אוגוסט 2020

ת"צ 7789-06-15 כרמי נ' שלמה תחבורה (2007) בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 2.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות אינן מחזיקות ומעמידות להשכרה רכבים נגישים להסעת אדם עם מוגבלויות כמתחייב מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי בתוך 5 חודשים מהמועד הקובע תעמידנה המשיבות 2 רכבי הסעה נגישים; ובתוך 30 חודשים תעמיד כל משיבה רכבי הסעה נגישים בכמות הרלוונטית לגביה על בסיס חוות דעת כלכלית חיצונית ובלתי-תלויה, במחיר התואם את חוק השוויון ותקנות השוויון, ותעניק הנחה בגובה 20% בעבור השכרת רכב נגיש בישראל. כמו כן, המשיבות מתחייבות לתרום סך כולל של כחצי מיליון לקרן לתובענות ייצוגיות לצורך תרומה לעמותות הפועלות בתחום הנגישות.

 

ת"צ 57356-12-18 בודס ואח' נ' דלת יוד שין בע"מ | תאריך הפרסום: 4.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה שהמשיבה הפרה את זכויות עובדיה, בגין אי-תשלום גמול עבודה במנוחה לאחר צאת שבת ולאחר משמרות כפולות, ובגין אי-תשלום גמול שעות נוספות בשבת.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל עובד שיבצע משמרת כפולה יזכה לתשלום של תוספת סופ"ש בגובה 30% מסך השכר במוצאי שבת או מנוחה חלופית של 18 שעות לפחות במהלך שבוע העבודה העוקב לשבוע שבו עבד העובד משמרת כפולה. בנוסף, המשיבה תפצה בסך של כ-400 אלף ש"ח את קבוצת העובדים הזכאים, כאשר כ-25 אלף ש"ח יוקצו לעובדים שזכאים לפיצוי הנמוך מ-101 ש"ח.

 

ת"צ (י-ם)  65006-03-18 יעקוביאן נ' אגד חברה לתחבורה בע"מ | תאריך הפרסום: 6.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי מפעילת הרכבת הקלה, סיטיפס, חייבה את לקוחותיה בגין נסיעות מעבר בהן נטען "ערך צבור" ברב קו. לאחר בירור, התובענה צומצמה לכדי נסיעות באוטובוס אגד בהן נטען ערך צבור, אשר לאחריהן נעשתה נסיעת המשך ברכבת הקלה, שחויבה בשגגה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל נוסע יוכל להגיש תלונה בעמדת השירות ו/או בדוא"ל, וזכאותו תיבחן. בהסדר הראשון נקבעה תקרת פיצוי של 28,018 ₪, אך במודעה הנוכחית הובהר כי הפיצוי יהיה מלא, זאת אף אם הפיצוי הכולל יהיה גבוה מ-28,018 ₪. כך, כל נוסע שתלונתו תיחשב כזכאית להחזק יקבל החזק מלא בגין פנייתו.  

 

ת"צ (ת"א)  8700-07-19 דוד ביטון נ' בי פירסט בע"מ | תאריך הפרסום: 6.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שלחה הודעות דוא"ל ומסרונים בעלי תוכן פרסומי שלא בהתאם להוראות חוק התקשורת, קרי ללא הסכמתם המפורשת של הנמענים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבים יפיקו על חשבונם, במשותף עם חברת הפקות, תוכנית כלכלית אינטרנטית ללימוד יסודות ניהול נכון של כלכלת משפחה, באורך 75 דקות. שווי ההטבה לפי ההסדר הוא 745,800 ₪. ההטבה ניתנת לניצול רב פעמי למשך תקופה של 12 חודשים לפחות, בכפוף לרישום בחינם. ההטבה תהיה בחינם, ולא תהיה כפופה לרכישת מוצר או שירות כלשהו. 

