הקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים

הקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים
  • מי אנחנו
  • פעילות והישגים
  • דוחות שנתיים
  • כתבו עלינו

 

הקליניקה לצדק סביבתי הוקמה בשנת הלימודים תשס״א (2001-2002). החל משנת הלימודים תשע״ח (2017-2018), פועלת הקליניקה גם בהגנה על זכויות בעלי החיים ורווחתם. בעבודתה מבקשת הקליניקה להשמיע את קולם של אלה שאינם נשמעים. זאת, בין אם המדובר באוכלוסייה שקולה מודר או מושתק, ובין אם המדובר בבעלי חיים שאינם יכולים להשמיע את קולם וזכאים לכבוד, לחמלה ולחיים חופשיים מכאב וסבל.


לשם קידום תפיסה זו פועלת הקליניקה במגוון כלים ותחומים משפטיים. כך לדוגמא, הקליניקה פועלת למיגור מפגעים סביבתיים-בריאותיים באמצעות עתירות מינהליות ותביעות אזרחיות (כגון: תביעה ייצוגית המבוססת על דיני הנזיקין); לקידום תכנון מקיים וצדק מרחבי באמצעות סיוע משפטי לתושבים בדרום ת״א; לקידום תחבורה ציבורית מקיימת באמצעות סיוע לפונים בהגשת תביעות קטנות נגד חברות תחבורה ציבורית שפעלו בניגוד לדין; לנקיטה בהליכים להרחבת ההגנה על בעלי החיים, למניעת התעללות בהם ולשינוי מדיניות לשם ביסוס מעמדם המשפטי-מוסרי.


הסטודנטים הנוטלים חלק בקליניקה מעורבים בכל קשת הפעילויות הכרוכות בטיפול בתיק: החל בהשתתפות בפגישות הכנה, המשך בכתיבת כתבי טענות וכלה בייצוג אפשרי בערכאות רלוונטיות (כגון בית המשפט לתביעות קטנות והמפקח על רישום המקרקעין); ביצוע מחקרים משפטיים וניתוחם בחוות-דעת ובניירות עמדה; ניסוח הצעות חוק וליווי שלהן במסגרת ההליך הפרלמנטרי בכנסת; ועוד.


לצד העבודה המעשית, וכחלק בלתי נפרד מהחינוך הקליני, הסטודנטים נוטלים חלק בשיעור עיוני הכולל הנחלת מושגים תיאורטיים בסיסיים ובהם "חשיבה סביבתית", "צדק סביבתי", הרגולציה הסביבתית בישראל, "זכויות ורווחת בעלי חיים", "סוגנות", ו"משקים מתועשים". בהמשך מתמקד הקורס בנושאים תיאורטיים המתכתבים עם התיקים המשפטיים שבהם עוסקים הסטודנטים. כך למשל, השיעורים עוסקים בהיבטים של נזיקין וסביבה, תכנון, עירוניות, דיור וצדק מרחבי, "יחסי אדם-חיה", דיני הגנת בעלי חיים, סוגיות של קניין וישות משפטית, והשלכות סביבתיות של משקי החי. במהלך השנה מוקדשים גם שיעורים לניתוח מקרים העומדים לפתחה של הקליניקה. כמו כן נדונות הדילמות המקצועיות והאתיות והשאלות העקרוניות אשר מתעוררות בתיקים שבטיפול הקליניקה. בנוסף, מארחת הקליניקה מדי שנה פעילים סביבתיים, מומחים מטעם המשרד להגנת הסביבה, נציגי ארגונים סביבתיים וארגוני בעלי חיים, אישי ציבור, תעשיינים, עורכי דין ואנשי אקדמיה בעלי שם בתחומי המשפט הרלוונטיים.


​מנחי הקליניקה:

ד"ר דוד שור - מנחה אקדמי

ד"ר ערן צין, עו"ד אמנון קרן

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive