מרץ 2019

ת"צ (חיפה) 56289-04-18 היתם אבו חוסין נ' גם א.נ.ד גם בע"מ | תאריך הפרסום: 3.3.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת גם א.נ.ד גם בע"מ מכרה גופיות שרוול, תוך ציון כי אלו מכילות 100% כותנה, בעוד שבפועל הכילו 31% כותנה בלבד.

בהסדר הפשרה נקבע, כי תינתן תרומה כספית בסך 5,000 ש"ח לקרן למימון תובענות ייצוגיות. בנוסף, תוענק תרומה לאגודה למען החייל בשווי 25,000 ש"ח במונחי מחיר לצרכן באמצעות מתן גופיות שרוול ארוך והלבשה תחתונה עשויים 100% כותנה. כן התחייבה המשיבה להסיר מן המדפים תוך 60 ימים את יתרת המוצרים מהדגם נשוא הבקשה.

 

ת״צ (ת"א) 27789-11-14 רויטל ממן ואח׳ נ׳ Alia Royal Jordanian Co  | תאריך הפרסום: 6.3.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה נטשה את כל נוסעי הטיסה מתאילנד לישראל, לאחר נחיתתם בירדן, וזאת מבלי לספק להם פתרונות חלופיים לצורך חזרה ארצה. המשיבה לא השיבה למבקשים את הכספים בגין כרטיס הטיסה חזרה לארץ ואף לא שילמה להם את הפיצוי הקבוע בחוק שירותי התעופה בגין ביטול טיסה או שינוי בתנאיה.   

בהסכם הפשרה הוסכם כי המשיבה תפצה כל נוסע אשר הוגדר בקבוצה בסך של 1,100 ש״ח וזאת בתנאי שיפנה תוך 45 יום מיום פרסום המודעה לעו״ד התובעת (אדי בילטשטיין). עוד נדרש כי כל חבר קבוצה הדורש פיצוי, לא קיבל בעבר פיצוי כלשהו מהמשיבה ו/או בימה״ש בעניין הטיסות המוזכרות בהודעה. 

 

ת"צ (חי') 17390-04-18 גלסברג ואח' נ' התיאטרון העירוני חיפה בע"מ (חל"צ) | תאריך הפרסום: 12.3.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה שלחה "הודעות זבל" (ספאם) לחברי הקבוצה תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים).

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת להמשיך לפעול בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת ולאפשר לנמענים למסור הודעת סירוב באמצעות שיגור מסרון חוזר. המשיבה תעניק פיצוי בסכום של 78,000  כך שכל הנמענים להודעות מטעמה, ללא אפשרות שיגור הודעת סירוב, יקבלו פיצוי בסך 5 ₪ כהנחה במסגרת קניית כרטיס בודד להצגות תיאטרון חיפה. נפגעי התקלה אשר קיבלו הודעות בניגוד לרצונם יקבלו הטבה בסך של 50 ₪ שתינתן במסגרת רכישת כרטיס בודד לתיאטרון, פיצוי תת קבוצה זו יעמוד על 55 ₪. אם התובעים המיוצגים לא יממשו את מלוא ההטבה, הכסף יעבור לתרומה לציבור באמצעות העברת כרטיסים לעמותה. סכום הגמול לשני המבקשים יעמוד על 3900 ₪ וישולם עם אישור הסדר הפשרה, שכ"ט המבקשים יעמוד על 12,000 ₪ כאשר מחציתו הראשונה תשולם עם אישור הסדר הפשרה ומחציתו השנייה עם סיום מתן הטבה לציבור.

 

ת"צ (ת"א) 4700-04-16 שרית שיר נ' קליקס. סיאו. אייאל בע"מ | תאריך הפרסום: 13.3.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה הטעיה צרכנית תוך הפרה של חוק הגנת הצרכן בכך שגבתה מחיר הגבוה מהמחיר המצוין בפרסומיה וזאת לאור הוספת רכיב משלוח כאשר הלקוחות מגיעים לקופה. 

לפי הסדר הפשרה, המשיבה מתחייבת שתוך 30 יום היא תוסיף לכל פלטפורמה שמוכרת את מוצריה אפשרות "איסוף עצמי" של המוצר הנרכש. פיצוי חברי הקבוצה יהיה בדרך של מתן משלוח חינם בכל רשימת אלבום תמונות מהמשיבה וזאת עד לשווי של 950,000 ₪ ללא הגבלת זמן.

 

ת"צ (שלום ת"א) 13690-05-18 בלה דלי נ' ר.ד. המרכז ליזמות בע"מ | תאריך הפרסום: 15.3.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה יבאה ושיווקה מוצר מסוג מגבוני "מאיה בייבי" ללא רישיון ממשרד הבריאות, למרות שהדין מחייב זאת. בנוסף, נטען שהמשיבה הפרה את חוק הגנת הצרכן בכל הנוגע לסימון טובין שכן המידע המפורט ביחס למגבונים לא מופיע בשפה העברית וחסר מידע מהותי וחיוני דוגמת אזהרות, הוראות שימוש, אחסון וכיוצא בזה. 