 

ת"צ (ת"א) 13330-05-18 דן מנחם ברליצהיימר נ' מקס איט פיננסים בע"מ | תאריך הפרסום: 11.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה (מקס איט, חברת אשראי) גובה דמי כרטיס חודשיים מלאים גם במקרה בו הכרטיס טרם הופעל וגם בגין התקופה שלאחר סיום השימוש בכרטיס, לאחר שפג תוקפו.

בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה המיוצגת הינה קבוצת הלקוחות שמתקיימים לגביהם שני התנאים המצטברים: 1. מחזיק כרטיס אשראי שהחזיק בכרטיס של מקס במועד הגשת בקשת האישור (והחל משבע שנים הקודמות למועד הגשת בקשת האישור), ונקבו ממנו דמי כרטיס בגין מלוא החודש הראשון שבו החזיק בכרטיס, על אף היותו של הכרטיס בתוקף רק חלק מהחודש. 2. אותו לקוח מחזיק באותו כרטיס אשראי ומשלם בגינו דמי כרטיס עד היום, או לכל הפחות החזיק ברטיס לאחר חודש פברואר 2019. הפיצוי ללקוחות יהיה בשיעור שך 50% מדמי הכרטיס ששולמו בחודש הראשון להחזקה בכרטיס, ביחס לתקופה בחודש הראשון שבה הכרטיס לא היה בתוקף. סה"כ הפיצוי: 961,081 ₪.

 

 ת"צ (י-ם) 6289-05-18 ישורון ואח' נ' LG Electronics Inc. | תאריך הפרסום: 12.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המוצר אותו המשיבות ייצרו, ייבאו ושיווקו, Nexus 5x, נשא פגם סדרתי בייצור שגורם לאתחול חוזר שלו.

המשיבות יעמידו פיצוי בשווי 340,000 ₪, מתוכו 50,000 ₪ ישולם במזומן. יתרת הסכום מתוך קופת הפיצוי תשולם באמצעות תרומות מוצרי סמארטפון לעמותות. כמו כן, יינתן פיצוי לפי סוג הקבוצה: לקוחות רונלייט (היבואן הרשמי) – 150 ₪; לא לקוחות רונלייט (יבואנים מקבילים) – 100 ₪. כמו כן, המשיבות יספקו הטבה ללקוחות רונלייט אשר התקלה לא אירעה במכשירם ו/או התקלה אירעה במכשירם אך לא תוקנה, כך שתקופת האחריות על המכשיר תוארך בשנה מיום החתימה על הסדר הפשרה, וזאת רק ביחס לתקלת bootloop.

 

ת"צ (מרכז) 14147-05-18 נמרי נ' פרטנר תקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 12.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה חייבה את המצטרפים/מתנתקים במהלך חודש/מחזור חיוב בגין חודש מלא ולא יחסי.

בהסדר הפשרה נקבע כי לכל לקוחות פרטנר מאז מאי 2012, בתוכנית Clear Max ( היחידה בה נעשה החיוב נשוא התביעה לפי פרטנר), יושבו כ57.5 אחוזים מההפרש שבין התעריף המינימלי ובין הסכום שהיו מחויבים בו חברי הקבוצה אילו היו מחויבים באופן יחסי. ללקוחות קיימים – ההטבה תגולם בחשבונית. ללקוחות עבר (רק כאלה שהפיצוי מעל 50 ₪), תשלח המחאה. יתר הסכום יועבר לקרן.

 

ת"צ (ת"א) 17365-01-16 בן סימון נ' מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | תאריך הפרסום: 13.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לא נשלחה הודעה כדין לעמיתים בקופת הגמל בעת העלאת שיעור דמי הניהול בחשבונותיהם.

