מאי 2019

ת"צ (מרכז) 9024-09-15 אמיר עדאקי נ' ווטמרקט שיווק בע"מ | תאריך הפרסום: 2.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות מספקות את מגוון מוצרי המזון הרפואי אותם הן משווקות לווטרינרים בלבד, ומסרבות לספק מוצרי מזון אלו לחנויות לממכר מזון לבעלי חיים. כפועל יוצא, הווטרינרים משמשים כערוץ הפצה ייחודי למזון זה. כתוצאה מכך, לפי הטענה, המזון המדובר נמכר במחיר מפורז שאינו משקף את מחירו אילו היה נקבע בשוק החופשי. עוד נטען, כי למזון אותו המשיבות מכנות "רפואי", אין כל תכונה רפואית.

בהסדר הפשרה הוסכם, כי המזון נושא התובענה לא יימכר עוד תחת הכינוי "מזון רפואי", אלא תחת השם "מזון ייעודי" או כל כינוי אחר שיתאפשר על פי דין. המזון נושא בקשת האישור יוצע למכירה גם לחנויות ממכר מזון לבעלי חיים, תחת תנאים מסוימים כגון קבלת אישור בכתב מווטרינר ישראלי המעיד על קיומם של תנאים נאותים לאחסנת המזון באותה חנות. בנוסף, המשיבות תהיינה רשאיות שלא למכור את המזון הייעוד לחנויות מסוימות משיקולים מסחריים מותרים. ביחס לפיצוי קבוצת הצרכנים, המשיבות הצהירו כי לא ניתן לאתר את פרטיהם של חברי הקבוצה. לפיכך הוסכם כי המשיבה 1 תעניק במתנה לכל צרכן אשר ירכוש שק מזון שמשקלו 4 ק"ג ומעלה, פחית מזון לח ייעודי תואם. כמות הפחיות הכוללת שתחולק לא תעלה על 60 אלף. במידה ומספר הפחיות שיחולקו יפחת מ54 אלף, המשיבה 1 תעניק לארגון שמטרתו טיפול בבעלי חיים ללא מטרת רווח פחיות מזון בהיקף יתרת האריזות, עד 54 אלף פחיות. המשיבה 2 התחייבה להעניק במתנה לכל צרכן אשר ירכוש שק מזון שמשקלו 4 ק"ג ומעלה פחית מזון לח ייעודי תואם. כמות הפחיות הכוללת שתחולק לא תעלה על 50 אלף. במידה ומספר הפחיות שיחולקו יפחת מ45 אלף, המשיבה 2 תעניק לארגון שמטרתו טיפול בבעלי חיים ללא מטרת רווח פחיות מזון בהיקף יתרת האריזות, עד 45 אלף פחיות. ביחס למשיבה 3, בקשה האישור הוגשה אך ורק בשם קבוצת בעלי החנויות ולכן היא אינה מעניקה סעד לחברי קבוצת הצרכנים.

 

 ת"צ (ת"א) 1651-01-13 זלטקין דמיטרי נ' סלקום ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 2.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גובה שלא כדין תשלום מלקוחות אשר ניידו את מספר הטלפון שלהם אליה, עוד בטרם הקווים נוידו בפועל, וממילא בטרם חוברו לרשתה. 

בהסדר הפשרה, המשיבה התחייבה להשיב לכל אחד מחברי הקבוצה 75% מסכום החיוב הכולל אשר נגבה מהם עד מועד השלמת הניוד בפועל. התשלום לחברי קבוצה אשר כיום אינם מנויים של המשיבה ושסכום הפיצוי לו זכאים הינו מעל 30 ש"ח, יעשה באמצעות משלוח המחאה. התשלום לחברי קבוצה אשר כיום אינם מנויים של המשיבה, ושסכום הפיצוי לו הם זכאים הינו פחות מ30 ש"ח, וכן המחאות אשר לא יפרעו ע"י חברי הקבוצה, יועברו ע"י המשיבה לקרן למימון תובענות ייצוגיות. 

 

סע"ש (ת"א) 41133-11-15 אלעזר זירקייב - החברה המאוחדת לתיירות בע"מ | תאריך הפרסום: 2.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא שילמה לעובדיה גמולים כספיים שונים אשר הגיעו להם מכוח החוק. 

בהסדר הפשרה, המשיבה התחייבה לפצות את חברי הקבוצה בסכום כולל של 291,000 ש"ח ברוטו, שיחולק לחברי הקבוצה באופן יחסי לפי ימי עבודה בפועל ביחס לכלל ימי הלוח של כלל חברי הקבוצה. 

