יולי 2019

ת"צ (מרכז) 6953-05-18 אייל אמרגי נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 1.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי שופרסל הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, שעה שהטעתה את ציבור לקוחותיה שומרי הכשרות בסימון מוצר "עוגיות במילוי קרם לוז" ככזה שאושר ע"י הרבנות הראשית לישראל, בעוד הרבנות התנערה מפרסום זו וטענה כי לא ניתן על ידה אישור. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי 16,637 חברי מועדון של שופרסל שרכשו את המוצר ייבחרו רנדומלית ויקבלו זיכוי אוטומטי לכרטיס חבר המועדון שלהם בסכום כולל של 629,379 ₪, שהינם 85.5% מסכום הפיצוי. יש לציין כי הבחירה תתבצע באופן רנדומלי בשל כך שלא ניתן לדעת מי הם אותם רוכשי המוצר שלכאורה סבלו נזק בשל פגיעה באוטונומיה. בנוסף, בשל העובדה כי 14.5% מרוכשי המוצר אינם חברי מועדון הלקוחות ואותם לא ניתן לזהות, תתרום המשיבה את יתרת סכום הפיצוי בגינם- 107,364 ₪ לקרן לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. תקופת מימוש הזיכוי תעמוד על 9 חודשים או עד למיצוי תקרת סכום הזיהוי, לפי המוקדם. ככל שסך הפיצוי הכולל ללקוחות לא יגיע ל740,446 ₪ תוך 9 חודשים, תתרום המשיבה לקרן לחלוקה בגובה סכום ההפרש בין הסכום שמומש לבין 740,446 ₪. בנוסף, ההסכם קובע כי פסק הדין הנותן תוקף להסכם הפשרה יהווה מעשה בית דין לגבי כל אחד מחברי הקבוצה ולא תעמוד להם זכות, לרבות פיצוי נוסף כלשהו בקשר לעילות התביעה. 

 

ת"צ (ת"א) 23670-06-16 פארס אבו צעלוק נ' קרדן רכב בע"מ | תאריך הפרסום: 2.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מפרה את ההסכם הקיבוצי הכללי החל על לשכות המסחר ואינה משלמת לחברי הקבוצה הפרשות לפנסיה וימי בחירה, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי לחבר קבוצה אשר ימצא זכאי לתשלום בהתאם לקבוע בהסכם הפשרה, בכפוף לתקופת התיישנות ולסייגים המפורטים בהסכם הפשרה, ישולם פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לביטוח פנסיוני בעבור חצי השנה הראשונה לעבודתו בחברה, בגובה של עד 5% משכר היסוד החודשי בתקופה הרלוונטית. 

 

ת"צ (י-ם) 33488-05-17 נחום מנדל וינקר נ' תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 3.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מסמנת מוצרים באופן שגוי ובניגוד לתקן. לטענת המבקשים, הסימון הנכון למוצרים הוא "עדיף להשתמש לפני" במקום "לשימוש עד" כפי שמסומן כיום, ולכן נגרם נזק כלכלי לצרכנים עקב זריקת מוצרים שיכלו לצרוך אותם. לחלופין, ככל שביהמ"ש יקבע שהסימון הנכון הוא "לשימוש עד" מאחר שלא ניתן להשתמש במוצרי החלב לאחר התאריך המסומן, יבקש התובע הייצוגי לייצג כל אלו שצרכו מוצרים של המשיבה אשר סומנו בעבר ב"עדיף להשתמש לפני" בשל הפגיעה באוטונומיה שנגרמה להם – צריכת מזון שעלולה להיות בו סכנה לבריאותם ללא ידיעתם.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תסמן את מוצרי החלב מתוצרתה בנוסח המילים המקדימות לתאריך "עדיף להשתמש לפני" וכן תבצע פעילות הסברתית באשר למשמעות המילים על גבי קרטוני חלב מתוצרתה ובאתר האינטרנט שלה. הסדר זה כפוף לאישורו של משרד הבריאות.  

