דצמבר 2019

ת"צ 64816-01-17 דור לב ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ| תאריך הפרסום: 2.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה פעלה בניגוד לס' 30א לחוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982, בכך ששלחה דברי פרסומת ללקוחות המבקשים להתנייד ממנה לחברה אחרת, ללא הסכמתם. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי פלאפון תעניק לטובת הציבור פיצוי בשווי כולל של 400,000 ש"ח, סכום ההחזר יוענק באמצעות מתן כרטיסי "סים" של המשיבה ל-4 עמותות (נפש יהודי, לוחמים ללא גבולות, גדולים מהחיים ואחים לחיים) באופן שווה תוך 45 ימים. בנוסף, תפסיק המשיבה לשלוח את ההודעות שבגינן הוגשה הבקשה. 

 

77684-01-19 מלאכי דמתי נ' סופר סיטי רשת מרכולים בע"מ| תאריך הפרסום: 4.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות שוקלות את מוצריהן יחד עם האריזות, וזאת מבלי להפחית את משקל האריזה. כמו כן, המשיבה סופר סיטי רשת מרכולים בע"מ גובה תשלום בגין שקיות נשיאה חד פעמיות וזאת למרות שלא חל עליה החוק המורה על גביית תשלום בגין השקיות.

המשיבה מצהירה, תוך ציון החישוב אשר נערך באמצעות חישוב מחיר העוף הקפוא, העוף הטרי והאריזות שנמכרו, כי הנזק לקבוצה הינו 156,442 ₪. בהסדר הפשרה נקבע כי מאחר שרבים מלקוחות המשיבה הינם לקוחות חוזרים, יינתן פיצוי בדמות הנחה על המוצרים בסך 103,000 ₪. בנוסף להפחתת משקל האריזות ממשקל המוצרים, החברה תזכה את הלקוח בגין כל אריזה משקל של 25 גרם נוספים שיהוו פיצוי לחברי הקבוצה, למשל 12 חודשים. המשיבה מעריכה כי בתוך תקופת ההטבה יוחזר לחברי הקבוצה סך של 103,000 ₪. זאת ועוד, המשיבה תחלק ללקוחותיה שקיות בסכום כולל של 53,500 ₪- השקיות יהיו שקיות רב פעמיות על מנת להשיב לקבוצה את הנזק שנגרם להם תוך שמירה על איכות הסביבה.

 

ת"צ 19279-07-12 כהן חללה נ' בלו משקאות ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 4.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת לא מסמנת את מכלי המשקה המשווקים על ידיה בהתאם לחוק הפיקדון (הפרת חובה חקוקה). 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תעניק הטבות לציבור בשווי של 1.8 מיליון. כך חצי הסכום יוענק למספר עמותות והחצי השני כהטבות לכלל הציבור, בדמות מבצע הכולל מכירה של  משקאות בלו בהנחה. 

 

ת"צ 12538-05-18 אורון קינן נ' שירותי בריאות כללית | תאריך הפרסום: 5.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי כללית גובה באופן בלתי חוקי תשלומים בגין ייעוץ רפואי כתנאי לקבלת שירותי רפואה משלימה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תיתן הנחה בסך של 10 ש"ח על דמי ההשתתפות העצמית הנגבים מעמיתי התכנית שיזמינו טיפול רפואה משלימה (ועד סכום מצטבר בסך 1,152,618 ש"ח). בנוסף, המשיבה תגדיל את מכסת טיפולי הרפואה המשלימה מ20 ל 21 לשנה אחת או עד למתן הנחות בשווי של 576,310 ש"ח. כמו כן, צוין בהסדר הפשרה כי המשיבה תיקנה את התקנון כך שכעת הוא מאפשר לה לגבות דמי השתתפות עצמית כחלק מתכנית הרפואה המשלימה (באישור משרד הבריאות).