 

ת"צ (חיפה) 58915-03-17 ערוה דראושה נגד צ'מפיון מוטורס בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 13.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות ייבאו ושיווקו רכבים בהם הותקנה תיבת הילוכים עם פגם מובנה, המתבטא בין היתר במעבר לא חלק בין הילוכים, רעשים, רעידות בתחילת הנסיעה, נקישות, תפקוד ירוד ולקוי בנסיעה, תפקוד לקוי בעומסים ובזינוק בעליה, בלאי לא סביר ברכיבי תיבת ההילוכים וצורך מתמיד לערוך טיפולים ותיקונים. מדובר על רכבים מתוצרת קונצרן VW (פולקסוואגן) של יצרני הרכב פולקסוואגן (VW), אאודי (Audi), סקודה (Skoda) וסיאט (Seat).

בהסדר הפשרה נקבע, כי הפיצוי יינתן בשלושה מישורים ביחד: הראשון – החזר כספי לחברי הקבוצה ששילמו על תיקונים או החלפה של תיבת ההילוכים ו/או מכטרוניק ו/או מצמדים, קודם לחתימת הסדר הפשרה. ההחזר הכספי יבוצע לאדם או התאגיד שנשא בפועל בעלות ההחלפה ו/או התיקון, בין אם הרכב נמצא בבעלותו כיום ובין אם לאו.; השני – שובר הטבה לביצוע טיפולים תקופתיים ו/או לרכישת מוצרי תעבורה בדלפקי השירות, במוסכים המורשים, ו/או לרכישת חלפים במרכזי השירות, בסך של 250 ₪ כולל מע"מ; השלישי – אחריות היצרן על תיבת ההילוכים תוארך מיום חתימת הסדר הפשרה ועד לתום תקופה של 12 חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה, או עד מרחק נסיעה מצטבר של 200,000 ק"מ ממועד עליית המכונית על הכביש, לפי המוקדם מביניהם.

 

ת"צ (חיפה) 50911-07-17 פאדי חמזה נ' עיריית טמרה | תאריך הפרסום: 17.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי עיריית טמרה גובה הוצאות אכיפה בגין שליחת דרישות חוב בדואר רגיל ובדואר רשום וכן בגין ביצוע עיקולים אלקטרוניים, בסכומים העולים על ההוצאות המירביות שניתן לגבות לפי תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מירביות) התשע"א-2011.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי העירייה תשיב לחברי הקבוצה סכום כולל של 259,963 ₪ באמצעות השבה או תיקון חשבונות חברי הקבוצה. בנוסף, החל מאישור הסכם הפשרה, העירייה תגבה הוצאות גביה מופחתות בסך 13.31 ₪ עבור דרישת תשלום חוב בדואר רגיל, ובסך של 19.7 ₪ עבור דואר רשום, ועבור עיקול אלקטרוני 6.08 ₪. 

 

ת"צ (מרכז) 7793-03-14 מוטי חמם נ' עוף והודו ברקת – חנות המפעל בע"מ | תאריך הפרסום: 19.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מציינת על מיכלי משקה מחיר שאינו כולל את דמי הפיקדון, ואינה מודיעה על כך ללקוחותיה. בקופה, המשיבה גובה דמי פיקדון עבור מיכלי המשקה, בנוסף על המחיר שמסומן בתווית המחיר. כל זאת בניגוד לחוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"א 1999 ולחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק שובר קניה בסך 12.64 ₪ לכל אחד מחברי מועדון הלקוחות שלה, הפיצוי יהיה בשווי כולל של 510,000 ₪, המבטא שווי פיקדון של 1,700,000 מיכלי משקה. תוקף שובר הקניה יהיה לשנה, והוא יינתן ללא התניות וללא התחייבות לרכישת מינימום בחנויות המשיבה. כמו כן, ניתן יהיה לעשות בו שימוש לרכישת כל מוצר הנמכר בחנויות המשיבה, לרבות מוצרים במבצע. שובר הקניה יישלח לחברי המועדון באמצעות מסרון (הודעת SMS). תוקפם של שוברים שלא מומשו בתום שנה ממועד משלוח שוברי הקניה, יוארך בשנה נוספת. בתום השנה הנוספת, כל יתרה לא מנוצלת מסכום ההסדר הכולל תיתרם ע"י המשיבה כמצרכי מזון לעמותה מוכרת המפעילה בית יתומים. 

 

ת״צ (מרכז) 59715-02-15 כהן ואח׳ נ׳ מי עדן בע״מ ואח׳ | תאריך הפרסום: 20.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבים סיפקו למבקשים מתקן בר מים פגום שנורה המותקנת בו (נורת UV) אינה מחוברת למעגל החשמלי של המתקן, וכי לא קיימת במתקן התרעה על חוסר פעילותה של הנורה האמורה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי תישלח לזכאים להטבה הודעה ברורה בדבר מתן ההטבה, סכומה ואפשרויות למימושה, בתוך 30 יום מאישור הסדר הפשרה. בנוסף, ממועד שליחת ההודעה כאמור, ולמשך שנה, תינתן הטבה לזכאים בשווי של כ-450 ש״ח במוצרי המשיבה באופן חד-פעמי, בהתייצבותם באחד מסניפי החלוקה של המשיבים בימים ובשעות הקבועות ובכפוף להצגת ההודעה בדבר זכאותם להטבה. בתום שנה, יסכמו המשיבים את סך שווי ההטבות שניתנו, וככל ששווי זה לא יעלה על סך של 500,000 ש״ח, יתרמו מוצריהם בשווי ההפרש שבין 500,000 ש״ח לבין סכום ההטבות שניתן בפועל, לעמותת פתחון לב ולעמותת עזר מציון באופן שווה. כמו כן, המשיבים ישלמו הוצאות למבקשים בסך 15,000 ש״ח; גמול למבקשים בסך 50,000 ש״ח; ושכר-טרחה לבאי כוח המייצגים בסך 370,000 ש״ח בתוספת מע״מ.

 

ת״צ (מרכז) 66215-11-15 עמירה ואח׳ נ' איילון חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 22.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה חובות גילוי מסוימות באשר לקיומו של סעיף מחריג בפוליסת הביטוח המבטחת עמיתי ״חבר״, לפיו תאונת עבודה או תאונה שארעה במהלך/עקב השירות הצבאי של משרת הקבע או תאונת דרכים של מבוטחים כאמור, תזכה אותם בכיסוי ביטוחי מופחת (30% מהפיצוי), באופן שמרוקן את הפוליסה ואת הכיסוי הביטוחי כמעט מכל משמעות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי לקבוצת המבקשים לה שולמו תגמולי ביטוח בסכום העולה על 10,000 ש״ח, תחלק המשיבה סכום כולל של 2,741,050 ש״ח; ולכל בית אב שהיה מבוטח יוענק חודש וחצי חינם בביטוח הבסיס של המשיבה, כששווי הטבה זה לא יפחת מ-2,260,000 ש״ח. בנוסף, המשיבה שלחה לכלל עמיתי ״חבר״ המבוטחים על-ידה מכתב המפנה את תשומת ליבם לסעיף המחריג, וכן תנקוט בצעדי גילוי נוספים לאותו סעיף. כמו כן, המשיבה תשלם גמול בסך 130,000 ש״ח (כולל מע״מ) לכל אחד מהתובעים המיוצגים, ושכר טרחה כולל בסך 1,175,000 ש״ח (כולל מע״מ) לשני משרדי עורכי הדין המייצגים.

 

ת״צ 52049-12-14 ות״צ 26663-02-17 מיכאל הלמן נ׳ איילון חברה לביטוח בע״מ | תאריך הפרסום: 22.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה ביתר, שלא כדין, דמי אשראי (תשלום ריבית המתווסף לסכום הפרמיה) ממבוטחיה, תוך הפרת הוראות הדין והטעיית ציבור המבוטחים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הטבה בסכום כולל של 2,050,000 ש״ח, אשר תחולק כך: לכל מבוטח על-ידה בביטוח אישי תינתן הנחה בשווי 30% מדמי האשראי בהם יחויב בגין אותה פוליסה, עד למיצוי סכום של 1,650,000 ש״ח. לכל מבוטח על-ידה בביטוח מסוג אחר, תינתן הנחה בשווי 10% מדמי האשראי בהם יחויב בגין אותה פוליסה, עד למיצוי סכום של 400,000 ש״ח. ההטבה האמורה תפורסם למבוטחים במסמך הנלווה לפוליסת הביטוח שירכשו.