הטבה כוללת של כ830,000 ₪, לפיה כל עמית יהא זכאי לפיצוי בהתאם להפרש דמי הניהול שנגבו ממנו בתקופה שהוסכמה (ממועד הפסקת מתן ההנחה ועד למועד קבלת הדו"ח השנתי העוקב), במכפלת מקדם הפשרה – שהוא 22%. לקוחות קיימים שהפיצוי להם קטן משקל, ולקוחות שעזבו שהפיצוי שלהם נמוך מ50- לא יזכו לפיצוי. כסף שלא יימשך ייועד לטובת כלל העמיתים בקרן.

 

ת"צ (ת"א) 16877-12-16 יוהן ועקנין נ' סער בטחון | תאריך הפרסום: 13.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי החברה קיפחה את זכויות עובדיה בכל הנוגע לתשלום שכר בעבור עבודה מעבר לשעה השמינית ב"שעות לילה" וביום עבודה שלפני יום המנוחה השבועית או חג; בגין אי תשלום גמול שעות נוספות מעל לשמונה שעות עבודה; בגין עריכת תחשיבים לא מדויקים של שעות העבודה וגריעת שעות מתוכן; אי תשלום תוספת שכר בעבור שעות עבודה במוצאי שבת; תשלום בחסר של שעות שבת או חג; אי תשלום דמי חגים.

בהסדר הפשרה נקבע כי כל מי שעבד במוצאי שבת עבודה אשר לא קדמה לה מנוחה של 36 שעות יזכה לפיצוי שתקבע ועדת הבדיקה; כל מי שלא קיבל שכר שעות נוספות בגין עבודה בשעה השמינית במשמרת לילה/לפני יום מנוחה/לפני יום חג יקבל את ההפרש לפי קביעת ועדת הבדיקה.

 

ת"צ (ת"א) 57095-12-17 באשר נ' האחים חמאווי ות"צ 10129-05-18 בן חמו נ' האחים חמאווי | תאריך הפרסום: 17.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה יבאה ושיווקה כרובית וברוקולי קפואים מבלי שאלה קיבלו תעודת כשרות מהרבנות הראשית.

בהסדר הפשרה נקבע פיצוי בסך 1,826,000 – 826,000 באמצעות הנחות קופה בשיעור שלא יפחת מ6% ממחיר המכירה של מגוון מוצרים קפואים, 200,000 ש"ח יינתנו בחנויות אושר עד, 626,000 ינתנו על ידי חמוי בחנויות חמוי ובחנויות אחרות. 1,000,000 ינתנו כתרומה לעמותות.

 

ת״צ 45340-04-17 חורש נ׳ שופרסל בע״מ | תאריך הפרסום: 20.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי שופרסל הטעתה את לקוחותיה כאשר שווקה מוצרי שניצל תירס במסגרת מבצע בעוד שהמוצרים נמכרים במחירם המלא.

בהסדר הפשרה נקבע, כי שופרסל תעניק הטבה בשווי כולל של 1.1 מיליון ש״ח בדמוי הנחה של 3 ש״ח מהמחיר הרגיל של המוצרים הרגילים (כלומר חבילות השניצלים הרגילות). ההנחה תינתן במשך 14 חודשים עד למיצוי סכום ההחזר (שעומד לכל היותר על 800,000 ש״ח), לפי המוקדם מביניהם. בתום התקופה שופרסל תגיש לבית המשפט עדכון על סכום ההנחות שניתן בפועל וככל שהוא נמוך מ-800,000 ש״ח, ההפרש יינתן כתרומה כספית לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח ס׳ 27א לחוק התובענות הייצוגיות. בנוסף, בתוך 30 יום ממועד אישור ההסדר שופרסל תתרום 300,000 ש״ח לקרן.

 

ת״צ 29510-02-16 רגב נ׳ הראל חברה לביטוח | תאריך הפרסום: 24.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי על הראל חברה לביטוח להחשיב נזק בגין ירידת ערך הנגרם כתוצאה ממקרה ביטוח במסגרת הפוליסה לכלי רכב מסוג מונית.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הראל תפצה את חברי הקבוצה, בפיצוי כספי בסך כולל סופי ומוחלט של 1,900,000 ש״ח, אשר יחולקו בין חברי הקבוצה. שכ״ט : 500,000 ש״ח; גמול: 100,000 ש״ח.