 

ת"צ (מרכז) 12446-05-18 ערן סעדיאן נ' הוט מובייל בע"מ | תאריך הפרסום: 3.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גובה מלקוחות אשר התניידו לחברה אחרת סכום של כ-40 ₪ עבור כרטיס סים בהשאלה, גם כאשר הלקוחות שילמו במועד ההתחברות למשיבה בגין אותו כרטיס סים, ובכך יוצרת מצג שווא כלפי הלקוחות והטעיה באשר לחובה לשלם סכום זה.

בהסדר הפשרה נקבע כי 1,102 התובעים המיוצגים יהיו זכאים לפיצוי בסך התשלום שנגבה מהם בכפל בגין כרטיס הסים, כלומר הסכום אשר נגבה בגין הכרטיס במועד סיום ההתקשרות עם המשיבה. סכום הפיצוי הכולל לקבוצה הוא 43,558.43 ₪. אולם, מאחר שישנו קושי באיתור חברי הקבוצה ומאחר שמדובר בסכומי זיכוי שונים לעשרות לקוחות, סכום הפיצוי הכולל לקבוצה ישולם באופן הבא: המשיבה תבדוק מי מהתובעים המיוצגים הינו עדיין מנוי שלה ולפיכך יש בידיה את פרטיו, ותשיב לו את סכום הפיצוי באופן פרטני. סכום הפיצוי יינתן באמצעות זיכוי החשבון החודשי או באמצעות קיזוז סכום הפיצוי מיתרת חובה. את יתרת סכום הפיצוי תעביר המשיבה לקרן לניהול וחלוקת כספים אשר הוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. כמו כן, המשיבה הצהירה כי היא ביטלה את הטבת "סים בהשאלה" במערכותיה והיא מתחייבת שלא לגבות בגין הכרטיס החכם בתום ההתקשרות.

 

ת"צ (נת') 35292-07-17 מיכל כוחן נ' טיב טעם רשתות בע"מ | תאריך הפרסום: 7.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה המפעילה רשת של מרכולים מטעה את הציבור בכך שהיא גובה במעמד החיוב בקופה 1 ₪ ביתר מהמחיר המצוין על אריזת משקאות מסוגים שונים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפקח כי המוצרים מסומנים כהלכה. בנוסף, המשיבה תעניק תרומה כספית של 100,000 ₪ לעמותת "הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל". זאת ועוד, המשיבה  תעניק תרומת מוצרי מזון בשווי כולל של 200,000 ₪ במונחי מחיר לצרכן לעמותת "לתת". המשיבה גם תעניק לכל רוכש משקה קר וללא תמורה הטבה בדמות כרטיס מועדון הנמכר לציבור הרחב בשווי של 50 ₪ ובשווי כולל של 100,000 ₪. 

 

ת"צ (ת"א) 66723-12-14 לילך דונשיק נ' טקטיקה ניהול מועדוני לקוחות בע"מ | תאריך הפרסום: 8.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שלחה מסרוני פרסומת ללא קבלת הסכמתם של הנמענים ובניגוד להוראות ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים)  התשמ"ב - 1982. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה לא תשלח מסרונים שלא על פי החוק, וכן תשלם פיצוי לציבור ע"י תרומה לקרן שהוקמה בהתאם לסעיף 27א' לחוק תובענות ייצוגיות, בסך של 30,000 ₪, בשל הטענה כי נשלחו מסרונים רק ל63 אנשים וכן משום שיש קושי באיתור חברי הקבוצה. 

