ספטמבר 2019

ת"צ (ת"א) 14907-04-18 שירן בן דויד עזרי נ' דלתא גליל תעשיות בע"מ | תאריך הפרסום: 1.9.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שיווקה מוצרים עם כיתוב מטעה, ולכן קמה עילת הטעיה לפי ס' 2 לחוק הגנת הצרכן.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפסיק שיווק מוצרים אלו באריזות הכוללות כיתוב מטעה ותשלח הנחיות לסניפיה להוריד מוצרים אלו מהמדפים. בנוסף, המשיבה תתרום גרביונים לנעמ"ת, ואם לא לנעמ"ת אז לעמותה לסיוע לנשים בהתאם למפורט בהסדר הפשרה. 

 

ת״צ (מרכז) 49268-03-17 מור ברגר מיקולינסר נ׳ אחים דוניץ בע״מ | תאריך הפרסום: 3.9.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי אחים דוניץ בע״מ, חברת בנייה קבלנית הבונה בתים ודירות בכל רחבי הארץ, גובה מלקוחותיה תשלומים וסכומים נפרדים בגין תשריטים שהינם בגדר ״הוצאות משפטיות״ והכל בניגוד לאמור בחוק המכר (דירות) התשל״ג- 1973 ובסכומים העולים על הסכום המקסימלי שקבוע בתקנות שהינו 5,000 ש״ח + מע״מ. כמו כן, המשיבה דורשת כי תשלום זה ישולם לכיסה בניגוד לדין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי בתוך 10 ימים מאישור הסכם הפשרה המשיבה תעניק לחברי הקבוצה את ההטבות הבאות:

א. המשיבה תשלם סכום של 150 ש״ח לכל חבר בקבוצה המאושרת כהגדרתה בהסדר הפשרה. צוין כי במידה וחבר הקבוצה טרם סיים לשלם את מלוא התשלומים בגין הדירה אותה רכש, התשלום ייעשה באמצעות זיכוי על חשבון הרכישה.


ב. המשיבה תיתן הנחה של 10% ממחירון השינויים הקיים אצל המשיבה או הקבלן מטעמה באותה תקופה, לכל חבר בקבוצה המאושרת שיפנה אליה להזמנת שינויים בדירה בתקופה שתחילתה 10 ימים מהמועד הקובע וסופה 180 יום מהמועד הקובע בגין הזמנת שינויים בדירה עד לתקרת הנחה של 200 ש״ח. הודגש כי הנחה זו תינתן רק במידה ובניית הדירה עדיין לא הושלמה ולא נמסרה לחבר בקבוצה, וכי השינויים המבוקשים יהיו ניתנים לביצוע בהתאם להוראות חוזה המכר.

 

ת"צ (ת"א) 10669-12-16 חגי הלוי נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 9.9.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מתחייבת להעניק ללקוחותיה הנחות ברכישת מוצרי מאפה שונים לקראת שעות סגירת סניפיה, אך בפועל לא מעניקה הנחות אלו. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי ימונה בודק לבחינת היקף הנחות סוף היום אשר לא ניתנו לחברי הקבוצה. המשיבה תשיב את מלוא הסכום שיקבע באמצעות מתן הנחה נפרדת ונוספת (להנחות סוף היום ולהנחות נוספות) למוצרי מאפה הנאפים בסניף, בגובה של 15% מעלות הקנייה של המוצר, בשעות שיפורטו בהסכם. ההנחה לא תפורסם מראש. 

 

ת"צ (ת"א) 48029-03-16 דוד נחמיאס ואביגיל ביטון נ' רכבת ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 10.9.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי עקב רשלנותן של המשיבות, תושבי דימונה נאלצו להסתגר בבתיהם במשך שעות. ביום 14.3.16 ארעה תאונה בה התנגשה רכבת משא, שנשאה מכלי ברום, בקרונות שעמדו על המסילה. כתוצאה מכך, ארעה דליפה מאחד ממכלי הברום, אשר בעקבותיה נקראו תושבי העיר דימונה להסתגר בבתיהם במשך שעות ארוכות.

המשיבות יעניקו פיצוי על סך 600,000 ₪ לחברי הקבוצה שישמש לתקצוב תוכניות העשרה ללימודים בשיתוף עיריית דימונה, במועדים ובתנאים הקבועים בהסדר הפשרה.

 

ת"צ (ראשל"צ) 48-06-18 משה וילצ'ינסקי נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 15.9.19 | לקריאת המודעה

בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען כי המשיבה מטעה את ציבור לקוחותיה בכך שלקוח אשר בוחר לרכוש מספר כרטיסי טיסה במסגרת הזמנה אחת נדרש לשלם עבור כל כרטיס טיסה מחיר גבוה יותר ממחירו של כרטיס טיסה בודד אשר נרכש לאותה טיסה. 