 

ת״צ 14148-08-15 דבוש נ׳ ״מאיר״ חברה למכוניות ומשאיות | תאריך הפרסום: 24.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי קיימים פערים בין נתוני צריכת דלק הנמסרים על-ידי יצרן הרכב על-פי בדיקות מעבדה ומתפרסמים מכוח חובה החלה על המשיבה לפי הדין, לבין צריכת הדלק המתקבלת לטענת המבקש בנהיגה בפועל בכלי הרכב על הכביש.

בהסדר הפשרה נקבע, כי למטרת גיבוש הסדר כולל ושמירה על אחידות בפרסומים של המשיבה, יראו לצורך הסדר הפשרה את הגדרת הקבוצה בבקשת האישור כמתוקנת כדלקמן: חברי הקבוצה הינם אלו שרכשו רכב מזכה החל ממועד 5.8.2008 ועד המועד הקובע (30 יום לאחר אישור הסדר הפשרה) לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, וכל אדם אחר שרכש במהלך התקופה האמורה את הרכב האמור מחבר הקבוצה או ממי שרכש אותו לפניו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

הסעדים להם יהיו זכאים חברי הקבוצה החדשה: 1. חבר קבוצה שבמועד הקובע הוא הבעלים הרשום של רכב מזכה מתת קבוצה א' (Honda מדגם Jazz/Insight), יהיה זכאי החל מהמועד הקובע ובמשך תקופה של עד 24 חודשים להנחה חד פעמית של 25% ממחירם של חלקים מקוריים שיותקנו ברכבו במסגרת טיפול תקופתי לרכב במוסך המרכזי של המשיבה או במוסך מורשה של המשיבה המצוי ברעננה. לחלופין,  הוא יזכה להנחה בשיעור של 20% על מחיר החלקים באחד המוסכים המורשים המפורטים באתר המשיבה.

חבר הקבוצה שבמועד הקובע הוא הבעלים הרשום של רכב מזכה מתת קבוצה ב' יהיה זכאי להטבה של הארכת אחריות לחטיבת ההינע של הרכב, אשר תיכנס לתוקף באופן אוטומטי. זאת, בלבד שבמועד הקובע האחריות בתוקף.

חבר קבוצה שבמועד הקובע הוא הבעלים הרשום של רכב מזכה מתת קבצה ב' (Honda שאינה מהדגמים המצויינים לעיל וVolvo, שיובאו ע"י המשיבה), שאינו עומד בתנאי הזכאות להטבה לעיל, יהיה זכאי החל מהמועד הקובע ולתקופה של 12 חודשים, להנחה חד פעמית בסך 1000 ₪ ממחיר המחירון של רכב פרטי חדש שאותו ירכוש מהמשיבה.

הסדרה עתידית – המשיבה תכלול במודעות פרסומת לכלי רכב הערה לפיה צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, תחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

 

ת״צ 59492-11-18 פלדמן נ׳ עוף והודו ברקת-חנות המפעל | תאריך הפרסום: 25.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שוקלת את מוצריה יחד עם האריזות, וזאת מבלי להפחית את משקל האריזה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ברקת תתקין בסניפיה משקלים חכמים, ותוודא כי ננקטים האמצעים שיבטיחו כי שקילת המוצרים מתבצעת כך שהצרכן מחויב תוך נטרול משקל האריזה. בנוסף 25,000 ש״ח יתרמו לקרן לתובענות ייצוגיות. כל לקוח שיבצע רכישה שסכומה עולה על 100 ש״ח ממוצרי הודו ובשר טריים שבסניפי המשיבה, יזוכה במסגרת חשבונות בקופה ב-20 ש״ח מתוך הרכישה וזאת עד שסך הזיכויים יעמוד על סכום כולל של 375,500 ש״ח. 