 

ת"צ (מרכז) 57690-04-18 אורן-אהרון ליטוין נ' שמר- שרותי מבדקים רפואיים בע"מ | תאריך הפרסום: 8.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבים שלחו דברי פרסומת בדוא"ל ללא קבלת הסכמתם של הנמענים, מבלי שהמילה "פרסומת" הופיעה בכותרת ההודעות, ובניגוד להוראות ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים)  התשמ"ב - 1982. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי יינתן פיצוי לחברי הקבוצה, בדמות אחת מההטבות הבאות: בדיקת סקר תקופתית בשווי של 1400 ₪; קבלת חיסון שפעת במשרדי שמר בשווי 82 ₪;  קבלת חיסון שפעת במיקום אחר לפי בחירת חבר הקבוצה, ולעד 25 איש. שווי ההטבה הכולל הוא 200,000 ₪, הזכאות להטבת בדיקת הסקר והטבת החיסון התקופתי תהיה על בסיס כל הקודם זוכה ועד למימוש מלוא שווי ההטבה הכולל. הטבת החיסון האישי תעמוד לכל חבר קבוצה, אף מעבר לשווי ההטבה הכולל. אם חברי הקבוצה לא יממשו הטבות בהיקף שווי ההטבה הכולל עד למועד האחרון למימוש ההטבה (1/2/21), המשיבים ישלמו לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות את היתרה הלא ממומשת של שווי ההטבה הכולל, אך לא יותר מ-160,000 ₪. 

 

סע (ת"א) 9403-08 גל פרץ מאיר - רשף בטחון (1993) בע"מ | תאריך הפרסום: 8.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לא הופרשו עבור עובדי המשיבה, אשר הועסקו בתפקידי שמירה ואבטחה, כספים לקרן הפנסיה, תוספת ותק ודמי חגים בהתאם להוראות צו ההרחבה וכן בגין הטענה כי ניכתה משכרם של עובדיה ניכויים שלא כדין.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעביר לחשבון נאמנות, אשר ייפתח על ידי ההסתדרות, סך של 3,200,000 ₪. המשיבה תאתר את חברי הקבוצה באמצעות הנתונים המצויים בידי ב"כ הקבוצה והכתובות המעודכנות של חברי הקבוצה כפי שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי. המשיבה תפנה אל העובדים המפורטים ברשימה המאושרת באמצעות פרסום מודעות בעיתונים ( הפרסום ייעשה בעיתונים יומיים נפוצים, הן בעברית והן ברוסית, במשך שבועיים רצופים, פעם אחת במהלך השבוע ופעם אחת בסוף השבוע) וכן בהודעות אישיות באמצעות שליחת מכתב בדואר רשום. לעובדים שסכום זכאותם גבוה מ-500 ₪, תפעל המשיבה על מנת לבצע פנייה טלפונית לשם מסירת ההודעה האישית בדבר זכאותם לתשלום. ככל שלאחר מיצוי שלבי חלוקת הכספים לעובדים יתברר שחולקו סכומים הפחותים מסכום ההפקדה, תפעל המשיבה לביצוע פעילות רווחה עבור עובדיה.

 

ת"צ (חי') 57170-07-17 עדו לייכטר נ' אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ | תאריך הפרסום: 8.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות ניכו מס במקור לטובת רשות המס בארה"ב בגין דיבידנדים על מניות של חברות המאוגדות בארה"ב והמוחזקות בנאמנות על ידי המשיבות, בשיעור גבוה מהנדרש בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות ישלמו לכל אחד מחברי הקבוצה פיצוי בשיעור נומינלי של 50% מהמס העודף ששולם על ידו בתקופת ההסדר. סך המס העודף ששולם על ידי חברי הקבוצה בתקופת ההסדר (2016-2018) עומד על כ-906 אלפי דולר. לפיכך הפיצוי לכלל חברי הקבוצה בהתאם להסכמת הצדדים עומד על כ-453 אלפי דולר. חברי הקבוצה יקבלו את הפיצוי בדרך של הפקדת סכום הפיצוי, בדולרים, לחשבונם באיסופ ובלבד שסכום הפיצוי המגיע להם עולה על 1 דולר. המשיבות מצהירות כי החל משנת המס של 2019 הן פועלות בהתאם להסכם ה-QI, להנחיות רשות המס בארה"ב ולייעוץ המקצועי שקיבלו, ומבצעות ניכוי מס בהתאם לאמנת המס תוך מתן דיווח משותף ביחס לנהנים. 