 

ת״צ (מרכז) 19101-10-17 ליאור חאיק נ׳ טולמנ׳ס (ישראל) בע״מ | תאריך הפרסום: 22.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות ס׳ 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב-1982, משלא קיבלה הסכמה מלקוחותיה למשלוח דבר פרסומת ומשלא כללה בדבר הפרסום פרטים הנדרשים להיכלל בו לפי החוק, ובהם מנגנון להסרה מרשימת התפוצה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הטבה חד פעמית ברשת חנויותיה (ולא באתר האינטרנט שלה) למשך 3 חודשים ממועד הצעתה, של אחת משתי האפשרויות הבאות: רכישת ריהוט בהנחה של 24% בעסקאות שסכומן הכולל אינו עולה על 3,000 ש״ח, ובעסקאות כאמור שסכומן הכולל עולה על 3,000 ש״ח, תינתן הנחה של 24% על 3,000 ש״ח מתוך סכום העסקה; או רכישת כלי בית ו/או אביזרים בהנחה של 18% בעסקאות שסכומן הכולל אינו עולה על 3,000 ש״ח, ובעסקאות כאמור שסכומן הכולל עולה על 3,000 ש״ח, תינתן הנחה של 18% על 3,000 ש״ח מתוך סכום העסקה. בנוגע להטבה זו תשלח המשיבה מסרון ו/או הודעת דואר אלקטרוני לזכאים להטבה לצורך מימושה. כמו כן, תשנה המשיבה את מנגנון הסירוב לקבלת מסרונים מטעמה ותערוך מחדש את רשימת התפוצה למשלוח דברי פרסומת מטעמה. למבקש ישולם גמול בסך 15,000 ש״ח, ולבא כוחו שכר טרחה בסך 60,000 ש״ח.

 

ת״צ (מרכז) 59700-01-18 אמיר מיכאלי נ׳ פנגו פיי אנד גו בע״מ | תאריך הפרסום: 23.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה בכך שבפרסומיה בדבר שירות תשלום על חניה (בשם ״זזתי – סיום חניה אוטומטי״), נעשה שימוש במונח ״אוטומטי״, ממנו הוסק כי התשלום על החניה מסתיים באופן אוטומטי, קרי, ללא ביצוע פעולה נוספת על-ידי הלקוח. בפועל, לצורך הפסקת התשלום נדרש הלקוח להתרחק עם רכבו מרחק מסוים ממקום החניה וכן עליו לנהוג מעל למהירות מסוימת, ומשכך גבתה המשיבה מלקוחותיה ביתר.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תוסיף באפליקציה ובאתר האינטרנט שלה הבהרות בדבר האופן בו פועל השירות האמור. בנוסף, לא ייפסק פיצוי כספי, ובידי בימה״ש יוותר שיקול הדעת בדבר קביעת הגמול למבקש ושכר הטרחה לבאי כוח הצדדים.

 

ת"צ (מרכז) 5286-08-07 פרייברון נ' בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ (פירוק) | תאריך הפרסום: 27.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה ומנהליה הטעו את המשקיעים בתשקיף ובדוחות הכספים של החברה. התביעה אושרה באופן חלקי וכללה את כל מי שרכש את אגרות החוב של החברה קודם ל05/05/2002.

בהסדר הפשרה נקבע, כי מנהלי ובעלי השליטה בחברה ישלמו את הסכומים הבאים:

מר עזמי נשאשיבי ישלם 300,000 ש"ח, כאשר 60,000 ש"ח ישולמו תוך 10 ימים והיתרה בשמונה תשלומים לאחר מכן.
שלושה מנהלים נוספים ישלמו כל אחד 300,000 ש"ח תוך 24 חודשים מהמועד הקבוע, ומי מהם שלא יעשה כן יהיה חייב בתשלום של 1,000,000 ש"ח.
לסכומים אלו מתווסף סכום של 40,000 ש"ח ששולם על ידי נתבע נוסף בהתאם להסכם פשרה שאושרה בינו ובין המבקש בפסק דין של ביהמ"ש העליון מ2015 (313/11).
סכום הפשרה יכלול את הסכומים שהוצגו לעיל, בניכוי הוצאות פרסום ההסדרה והוצאות נוספות שיידרשו לצורך הפשרה, החזר הוצאות לרשות לניירות ערך (20,856 ש"ח), גמול לתובע ושכ"ט שיעוברו לקרן.

 

ת"צ (מרכז) 51324-03-14 עזרא נ' Hewlett-Packard Company | תאריך הפרסום: 30.5.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה חובותיה מתוקף חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 משמחסניות הדיו המשווקות על ידה אינן כוללות סימון בעברית ותרגום של הוראות השימוש והאזהרה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי החל מיום 30.09.2015 ייכלל במוצרים נשוא התובענה סימון בעברית. עוד הוסכם כי החל מהפיכת פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה לחלוט, מתחייבת המשיבה להעניק לציבור תרומה של מחשבים ניידים המיוצרים על ידה בשווי 1,500,000 ₪. המשיבה תשלם לתובע גמול בסך 37,500 ₪ ובאי כוחו שכ"ט בשווי 225,000 ₪. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>