בהסדר הפשרה נקבע כי במועד השקת אתר האינטרנט החדש של אל-על או בתוך 60 יום מאישור הסכם הפשרה יבוצע תיקון בהליך הרכישה באתר בהתאם למפורט במודעה שהתפרסמה. כמו כן, הוסכם על הצדדים כי פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה לא יהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה ביחס להליכים פרטניים. לכן, אם ישנם נוסעים הסבורים כי נגרם להם נזק שהם יכולים להוכיח אותו הם יוכלו לנקוט בהליכים פרטניים. 

 

ת"צ (ת"א) 26748-11-18 נועה שר שלום נ' נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ | תאריך הפרסום: 16.9.19 | לקריאת המודעה

בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען כי המשיבה מטעה את צרכנייה ביחס למחירי מבצע של מוצריה. כמו כן, נטען כי המשיבה מעניקה לצד המוצרים שבמבצע שוברי החלפה ששווים לכאורה כפול ממחיר המוצר הנמכר באתר, כאשר בפועל ניתן לממשם רק ביחס למחיר הרגיל של המוצר ולא ביחס למחיר המבצע שלו.

בהסדר הפשרה נקבע כי בתוך 8 חודשים מהמועד הקובע המשיבה תעניק לצרכנייה הטבה כספית בסך של 230,000 ש״ח, באמצעות מתן הנחות בהיקף של לפחות 50% ממחיר הצרכן הרגיל על מגוון מוצרים של המשיבה.

עוד נקבע כי בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע המשיבה תתרום סך של 120,000 ש״ח לעמותת פתחון לב אשר עוסקת במתן ביגוד וכלי בית לנזקקים או לגוף אחר בעל מטרות דומות לפי שיקול דעתה. כמו כן, בהסדר צוין כי למשיבה תעמוד האפשרות להעניק את התרומה באמצעות תרומת מוצרים בשווי הנ״ל כולו או חלקו.

 

ת"צ (ת"א) 45620-04-17 שרי ניר לשוביץ נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 18.9.19 | לקריאת המודעה

בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען כי המשיבה השתמשה במצגים מטעים בפני בעלי עסקים בישראל בכדי למשוך אותם להצטרף לשירות הפרסום b144 שמוצע על ידה ובכך גרמה לבעלי העסקים נזקים. המבקשים טענו כי המשיבה לא הסבירה באופן ברור טרם עריכת העסקה את הגדרתה של ״חשיפה״ בגינה יחויב בעל עסק בעלות חשיפה במסגרת שירות הפרסום במדריך העסקי b144 וכן את קיומם של דמי יציאה מהשירות.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב 60% מסך דמי היציאה ששולמו על ידי חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי. בנוסף, תשיב המשיבה לחברי הקבוצה סך של 25% מדמי השימוש ששילמו בגין השירות. הפיצוי לחברי הקבוצה לא יפחת מסך של 1,600,000 ש״ח. כמו כן, כהסדרה לעתיד המשיבה ביטלה את מנגנון דמי היציאה ועברה למנגנון ״דמי הקמה״ המובא לידיעת הלקוח עוד בטרם ההצטרפות לשירות.

 

ת"צ (ת"א) 64521-12-18 מיכאל יריחוב - ת.א. טלקום בע"מ | תאריך הפרסום: 19.9.19 | לקריאת המודעה

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, נטען כי המשיבה הפרה את תנאי העסקה של הטכנאים המועסקים על ידה בכך שלא הפרישה להם את מלוא רכיבי שכר הטכנאים החייבים בהפרשה ולא שילמה ממנו פדיון חופשה.

החברה תקצה סכומים לשם חלוקה בין חברי הקבוצה הזכאים לכך כפי שמפורט בהסדר הפשרה.

 

ת"צ (ת"א) 4815-04-15 רות כהן ז"ל ( דורון כהן) נ' בית בלב בע"מ | תאריך הפרסום: 22.9.19 | לקריאת המודעה

בכתב התביעה נטען כי המשיבה התנהלה בחוסר תום לב עם המתקשרים עמה בהסכם תוך שהיא מטעה אותם ביחס לעובדות מהותיות במו״מ. נטען כי המשיבה הציגה מצגי שווא מטעים וניצלה את כוחה שעה שהסתירה ו/או לא גילתה למנהלים עמה מו״מ כי גודל יחידת הדיור אותה הם מקבלים קטן באופן משמעותי מגודל יחידת הדיור שהוצגה להם ו/או עליה חתמו בהסכם.