 

ת"צ (ת"א) 42629-06-17 משה שלמה שיפר נ' קופת חולים מאחדת אגודה עותמאנית | תאריך הפרסום: 8.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה אינה פועלת להשבת דמי חבר ו/או דמי ביטוח סיעודי שנגבו ביתר ו/או בטעות ממבוטחים שנפטרו, כך שדמי היתר שהמשיבה גבתה ביתר ו/או בטעות נשארים בקופתה.   

בהסדר הפשרה נקבע, כי מאוחדת תפעל בהתאם לנוהל חדש שיבטיח השבת סכומים שנגבו לאחר הפטירה בגין ביטוח משלים ו/או ביטוח סיעודי ליורשים של מבוטחים שנפטרו, וזאת ביחס למבוטחים שנפטרו בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה. 

 

ת"צ (חי') 20717-12-18 רינת בריוטי נ' קליניק אונליין אלקליל בע"מ | תאריך הפרסום: 9.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי באתר הסחר האינטרנטי של המשיבה לא הוצגו מחירי המוצרים ליחידת מידה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ולפיכך נגרם לצרכנים נזק ממוני ונזק בלתי ממוני. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הטבות לציבור בסכום 150,000 ₪ כדלקמן: המשיבה תעניק שוברי מתנה בסך של 30 ₪ על כל קניה של בושם באתרה או בחנויות הרשת שלה, ללא הגבלת סכום הקניה. בנוסף, תעניק המשיבה הנחה בגובה של 15% על רכישת מוצרי קוסמטיקה באתרה או בחנויות הרשת שלה ללא הגבלת סכום הקניה, וזאת עד להגעה לסכום מצטבר של 150,000 ₪. ההטבות הללו יינתנו החל מהמועד בו אושר הסדר הפשרה ועד להשלמת מימוש מכסת ההטבות, אולם לא יותר מ-180 יום מהמועד הקובע. במידה ולא יושלם מימוש מכסת ההטבות תוך תקופת ההטבות כאמור, מתחייבת המשיבה לתרום את יתרת הפיצוי בעין (במוצרי החברה) למי מהגופים הבאים: צה"ל, ויצ"ו, נעמת, "חיים" למען ילדים חולי סרטן בישראל.  ככל שהתרומה (כולה או חלקה) תהיה תרומה כספית, הרי שהסכום הכספי יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות. 

 

ת"צ (ת"א) 8482-05-16 אודי לדרגור נ' Ability Inc | תאריך הפרסום: 10.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הציגה דוחות כספיים שגויים, וכאשר הדבר התגלה ערך המניות ירד, מה שגרם לבעלי המניות נזק. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה כל חבר קבוצה בגין כל מניה של החברה שהחזיק ביום 2.5.16 בסך השווה לחלוקת הסכום לתשלום נטו, בתוספת הפירות שיצבור סכום זה עד למועד העברת הפיצוי לחברי הקבוצה, כאשר 1,863,863 הינו המספר המוערך של המניות שנסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב בתקופה הרלוונטית לבקשת האישור. כל חבר קבוצה יהיה זכאי לפיצוי בסך של כ69.4 אגורות לכל מניה שהחזיק ביום 2.5.16 בניכוי ההוצאות הנוגעות לביצוע הסכם הפשרה. סך הפיצוי הכולל עומד על סך של 1,293,521 ₪. הסכם הפשרה יבוצע באמצעות חשבון נאמנות. ככל שלא יאותרו חברי הקבוצה או אם יהיו חברי קבוצה שלא יפרעו את השיקים שישלחו אליהם, יעביר הנאמן את יתרת הכספים לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד. 