 

ת"צ (ראשל"צ) 75299-10-18 ליאור חאיק נ' פרי ביצועים בע"מ | תאריך הפרסום: 10.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את ס' 30א לחוק התקשורת לפיו מפרסם לא ישגר הודעת תקשורת בלא הסכמה מראש של הנמען, בכך ששלחה הודעות "ספאם" למשתמשים שכלל לא נרשמו לשירות ההודעות שלה. זאת, מבלי לאפשר למקבלי ההודעה לבקש להסיר עצמם מרשימת התפוצה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה כל אחד מחברי הקבוצה בהטבה חד פעמית של שובר זיכוי בסך 100 ₪ על רכישה בחנויות "עוז קרמיקה" (לא תקף באתר האינטרנט), בלא תלות ברכישה בסכום מסוים. תוקף השובר יהא שלושה חודשים ממועד ההצעה. אם המימושים לא יגיעו לגובה של 100,000 ₪, המשיבה תתרום את הפער.

 

תצ 11051-12-15 יורם קוחול נ' שופמיינד בע"מ | תאריך הפרסום: 10.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי חברת שופמיינד בע"מ מפרה את החובה החלה עליה מכוח החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, אשר עיקרו טיפול סביבתי בפסולת חשמלית ואלקטרונית (החוק נכנס לתוקף בשנת 2014). לטענת המבקש המשיבה מפרה את החובה הקבועה בסעיף 30 לחוק, משום שהיא לא מיידעת את ציבור הלקוחות ולקוחותיה הפוטנציאליים בדבר אפשרות איסוף פסולת אלקטרונית ומסרבת לאסוף פסולת אלקטרונית דומה לציוד שמכרה. עוד נטען כי במעשים אלה גורמת המשיבה לנזקים סביבתיים שכן, הפסולת האלקטרונית מפונה ללא כל השגחה ולא מטופלת באופן מסודר מה שמוביל לזיהומים ונזקים סביבתיים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק ללקוחותיה אשר הזמינו מוצרי חשמל עליהם חל החוק בתקופה שבין 1.3.2014 ליום 1.5.2016 פיצוי בסכום כולל בשיעור של 150,000 ₪ באמצעות שוברי הנחה שיישלחו ללקוחות הזכאים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה נרשמו לאתר המשיבה. שוברי ההנחה יהיו בסכום של 25 ₪ כל אחד. אם בחלוף שישה חודשים לא ינוצל סכום הפיצוי הכולל, יועבר ההפרש לקרן תובענות ייצוגיות. בנוסף, המשיבה תקיים את כל החובות החלות עליה מכוח החוק. היא תתקשר עם "גוף יישום מוכר לפי החוק", תפרסם באתר שלה הודעה שמייעדת את הלקוחות שניתן לפנות את הפסולת האלקטרונית.

 

בת"צ 16197-05-15 אמ. פי. איי סחר בנייר בע"מ נ' חברת נמל אשדוד בע"מ | תאריך הפרסום: 10.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי חברת נמל אשדוד גובה גביית יתר של תשלומים בעד שירותי ׳ניטול׳ (הובלה והעמסה של מטען לבטן האנייה) אשר ניתנים ביום מנוחה. חברת נמל אשדוד היא החברה היחידה המעניקה שירותים בנמל אשדוד ולכן המחירים מפוקחים על פי חוק הפיקוח. ביום מנוחה רשאית החברה לפי חוק הפיקוח לגבות 40% יותר על שירותי ניטול. חברת נמל אשדוד קבעה כי יום מנוחה מסתיים רק ביום שלאחר יום השבת/ החג בשעה 6:30 בבוקר (במקום בצאת הכוכבים או לחילופין ב00:00 בלילה). בנוסף נטען כי חברת הנמל רשאית לגבות את התוספת על שירותי הניטול רק ביחס לחלק מהשירות אשר ניתן ביום המנוחה (חברת הנמל טוענת כי גם אם השירות החל להינתן ביום המנוחה והסתיים ביום למחרת יש לגבות את התוספת).

בהסדר הפשרה נקבע כי החל מהמועד הקובע (המועד בו פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה יהיה חלוט) חברת נמל אשדוד תגבה דמי ניטול רק עד 00:00 בלילה (כולל) ועד לתחילת יום המנוחה שלמחרת.

חברת הנמל תשיב לחברי הקבוצה 84% מהסכומים שהם שילמו כתוספת דמי ניטול בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (לחשבון הבנק של חברי הקבוצה). מסכום ההשבה הפרטני שיושב לכל חבר קבוצה ינוכו סכומים בגין רכיב המע"מ על שכ"ט ב"כ התובעת הייצוגית והגמול לתובעת הייצוגית.