בהסדר הפשרה נקבע כי במהלך 24 חודשים מהמועד שבו פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה יהפוך חלוט, תעניק הנתבעת הטבה לצרכני המוצרים. בתוך כך, כל לקוח שיהיה מעוניין לרכוש דרך אתר האינטרנט של המשיבה, קרטון המכיל 6 רביעיות מוצרים (24 מגבונים) יוכל לרכושם במחיר מופחת של 65.4 ₪. התובעת תקבל גמול של 5000 ₪ ובא כוח התובעת יקבל גמול של 22000 ₪.   

 

ת"צ (חי') 7576-01-17 נופר (לוי) מולרסקי נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 17.3.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה מלקוחותיה תשלום ביתר עבור צפייה בערוצי הספורט, וזאת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הקבוצה הראשונה (כלל התובעים המיוצגים אשר נכון למועד מתן הזיכוי נמנים עם לקוחות המשיבה בשירותי הטלוויזיה) יקבלו זיכוי כספי מלא. עוד נקבע כי פיצוי ישיר לחברי הקבוצה השנייה (כלל התובעים המיוצגים אשר נכון למועד מתן הזיכוי אינם נמנים עם לקוחותיה של המשיבה בשירותי הטלוויזיה) אינו מעשי בנסיבות העניין, הן בשל הקושי באיתור חלק מחברי קבוצה זו והן בשל גובה הנזק השונה בין חברי הקבוצה. משכך, סוכם כי המשיבה תתרום לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות את ההפרש שבין סכום הנזק המקסימלי לבין הסכום הכולל של הזיכוי שיוענק לחברי הקבוצה הראשונה, וזאת תוך 30 יום ממועד מתן הזיכוי לקבוצה הראשונה. סכום הנזק המקסימלי הינו 195,000 ₪. 

 

ת"צ (חי') 20717-12-18 רינת בריוטי נ' אלקליל בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 17.3.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות אינן מסמנות את מוצריהן, באתרי האינטרנט שמפעילות, ע"פ מחיר ליחידת מידה כפי שנדרש על פי חוק הגנת הצרכן.  

לפי הסדר הפשרה, המשיבה מתחייבת לתקן את האתר על מנת שכל המוצרים המופיעים בו יעמדו בתקנות מחיר ליחידת מידה. כמו כן, מתחייבת המשיבה להעניק הטבות לציבור בסכום מצטבר של 420,000 ₪ באמצעות הענקת בושם בשווי 99 ₪ כמתנה ללקוחות אתר "קליניק" שירכשו מוצרים באתר, אשר הוסכם כי חלה עליהם חובת הצגת מחיר ליחידת מידה, והיא תיתנן בכל רכישה. בנוסף יינתן גמול למבקשת בסך של 20,000 ₪ ושכר טרחה בסך של 110,000 ₪. 

 

ת"צ (חי') 11873-09-18 נעמה וולסקי נ׳ כלמוביל בע״מ  | תאריך הפרסום: 21.3.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את חובותיה לפי הדין הישראלי, ובכלל זאת את דיני הגנת הצרכן, חוק החוזים, חוק המכר, פקודת הנזיקין, חוק עשיית עושר ולא במשפט, וחוקים ותקנות אחרות במכירתה רכבי יונדאי לצרכניה עם מערכת מולטימדיה, הכלולה במחיר הרכב, והצגתם כתקינים על אף שהמערכת הייתה פגומה ותקולה וכלל לא ניתנת לשימוש.  

בהסכם הפשרה הוסכם כי כל תובע מיוצג כהגדרתו בהסכם הפשרה הזכאי להטבה, יהיה זכאי לעדכון גרסה של מערכת ההפעלה של מערכת הקונקטד בחינם, וכן תמסור לו כלמוביל שובר המקנה לו את הזכות לקבל ללא תמורה ובהתאם לבחירתו אחת מההטבות הבאות: 1) שובר הניתן למימוש תוך שנה ממועדו להתקנת מדף אחורי ללא עלות, 2) שובר לטיפול שוטף (טיפול שגרתי יחיד, ראשון או שלישי באחד משני המועדים כמפורט בהסכם הפשרה) ושני שוברים לחבילת גלישה ללא עלות למשך שנה כל אחד. כמו כן יש פירוט בהסכם הפשרה על האופנים השונים בהם יימסרו השוברים האמורים לתובעים המיוצגים. 