 

ת"צ (י-ם) 38327-12-16 גדאפ חברה ליזמות אתרים 1999 בע"מ נ' מדינת ישראל – רשות המיסים | תאריך הפרסום: 17.7.19 | לקריאת המודעה

התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה פועלת במשך שנים רבות באופן מובהק בניגוד לדין, בכך שאינה מוציאה חשבוניות מס לחברי הקבוצה שזכו במכרזים אותם שיווקה בגין רכיב "הוצאות הפיתוח", ובאופן זה מסבה להם נזק משמעותי. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי לגבי מכרזים ברשויות מקומיות ללא תאגיד מים, תשיב המשיבה 3 5% מסכום המע"מ הנומינלי הגלום בהוצאות פיתוח ששולמו ושנגדן לא הוצאו חשבוניות מס, והשבה נוספת על ההוצאות שבוצעו בפועל, ובלבד שלא תעלה ההשבה על 12%. באשר להשבת מע"מ בשל הוצאות פיתוח בגין מכרזים ברשויות מקומיות עם תאגיד מים, תשיבה המשיבה 3 סך של 17% מסכום המע"מ הנומינלי הגלום בהוצאות הפיתוח, ובנוסף השבה נוספת בסך של 5% מסכום המע"מ הנומינלי. תקופת ההשבה הינה ביחס להוצאות פיתוח ששולמו בתקופה שתחילתה 5 שנים קודם למועד הגשת הפניה הראשונה על ידי התובע למשיבה 3, או ביום 19.12.11 (המוקדם בניהם) ועד למועד אישור הסכם זה. הומלץ לשלם גמול בסך של 200,000 ₪, ושכ"ט הנגזר מתוך סכום ההשבה בפועל בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הפשרה.

 

ת"צ (ת"א) 52390-02-16 הראל עזריה נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 18.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982 עת ששלחה הודעות פרסומת ללקוחותיה מבלי שנתנו הסמכה לכך, לא ציינה כי המדובר בפרסומות ואף מנעה מהם את האפשרות להסיר את שמם מרשימת התפוצה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי פרטנר תעניק לפנים משורת הדין פיצוי בשווי כולל של 2 מיליון. חברי הקבוצה שעודם מינויי פרטנר במועד הזיכוי יקבלו זיכוי בסך של 20 ₪ בשתי חשבוניות חודשיות. נכון למועד עריכת ההסכם קבוצה זו מונה 1344, כך שסה"כ הזיכוי יהא בשווי 53,760 ₪. למנויים המזוהים שאינם מינויי פרטנר, יישלח שובר בשווי 50 ₪ לרכישה ברשת מקדונלדס ל-6 חודשים, בהודעת SMS. נכון למועד עריכת ההסכם קבוצה זו מונה 860, כך שסכום ההטבה הכולל יהא 43,000 ₪. ככל שתיוותר יתרה לא ממומשת יועבר הפיצוי לטובת כלל הלקוחות של פרטנר. למנויים שאינם מנויי פרטנר יוצע שובר בשווי 40 ₪ לרכישה במרכזי השירות והמכירה של פרטנר, ל-6 חודשים. מספר השוברים שניתן לנצל מוגבל ל-5000 שוברים, כך שסכום הפיצוי למנויים אלה עומד על 200,000 ₪. כמו כן, פרטנר תציע למנוייה חבילת גלישה בישראל של 30 ג'יגה בשווי של 39.9 ₪. ככל שבתום תקופת המימוש (שנתיים) לא תמוצה כמות חבילות הגלישה תתרום פרטנר את יתרת החבילות לעמותת עלם ולעמותת אנוש לפי שיקול דעתה. הגמול המומלץ עומד על 25,000 ₪ לכל מבקש, ושכ"ט בסך כולל של 315,000 ₪.

 

ת"צ (נצ') 14486-04-17 ניב זרבל נ' ע.כ. שבולת דגן (1994) בע"מ | תאריך הפרסום: 18.7.19 | לקריאת המודעה

עניינה של בקשת האישור בזיהום אוויר ומטרדי ריחות קשים שמקורם במפעל המשיבה, הגורמים סבל ממשי ופגיעה משמעותית באיכות חייהם של חברי הקבוצה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל באופן שוטף למזעור פוטנציאל פליטת הריחות הנפלטים מתחום מפעלה ולמילוי קפדני של כל התנאים הכלולים ברישיון העסק שניתן לה ע"י המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, המשיבה תעניק תוך 30 יום מהמועד הקובע תרומה בסכום של 30,000 ₪ למשיבה 2 – אל"ס. בהסדר הומלץ לשלם גמול לתובע המייצג בסך של 2,000 ₪, ושכ"ט בסך של 50,000 ₪. 