אם סכום ההשבה פחות מ50 ₪ ופרטי חשבון הבנק של חבר הקבוצה אינם ידועים לנמל, הסכום יועבר כתרומה לקרן לתובענות ייצוגיות.

שכ"ט לב"כ לתובעת מייצגת שיעור של 11.25% מסכום ההשבה המצטבר לחברי הקבוצה בתוספת מע"מ. שכ"ט לתובעת 1.75% מסכום ההשבה המצטבר בתוספת מע"מ.

 

ת"צ 42517-10-14 איתי לב נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 10.12.2019 | לקריאת המודעה

עניינה של הבקשה בטענה כי בנק הפועלים ובנק לאומי גבו ביתר ושלא כדין עמלת השלמה למינימום בחשבון עובר ושב שקלי, ללא קיזוז של עמלות פעולה שבוצעו על ידי פקיד במטבע חוץ, זאת בניגוד להוראות כללי הבנקאות.

הבנק ישיב לחברי קבוצת התובעים 75% מעמלת ההשלמה אשר נגבתה ביתר עד למועד ביצוע ההשבה בתוספת ריבית והצמד של 16.5%. ההשבה של הגבייה שבוצעה החל ממועד אישור הסדר הפשרה ועד למועד תיקון מנגנון הגבייה תהיה בשיעור של 100% (ללא תוספת ריבית והצמדה). הבנק לא יגבה עמלה בגין ביצוע ההחזר.

לא תבוצע השבה בפועל למי שאין לו חשבון פעיל בבנק, והסכום שהוא זכאי לקבל נמוך מ50 ₪, למי שהחשבון שלו נסגר לפני 1.1.2013, למי שהכתובת שלו בחו"ל, או שכתובתו לא רשומה במערכת הבנק, ולא למי שנפטר. החזר שהיה אמור לעבור לחבר קבוצה יועבר כתרומה לקרן לתובענות ייצוגיות.

מי שאין לו חשבון פעיל בבנק וזכאי לסכום של למעלה מ50 ₪ יקבל הודעה במכתב שהוא זכאי לפיצוי ויצטרך להודיע בטופס אלקטרוני לבנק באיזו דרך הוא רוצה לקבל את הכסף.

 

ת"צ 42901-01-18 נטלי עטר נ' סלקום ישראל בע"מ| תאריך הפרסום: 12.12.2019 | לקריאת המודעה

עניינה של הבקשה בטענה כי המשיבה לא שלחה מסרונים לכל אחד ממנויי הסלולר על מנת להודיע להם על שינוי תעריף התוכנית שלהם. בכך היא הפרה את חובתה להודיע ללקוחותיה, כי הטבה שהעניקה להם עומדת להסתיים. ע"פ הנטען, המשיבה הודיעה על עדכונים צפויים בתכנית של מנויי המבקשים, מבלי לפרט באלו עדכונים מדובר, בהודעות ששלחה לקו של בנם.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תיתן "סל הטבות". סל ההטבות יהיה בסכום של 15 ₪ בגין כל חבר קבוצה שהחליף תוכנית או התנייד לחברה אחרת בתקופה שבין 31 ל65 ימים לאחר שעלה תעריף התוכנית שלו (מתוך המנויים שהתקשרו עם סלקום בחבילה מוזלת לתקופה קצובה ותעריף התוכנית שלהם עודכן בין התאריכים 1.7.16 לבין 31.7.17). כל אחד מחברי הקבוצה זכאי לקבל הטבה אחת בשווי 50 ₪ מתוך שלוש הטבות (מטען לרכב, זרוע לאחיזת המכשיר הנייד ברכב, זיכוי כספי ברשת דינמיקה). יעמדו לחברי הקבוצה 30 ימים לממש את סל ההטבות. לאחר 30 ימים יתרת "סל ההטבות" תיתרם לארגון אור שלום בדמות מוצרים בשווי לצרכן.

 

תצ  32538-12-18 נעמי גדעון נ' חן ואיתי גינדי ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 12.12.2019 | לקריאת המודעה

המבקשים טוענים כי חברת גינדי וקבוצת גינדי הפרו את סעיף 6ג לחוק המכר (דירות). החוק מגביל את הסכום שניתן לגבות בגין "הוצאות משפטיות" לסך של 5,000 ₪ + מע"מ. חברת גינדי גבתה מהמבקשים סכומים נוספים בגין הכנת תשריטים לצורך רישום הבית על אף שאלו נחשבים לחלק מההוצאות המשפטיות. חברת גינדי דורשת מרוכשי דירות תשלומים נפרדים עבור רישום בטאבו, הכנת תשריטים וזאת מעבר לסכום של 5,000 ₪.

