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 01.11.2017)

מעקב פסיקה מרץ 2021, נכתב על ידי הסטודנטית שלי חכם אהרון - לקריאת המעקב

 • המעקב דן בהחלטה שניתנה בת"צ (ארצי) 72260-11-20 היועץ המשפטי לממשלה – שמואל שנבל (פורסם בנבו, 16.3.2021), בה בית הדין הארצי לענייני עבודה דחה את בקשת המשיבים, צדדים להסכם פשרה, לסילוק על הסף של ערעור שהגיש היועץ המשפטי לממשלה על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה, בו ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בין המשיבים, ונדחתה התנגדותו של היועמ"ש להסדר. טענת המשיבים כי היועמ"ש איננו בעל דין בתובענה הייצוגית, ומכאן יש לדחות את ערעורו, נדחתה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>