 

ת"צ (י-ם) 32053-07-14 דפנה פישר נ' חברת חשמל מחוז ירושלים בע"מ | תאריך הפרסום: 19.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 ואת אמות המידה שנקבעו על ידי רשות החשמל מכוחו.

לפי הסדר הפשרה המשיבה מתחייבת לפעול כדלהלן: המשיבה תשקיע סכום של 9,683,192 ₪ בשיפור תשתיות המטיבות עם צרכניה על פני תקופה של שלוש שנים וחצי כמפורט בהסדר הפשרה; המשיבה תשקיע סכום של 200,000 ₪ במערכות מחשוב וכוח אדם; המשיבה תשיב לצרכניה במזרח ירושלים סכום של 2,800,000 ₪ באמצעות ביטול החיוב הקבוע הקיים בחשבון למשך 5 חודשים; המשיבה תבצע שינויים והתאמות במערכותיה במהלך תקופה של 4 חודשים.

 

ת"צ (ת"א) 60199-01-17 יעל קידר נ' ש. שסטוביץ בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 22.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הציגה מארז של 3 יחידות פדים קוסמטיים, כאשר על האריזה צוין - "3 יחידות במחיר מבצע". זאת, למרות שהיה מדובר במחירו הרגיל של המוצר.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המארז נשוא התובענה ישונה וישווק ללא הכיתוב "3 יחידות במחיר מבצע". זאת, גם על גבי המוצר עצמו וגם בשיווק באינטרנט. בנוסף, תינתן הנחה ללקוחות עבור אותו מארז הנאמדת ב-13.5% (המוערכים בכ-361,000 ₪). זאת לצד הטבה נוספת לצרכנים בדמות קבלת אריזת פדים קוסמטיים בודדת ברכישת המארז נשוא התובענה של "3 פדים קוסמטיים". שווי ההטבה נאמד בכ-280,000 ₪. כמו כן, תינתן תרומת מוצרים בשווי 100,000 ₪ אשר תחולק בין עמותת "לא לאלימות" לאגודה למען החייל. 

 

ת"צ (ת"א) 16017-01-17 קירייב גלינה נ' כל בו חצי חינם בע"מ | תאריך הפרסום: 23.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא שילמה לעובדיה את מלוא הכספים שהגיעו להם, בין היתר; הפרשות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, משכורת 13, ביגוד ותוספת וותק. זאת, בניגוד להוראות צו ההרחבה בענף רשתות שיווק מזון.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעסיק, על חשבונה, רואה חשבון חיצוני אשר יבדוק את זכויות חברי הקבוצה. לאחר קבלת דו"ח רואה החשבון (30 ימים מאישור הסדר הפשרה) החברה תעביר את התשלום החסר לחברי הקבוצה המועסקים במסגרת תלוש השכר, זאת לא יאוחר מ60 ימים לאחר קבלת הדו"ח ובמסגרת של שנה ממועד קבלתו. באשר לחברי הקבוצה שאינם מועסקים כיום, המשיבה תשלח הודעה פרטנית בדואר רשום בדבר הזכאות לתשלום, הן בעברית והן ברוסית. בנוסף, יבוצע פרסום בשני עיתונים יומיים. חברי הקבוצה יצטרכו לספק את פרטיהם וביניהם מספר חשבון בנק וכתובת, כאשר המשיבה מתחייבת להעביר את התשלום בתוך 30 ימים ממועד זה. ככל שלאחר כחצי שנה יוותרו עובדים זכאים שלא קיבלו את הפניה, עו"ד המייצג יפעל לקבל כתובתם העדכנית מרשויות המס לצורך המצאת מכתבים נוספים.