בהסדר הפשרה נקבע כי חברת גינדי וקבוצת גינדי ישלמו לכל חבר קבוצה סכום השווה ל27.5% מהסכום ששולם על ידו להכנת תשריטים. המשיבות ישלחו לכל חבר קבוצה הודעת דואר אלקטרוני המיידעת אותו על זכותו להשבה וחבר הקבוצה יהיה צריך להתקשר למחלקת הכספים של המשיבה על מנת למסור פרטי חשבון בנק לצורך העברה בנקאית. לאחר שיקבעו את מספר חברי הקבוצה, סכום הכסף שלא יושב יועבר לקרן לתובענות ייצוגיות.

 

תצ (ת"א) 39560-12-16 אלי חרר נ' חברת גני יהושע בע"מ | תאריך הפרסום: 12.12.2019 | לקריאת המודעה

עניינה של הבקשה לאישור היא כי המשיבה הפרה את חובתה לפי סעיף 4ב לחוק חניה לנכים בכך שגבתה דמי חניה מנכים בעלי תג ירוק (תג משולש) בשלושת חניוני גני יהושע. על פי תיקון לחוק חניה לנכים משנת 2005, מחזיקי ומפעילי מקומות ציבוריים יאפשרו חניה ללא תשלום לכל בעל מוגבלות. בנוסף נטען כי המשיבה מבצעת הפליה אסורה בין בעלי מוגבלויות בכך שרק בעלי תג נכה כחול (תג עגלה) פטורים מתשלום בגין חניה בחניונים בעוד שאר בעלי המוגבלויות אינם פטורים מהתשלום.

בהסדר הפשרה נקבע כי ממועד כניסת הפשרה לתוקף המשיבה תאפשר חניה ללא תשלום בחניוניה לנכים המציגים תו נכה. המשיבה תעביר 190,000 ₪ לקרן לתובענות ייצוגיות והכספים יתרמו למטרה הקשורה לתמיכה ועזרה לאנשים עם מוגבלויות.

ת"צ (מחוזי ת"א) 16242-12-16 שער נ' מ.א. מוצרי בריאות וטבע בע"מ | תאריך הפרסום: 12.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת הפרה במוצרה את הוראת ס' 107.1.6 לתקן ישראלי 1307 (ממתקים: סוכריות קשות, סוכריות טופי וסוכריות דחוסות), הקובע כי מוצר שיוצר בלי תוספת סוכרים ומכיל סימן "ללא סוכר" או "בלא תוספת סוכר", יכיל סימן בולט לעין המציין שהוא מכיל רב-כהליים. זאת, משום שרב-כהליים הופכים לסוכר בדם ואינם מומלצים לצריכה ע"י חולי סוכרת.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תתרום מוצרים בשווי 35,000 ₪ לעמותת "לתת" ו-15,000 ₪ נוספים לקרן לניהול וחלוקת כספים, לטובת עמותות שעיסוקן בחלוקת סלי מזון ו/או תרופות לנזקקים. כמו כן הובטח כי המוצר האמור לא ישווק עוד.

 

תצ (י-ם) 11516-12-16 גנסין נ' שטראוס מים בע"מ | תאריך הפרסום: 15.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, בכך שסירבה לשלוח שליח מטעמה שיאסוף פסולת אלקטרונית שקשורה לברי המים שהיא משווקת (מסננים ונורות UV), כדי להעביר אותה למחזור. זאת ועוד, נטען כי המשיבה מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן ואת החוזה שלה עם לקוחותיה, בכך שעל אף ההמלצה להחליף סנן ונורת UV בברי המים שלה, אינה מספקת ללקוחות רכיבים חלופיים בזמן, לפני שתוקפם פג.