בהסדר הפשרה נקבע כי בית בלב תציין במסמכי ההתקשרות עם המועמדים להתקשר בעסקה עמה את שטח הדירה בהתאם לתקנות הדיור המוגן. כמו כן, תעניק הנחה בגובה 150 ש״ח לחודש בגין התשלום עבור הלנת מטפל/ת ביחידת הדיור ל 188 הדיירים הראשונים מקרב כלל הדיירים המתגוררים במתקני בית בלב ברחבי הארץ אשר התקשרו עמה עובר לאפריל 2017. במידה ובחלוף חמש השנים מיום אישור הסדר הפשרה ההטבה לא תנוצל על ידי 188 דיירים כאמור, בית בלב מתחייבת לכלות את השווי הכספי של החסר שייווצר בתוך שנה אחת, וזאת באמצעות הגדלת סכום ההטבה למשך השנה השישית של ההסכם לאותם דיירים שיקבלו באותו ועד את ההטבה.

 

ת"צ (ת"א) 16683-08-18 שירי שרון נ' קופיקס גרופ בע"מ | תאריך הפרסום: 23.9.19 | לקריאת המודעה

בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען כי המשיבה הטעתה את צרכנייה עת שמכרה מוצר ״עוגיות חמאה דניות״ שכן בפועל העוגיות אינן מכילות כלל חמאה אלא שומן צמחי וחומרי טעם וריח, וזאת בניגוד לכיתוב שם המוצר הבולט על אריזת המוצר. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יעניקו לציבור הנחה על העוגיות ומוצרים נוספים מאותה קטגוריה בשווי מצטבר של 175,000 ש״ח. היבואן מצהיר כי שינה את הכיתוב באנגלית על גבי אריזות המוצר, וחדל מלייבא את המוצר באריזתו הישנה. כמו כן, היבואן מתחייב כי כל יחידות המוצר אשר ייבא בעתיד יהיו עם האריזה המתוקנת או כיתוב דומה שממנו ברור כי העוגיות הינן בטעם חמאה ואינן עוגיות חמאה.

 

ת"צ (הרצ') 10637-05-18 יניב מינק נ' הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ| תאריך הפרסום: 24.09.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה חייבה ביתר את לקוחותיה ולא נתנה להם החזק כספי ותוספת תשלום בסך 16 ₪, כמתחייב מסעיף 13ד.1. לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה, שעדיין יהיו לקוחות שלה נכון למועד הפיצוי, בסכום פיצוי כולל בסך של 115,000 ₪, אשר יחולק שווה בשווה בין התובעים המיוצגים. הזיכוי ייעשה באמצעות זיכוי חברי הקבוצה שעדיין מנויים בהוט נט נכון למועד הפיצוי, באמצעות זיכוי אחת משלוש החשבוניות החודשיות הקרובות, לא יאוחר מחלוף 3 חודשים מהמועד הקובע.

לאחר ביצוע הזיכוי וככל שלא הושלם הזיכוי המצטבר לסך כולל של 115,000 ₪, תעביר הוט נט, לא יאוחר מ-30 יום לאחר סיום ביצוע הזיכוי, את היתרה לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, אשר הוקמה מכוח סעיף 26א לחוק תובענות ייצוגיות.

 

ת"צ (מרכז) 28281-03-16 מוטי סדן נ' ישראכרט בעמ | תאריך הפרסום: 24.09.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות חייבו לקוחות שביצעו עסקאות במטבע זר (שאינו דולר או יורו) בשער המרה שהיה גבוה מהשער המפורסם ע"י הארגון הבינלאומי.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יעניקו ללקוחותיהן הנחה משיעור העמלה בגין ביצוע עסקאות מט"ח, עד למתן הטבה בשווי 2,110,000 ₪. שיעור ההנחה שיינתן הינו 5% משיעור העמלה הקבוע בתעריפון בעת ביצוע העסקה. בנוסף, המשיבות התחייבו לביצוע הסדרה עתידית לפיה תוך 120 ימים מאישור ההסכם, הן יחלו לפרסם באתר האינטרנט שלהן את שערי המרת המט"ח אשר בהם הן מחויבות בפועל על ידי Mastercard Inc; שערי ההמרה בפועל יפורסמו באתר האינטרנט של המשיבות תוך 3 ימי עסקים לאחר קבלתם מ- Mastercard Inc, יהיו ניתנים לצפייה באתר האינטרנט של המשיבות במשך שנה מיום קבלתם, יחייבו את המשיבות לכל דבר ועניין ואתר האינטרנט של המשיבות יכלול הסבר כיצד לקוחותיהן יכולים להיעזר בשערי ההמרה בפועל על מנת לבדוק את נכונות החיוב בעסקאות מט"ח.