 

ת"צ (ת"א) 50858-02-18 יצחק ארביב נ' תיאטרון הלאומי הבימה | תאריך הפרסום: 25.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי אתר האינטרנט של המשיבות, אשר עוסקות בהצגת מופעים ובמכירת כרטיסים אליהם, אינו מונגש לבעלי מוגבלויות, בניגוד למתחייב על פי חוק השוויון ותקנות נגישות השירות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי יבוצעו שלל הסדרי נגישות; הנגשה מלאה של אתר האינטרנט בהתאם לתקנות נגישות השירות, תוך התחייבות לביצוע בדיקה תקופתית שלא תעלה על אחת לחצי שנה; העסקת רכז נגישות על בסיס קבוע; עידוד המודעות בקרב חברי הקבוצה בדבר זכותם להציף תקלות באתר האינטרנט. בנוסף, יינתן פיצוי במסגרתו המשיבות יחלקו יחד 2450 כרטיסים להצגות בחינם למשך שנה ממועד אישור הסכם הפשרה (בהתאם לתנאי מימוש ההטבה כפי שאלו מפורטים בהסכם). ככלל שיוותרו כרטיסים שלא נוצלו הם יועברו אל "המרכז לעיוור". כמו כן, המשיבות יקצו מקום ייעודי בחוברת המנויים השנתית שלהן למשך שנתיים, לצורך הסברה אודות החשיבות בשוויון זכויות ונגישות השירות לאנשים עם מוגבלות.

 

ת"צ (חי') 23338-03-19 באסם אבו אלהיג'א נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 26.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא הנגישה את תאי המדידה בסניפיה לאנשים עם מוגבלות. זאת, בניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלויות. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום 100,000 ₪ לקרן לניהול וחלוקת כספים. כמו כן, המשיבה הצהירה שהנגישה את תאי המדידה בשבעה סניפים שבהם היו קיימים תאי מדידה.

 

ת"צ (ת"א) 18245-11-14 אורי גולדשטיין נ' המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | תאריך הפרסום: 29.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי פרסומי המשיבה הטעו את ציבור לקוחותיה, חברי מועדון club365, וגרמו להם לחשוב שהינם זכאים להחזר כספי בגובה הסכום שצוין על גבי הכרטיס שנשלח אליהם, כאשר בפועל ה"החזר הכספי" ניתן היה למימוש רק בדרך של הפחתה בשווי של 20% מסך הקנייה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תאריך את תוקף החברות של כל חברי מועדון לקוחות club 365 לפרק זמן של שבוע ימים. ההודעה על כך תתפרסם באתר האינטרנט ובדואר האישי שישלח לחברי המועדון. ההטבה המוצעת לא תגרע מכל הטבה אחרת לה זכאי מי מחברי המועדון ומוערכת בשיעור של כ – 1,330,405 ₪.

 

ת"צ (מרכז) 42056-08-18 ליהיא עינב (קטינה) נ'  מאצ׳ פמילי בע״מ | תאריך הפרסום: 29.7.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המוצרים ברשת החנויות DAISO JAPAN אינם מסומנים בשפה העברית כנדרש ע"פ החוק.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תסמן את כל המוצרים בסניפיה בהתאם להוראות הדין, לא יאוחר מסוף שנת 2019. כמו כן, עד שיושלם הסימון יוצב שילוט המבהיר שניתן לפנות למנהלי המשמרת בנוגע למידע הנדרש לזיהוי מוצר מסוים. בנוסף, המשיבה תאפשר ללקוחותיה אשר רוכשים מוצר אחד, לקבל מוצר נוסף בחינם מתוך מלאי מוצרים שיועמדו לבחירתם בקופת החנות. שווי ההטבה מוערך בכ-400,000 ₪, כאשר המשיבה מתחייבת כי ההטבה תיוותר בתוקף עד לגמר חלוקת המוצרים. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>