בהסדר הפשרה נקבע, כי החל משלושה חודשים מיום קבלת הסדר הפשרה כפסק דין חלוט, תאפשר המשיבה ללקוחותיה המזמינים אספקה של רכיבים חלופיים, שירות של איסוף הרכיבים פגי התוקף, בשלוש דרכים: במסירה לשליח מטעם המשיבה, בהשארת הרכיבים הישנים על מפתן דלת הבית או בארון החשמל, או בהשארת הרכיבים בכל מקום אחר בצמוד לבית, בתיאום מראש. המשיבה תניח את החלפים למחזור בעמדות של תאגיד מ.א.י. נקבע כי התחייבות זו תעמוד בתוקפה כל עוד לא חל שינוי בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות. עוד התחייבה המשיבה, כי תיידע את לקוחותיה באופן פעיל על השירות הנ"ל באמצעות שליחת מסרונים ללקוחותיה ובאמצעות השליחים שיגיעו אל הלקוחות. בנוסף, נקבע כי כל לקוח שישתמש בשירות האיסוף בתקופה של 12 חודשים מתחילת השירות, יהיה זכאי לשני שוברי הטבה בסך 50 ₪ בגין כל איסוף (אך לא יותר מארבעה למשך התקופה), למימוש בחנות המקוונת של "שטראוס" או בחנות המקוונת של "קפה עלית".

 

תצ (ת"א) 72172-03-19 אורי כץ נ' UKRAINE INTRENATIONAL AIRLINES | תאריך הפרסום: 15.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי חברת התעופה אוקראין אינטרנשיונל איירליינס לא פיצתה את נוסעיה בהתאם לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או בשינוי תנאיה) מיום 31.3.2015. זאת משום שהחברה לא שילמה לנוסעים את סכום הפיצוי המלא המגיע להם.

בהסדר הפשרה נקבע, כי החברה תפעל להשיב באופן פרטני את סכום הפיצוי החסר לכל נוסעי החברה אשר קיבלו פיצוי כספי מופחת בין 31.3.2015 עד ל1.5.2019. הסכום הכולל לשנים 2017-2019 הוא 55,110 ₪. הכסף יועבר באותה דרך שבה הועבר הפיצוי. בנוסף תעביר תרומה על סך 13,000 לחשבון הבנק של עמותת אתגרים או למטרה ציבורית אחרת בגין הכספים שהועברו בחסר בשנים 2015-2016. שווי הפיצוי מוערך בכ- 68,110 ₪.

 

תצ (חי') 65673-05-18 עדיאל עזרא נ' מדינת ישראל- משרד המשפטים | תאריך הפרסום: 16.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גובה תשלום אגרה ביתר בגין הזמנת תיקי בית משותף. לטענת המבקש, בכל פעם שמתבצע תיקון בתיק הבית המשותף של בית מסוים – גם אם תיקון של טעות סופר מינורית –  המדינה פותחת תיק בית משותף חדש על אותה החלקה (אף שלא ייתכן שיקומו כמה בתים משותפים על אותה החלקה). בהתאם לכך, היא גובה אגרה על הזמנתו של התיק החדש (שהוא למעשה קובץ מתוקן של תיק קיים), גם אם כבר שולמה בעבר האגרה בגין הזמנת התיק בגרסתו הקודמת. כך, לטענת המבקש, ייתכנו מקרים בהם אדם המבקש לעיין בתיק הבית המשותף כמה פעמים לאורך שנים ייאלץ במשך השנים לשלם אגרה כפולה – אף שבפועל מדובר באותו תיק.

בהסדר הפשרה נקבע, כי עקב הקושי לאתר את המשלמים ביתר, המשיבה תעביר לידי הקרן לניהול וחלוקת כספים סכום של 363,000 ₪ כסעד כללי לטובת הציבור, בתוך שבועיים מיום קבלת פסק דין חלוט.

 

תצ (מרכז) 35241-11-17 דרור כהן נ' בנק הפועלים בע"מ | תאריך הפרסום: 17.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בניגוד להוראות פרק 4 לכללי הבנקאות, המשיבה גובה מלקחותיה דמי ניהול פקדון ניירות ערך שנסחרו בבורסה בעבר ונמחקו ממסחר בבורסה, ואף בגין ניירות ערך שמעולם לא נרשמו למסחר בבורסה. משכך, הוגשה בקשה לאישור התובענה כייצוגית בכמה עילות: הפרת חובת אמונים, נאמנות וזהירות של תאגיד; הפרת חובת תום הלב; רשלנות; עשיית עושר ולא במשפט; והפרת חובה חקוקה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל בעלי החשבונות אצל המשיבה שחויבו בדמי ניהול פקדון ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה עוד או שלא נסחרו בבורסה מלכתחילה, יהיו זכאים להטבה חד פעמית בסכום קבוע, שתחולק ביניהם באופן שווה. שווי ההטבה הכולל הוא 1,646,941.66 ₪, והלקוחות יהיו זכאים לקבלה במועד החיוב שיחל בתחילת הרבעון העוקב ליום קבלת פסק דין חלוט.