 

תצ (הרצ') 30633-05-18 יורי סמויליץ' נ' קוריאן איירלינס קו. לימיטד | תאריך הפרסום: 26.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא משיבה ללקוחותיה את מסי הנמל ששולמו על ידיהם עבור טיסות בהן לא נעשה שימוש.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה יהיו זכאים להחזר בגין מיסי הנמל בעת אי ניצול כרטיס טיסה. חברי הקבוצה יצטרכו לפנות למשיבה ולהודיע לה בדבר זכאותם ורק לאחר מכן המשיבה תבחן האם הם זכאים. בנוסף, יתרמו 54,600 ש״ח לקרן לניהול וחלוקת כספים.

 

ת״צ 23105-10-13 קליישטיין נ׳ מדינת ישראל  | תאריך הפרסום: 30.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לעניין גביית אגרות מחשב וביטחון אין בסיס לאבחנה בין רשימון יבוא ״רגיל״ לבין רשימון קולקטיבי, ולכן אגרות אלה הנגבות על ידי המדינה בגין רשימונים קולקטייביים, נגבות בחוסר סמכות, שכן היא אינה יכולה לגבות אלא את האגרות שהותר לה לגבותן לפי תקנות המכס בגין רשימוני יבוא. עניינה של התובענה הוא בטענה לגביה שלא כדין של אגרות מחשב ובטחון במסגרת רשימונים קולקטיביים המופקים על ידי חברות בלדרות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי תבוצע השבה, של ההפרש שבין סכומי האגרות שנגבו בפועל במסגרת רשימונים קולקטיביים במהלך תקופת ההשבה לבין סכומי האגרות הקבועים בתקנות המכס. בנוסף, בשל היעדר אפשרות מעשית לאתר את חברי הקבוצה ולהשיב את סכום ההשבה לפי חלקם היחסי הוסכם כי סכום ההשבה בערכו הנומינלי בסך 12,228,219 ₪ יועבר לקרן שהוקמה בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, ב-12 תשלומים שווים, כאשר התשלום הראשון יועבר בתוך 30 יום מיום אישור הפשרה על ידי בית המשפט. גמול לתובע: 225,000 ₪; שכר טרחה: 1,800,000 ₪.

 

ת״צ 45615-04-18 צביאל מוסקוביץ נ׳ החברה העירונית ראשון לציון – לתרבות וספורט ונופש בע״מ | תאריך הפרסום: 30.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת, בקשר למסרונים ששלחה עם תוכן שיווקי, מבלי שהודיע כי מדובר בפרסומת ומבלי שמקבל ההודעה נתן את הסכמתו המפורשת לשיגור דברי הפרסומת.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה כל אחד מחברי הקבוצה באופן של מתן הטבה חד-פעמית בדמות שובר הנחה של 100 ₪ לרכישת כרטיסים להצגות ולאירועי תרבות אשר ירכשו על-ידי המשיבה לטובת מנויי היכל התרבות ועל בסיס מקום פנוי, וזאת עד לגבול עליון של 150,000 ₪.

 

ת״צ 8691-09-18 סליגמן נ׳ גרשון תורס | תאריך הפרסום: 31.8.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא הציעה שירות אוטובוס נגיש עבור אנשים בעלי מוגבלות ו/או גבתה מחיר יקר יותר בעבור אוטובוס נגיש לאנשים בעלי מוגבלות, תוך הפרת הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יעניקו הטבה לעמותה אשר עוסקת בקידום ובפעילות לאנשים בעלי מוגבליות. במסגרת ההטבה כל משיבה תעניק לעמותה ״כנפים של קרמבו״ מאגר הסעות אשר יכיל 5 הסעות לתקופה של שנה קלנדרית. המאגר יהיה לתקופה של 3 שנים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>