 

ת"צ (ת"א) 26994-08-18 מתן בכר נ' ר.ג.ע ניהול ברים בע"מ | תאריך הפרסום: 26.09.19 |לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות מפלות כלפי קבוצת הגברים (בטווחי גילאים מסוימים) המבקשים להיכנס למקומות הבילוי אותם היא מפעילה, ובכך מפרות את הוראות חוק איסור הפליה.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות מכירות בחשיבות חוק איסור הפליה ונטלו על עצמן אחריות להתנהלות מפלה. המשיבות יחדדו את נהליהן ויוודאו כי במקומות הבילוי אותם הן מפעילות לא תינקט מדיניות מפלה. בנוסף, המשיבות יעבירו לקרן לתובענות ייצוגיות פיצוי בסכום 70,000 ₪.

 

ת"צ (ת"א) 18424-02-19 סמואל (סמי) ברקוביץ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ| תאריך הפרסום: 26.09.19 |לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מעכבת בידיה כספי ביטול או זיכוי של עסקאות, וכאשר היא מזכה את הלקוח בפועל, היא עושה זאת בערך נומינאלי בלבד.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בסכום השווה לריבית בגין חודש אחד בתוספת שליש חודש. חישוב הריבית ייעשה לפי סכום הזיכוי ששודר על ידי בית העסק, והוא יחושב לפי ריבית הפריים הממוצעת החל מחודש פברואר ובסך הכל לפי שיעור של 2.25%. לסכום הריבית יתווספו הפרשי הצמדה לפי שיעור ממוצע של 0.046%. סך הפיצוי שישולם לחברי הקבוצה המפוצים עומד על 160,045.55 ₪.

מבחינת אופן מתן ההטבה, לקוחות בעלי כרטיס תקף יזכו להשבה בפועל באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שברשותם. לקוחות שאינם בעלי כרטיס תקף, יזכו להשבה בפועל באמצעות המחאה אם סכום ההשבה הכולל לו הם זכאים הוא 50 ₪ ומעלה. סכומי המחאות שלא ייפרעו בתוך 60 יום וכן סכומים הנמוכים מ-50 ₪ להם יהיו זכאים לקוחות לא פעילים, יועברו לקרן לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.

המשיבה תפתח מנגנון טכנולוגי שיגרום לכך ששדר בגין ביטול עסקה או זיכוי יקזז את שדר החיוב, ואם הלקוח כבר חויב בגין שדר החיוב, הזיכוי יועבר ללקוח בסמוך למועד קליטתו במערכות המשיבה.

 

ת"צ (ת"א) 16059-04-16 נ. כ. (קטינה) נ' נאופרם בע"מ | תאריך הפרסום: 27.09.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה ציינה כמתחייב על גבי אריזת תרופות כי הן מכילות גלוטן.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק באמצעות חברת שופרסל בע"מ, ובכל סניפי הרשת, הנחה ששוויה לא יפחת מ-15% על רכישות מוצרים הנמנים על קטגורית מוצרים ללא גלוטן בחנויות השונות של רשתות שופרסל. ההטבה תמשך לתקופה של שישה חודשים או עד לניצול מצטבר של סך ההנחה לצרכן בגובה 1.4 מיליון ₪.

ת"צ (מרכז) 48699-08-18 אסף וקנין נ' CHECKBOX LLC | תאריך הפרסום: 29.09.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מציגה את מחיר שירות היבוא שהיא מספקת ללקוחותיה בישראל בדולרים, ומחייבת בגינו בשקלים, למרות שהיא לא רשאית להציג את המחיר באופן זה. עוד נטען, כי אף שער ההמרה נעשה שלא בהתאם לדין, וזאת שעה שהמשיבה משתמשת בשערי חליפין גבוהים מהמותר.

בהסדר הפשרה נקבע כי במשך תקופה של 12 חודשים, כל משתמש רשום באתר האינטרנט של המשיבה יקבל הנחה בעת קבלת שירות באתר. ההנחה תהיה בשיעור 10% מהעלות הכוללת של החיוב או 5$, הנמוך מבינם. ככל שבחלוף 12 חודשים, סך הכספים שמומשו על ידי חברי הקבוצה יהיה נמוך מסך של 1,000,000 ₪, יופעל מנגנון הנחה לתקופה נוספת של 24 חודשים. אם יוותרו בידי המשיבה יתרת כספים מסכום ההטבה לקבוצה לאחר מכן, היא תועבר לידי הקרן.

כמו כן, בעת רכישת שירות מהמשיבה, תציג המשיבה בפני המשתמש באתר, עובר לביצוע התשלום הסופי, את העלות הכוללת של כלל השירותים בדולרים ובשקלים. עובר לביצוע התשלום הסופי יוצג בפני המשתמש באתר קישור לעמוד אינטרנט בו יוצגו בפניו שערי המטבע בהם המשיבה עושה שימוש עבור השירות. זאת ועוד, המשיבה תעדכן את תנאי השימוש המופיעים באתר האינטרנט שלה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>