 

ת"צ  63987-02-18 מתן אליהו גרינבלט נ' איביי ישראל הולדינג בע"מ | תאריך הפרסום: 24.12.2019 | לקריאת המודעה

בקשת האישור הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה בשל פער הקיים בין דמי המשלוח המוצגים באתר המשיבה לבין המחיר אותו היא גובה בפועל לאחר ההזמנה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי מבחינת הסדרה עתידית, המשיבה תציין במסך תוצאות החיפוש באתר כי מחיר השילוח הינו מחיר מוערך, כל עוד קיים פער במחיר השילוח בין מסך תוצאות החיפוש באתר לבין מסכים אחרים באתר.

 

ת"צ 70694-11-17 עמוס מאיר ואח' נ' מגדלי הים התיכון נורדי בע"מ | תאריך הפרסום: 24.12.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות הפרו את ההתחייבויות והמצגים שהציגו במהלך רכישת יחידות דיור בבית דיור מוגן, וזאת באשר לבניית אודיטוריום, מינימרקט ומעבר מקורה בין אגפי המתחם. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל להקמת האודיטוריום מול רשויות התכנון והבנייה, והקמת מערך לדיור תומך (הכולל שירותים רפואיים לאורך כל שעות היממה). כמו כן, ייפתח המעבר המקורה, יונגשו המעברים של המינימרקט הקיים, אך לא יוקם אחר במקומו, והמבקשים מתחייבים לוותר על טענותיהם, לרבות סעדים כספיים.

 

ת"צ 70353-11-16 גל משה נ' מועצה אזורית גן רווה | תאריך הפרסום: 26.12.2019 | לקריאת המודעה

בקשת האישור הוגשה בגין הטענה כי קיים זיהום חמור, חוזר ונשנה, של רצועת החוף ומי הים התיכון, שמקורו בתחנה לשאיבת שפכים גולמיים המצויה בחזקה ובאחריות של המשיבה, וזאת בתוך פרק הזמן שבין יוני 2012 לדצמבר 2013.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשקיע בתכנית ייעודית במוסדות החינוך בתחום הסביבה בכלל והסביבה החופית בפרט, בסכום שלא יפחת מ-135 אלף ש"ח (מעבר לתקציב המועצה שאושרו לצורך העניין- כלומר בהטבה נוספת). ההטבה המוצעת תוקנה לקהילה באמצעות העברת תוכניות לימודיות בנושא השמירה על החוף, חשיבות מקומות פתוחים ושמירה עליהם והטמעת ערכי הקיימות. ככל שהמועצה לא תפעל ליישום התוכניות כאמור במהלך שנות הלימודים תש"פ-תשפ"ב, ההפרש בין עלות הפעילות שהתקיימה על ידה לבין סכום ההטבה יועבר לקרן התובענות הייצוגיות, בתוספת 50% מההפרש האמור.

 

ת"צ 21597-03-15 אנגור נ' יינות ביתן בע"מ; ת"צ 57429-11-16 גורן נ' יינות ביתן בע"מ | תאריך הפרסום: 30.12.2019 | לקריאת המודעה

בקשות האישור הוגשו בגין הטענה כי המשיבה חייבה את לקוחותיה במחירים העולים על אלו שהוצגו על גבי תוויות המוצר או על השלט הסמוך למוצר.

בהסדר הפשרה נקבע שהמשיבה תערוך הסדרת התנהלות לעתיד (התאמת מערכות שילוט, חידוד נהלים). כמו כן, נקבע כי ימונה מומחה לקביעת סכומי גביית היתר הנוגעים לאי-ההתאמה בין מחיר המדף למחיר הקופה. בהמשך, יגישו הצדדים את הסכמתם לביהמ"ש בנוגע לסכום ההשבה לחברי הקבוצה ולמנגנון ההשבה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>