 

ת״צ (חי') 54257-11-17 שני זכי ראקח נ׳ יינות ביתן בע״מ  | תאריך הפרסום: 24.3.19 | לקריאת המודעה

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, נטען כי המשיבה הטעתה את צרכנייה, בכך שלא גילתה להם כי תנאי התברואה בסניפה בעתלית לקויים. כן נטען להחזקת ומכירת מוצרי מזון מקולקלים בסניף האמור, חלקם ברמה המסכנת את בריאות הציבור. 

בהסכם הפשרה הוסכם כי הנתבעת תפצה את חברי הקבוצה כפי שהוגדרו בהסכם הפשרה בסכום פיצוי כולל בסך 265,000 ₪ שיוענק לחברי הקבוצה באמצעות מבצעי הנחות לגבי רשימת מוצרים מגוונת ובהתאם למנגנון המפורט בהסדר הפשרה עד לפיצוי בשיעור מלוא סכום הפיצוי. כמו כן, המשיבה נטלה על עצמה מספר התחייבויות צופות פני עתיד: 1) התחייבות לערוך לעובדיה מפעם לפעם הדרכות תברואה בנושאים שונים 2) התחייבות לערוך ולחדד נהלי תברואה בסניף ולקיים בקרות שונות על קיומם בסניפים.

 

ת״צ (ת״א) 5837-09-17 משה הייט נ׳ שיכון ובינוי בע״מ  | תאריך הפרסום: 24.3.19 | לקריאת המודעה

המשיבה פועלת בין היתר בתחום התשתיות בניגריה, ותוצאותיה הכספיות בתחום פעילות זה, הנקובות בניירה (המטבע הניגרי), דווחו לציבור בתרגום למטבע השקל על בסיס שער החליפין הרשמי של הניירה שנקבע על ידי הבנק המרכזי בניגריה. בבקשת האישור נטען כי בכך הטעתה המשיבה את הציבור שכן לא גילתה על כך שהשער הרשמי אינו משקף את הערך הכלכלי האמיתי של המטבע וכי צפוי בו פיחות בשיעור של עשרות אחוזים.

בהסכם הפשרה הוסכם כי לאחר המועד בו החלטת ביהמ"ש לאשר ההסדר תהפוך לפסק דין חלוט, ובכפוף להתקיימות התנאי המתלה כפי שמוגדר בהסכם, המשיבה תעניק פיצוי לחברי הקבוצה בסכום כולל של 7,800,000 ₪. סכום הפשרה יועבר במלואו לנאמן והוא יבצע את התשלום לחברי הקבוצה באמצעות חברי הבורסה לניירות ערך בת״א בע״מ.

 

ת"צ (חי') 50972-04-17 לוי נ' מאפיית גילי בע"מ  | תאריך הפרסום: 25.3.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבה, מאפיית האופה פיתות, מוכרת ומשווקת פיתות במארזים ללא סימון תאריך ייצור או תאריך אחרון לשיווק, בניגוד להוראות סעיף 9 לתקן ישראלי 1145 (סימון מזון ארוז מראש) וסעיף 107.2 לתקן ישראלי 1241 (לחם), וללא מתן אפשרות ללקוחות לבחון את "טריות הפיתות".

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לעמותה שהצדדים יקבעו את זהותה, מוצרי לחם מתוצרתה בשווי 100,000 ש"ח כולל מע"מ. הומלץ על תשלום גמול בסך 10,000 ש"ח ושכר טרחה בסך 28,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

 

ת"צ (מינהליים ת"א) 37816-08-17 גלעד סקוטלסקי נ' עיריית חולון | תאריך הפרסום: 25.3.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבה באמצעות עובדיה או צדדים שלישיים שפעלו מטעמה, השתמשו במפוחי עלים למטרות גינון ונקיון תוך גרימה לרעש ומטרד ובניגוד לחוק.

בהסדר הפשרה המשיבה התחייבה לפעול לשם מניעת שימוש במפוח עלים ע"י עובדיה או גורמים מטעמה. זאת ע"י חידוד ורענון נהלים, נקיטת צעדים משמעתיים כלפי עובדים המפרים את הוראה זו וריענון אזהרות לקבלנים בשירות העירייה שלא להשתמש במפוחי עלים. כמו כן, בכל התקשרות עתידית לאחר אישור הסדר הפשרה עם קבלנים חיצוניים יוספו סעיפים המטילים קנסות על שימוש במפוח עלים.

עוד מתחייבת המשיבה להקים "יער מאכל" בעיר בגודל 16 דונם ולהקים מערך הדרכה אשר ידריך קבוצות במקום. המשיבה מתחייבת להעמיד לשם פרויקט זה סכום שלא יפחת מ600,000 ש"ח: 100,000 ש"ח לצורכי הקמה והעמדת תשתיות, ו50,000 ש"ח לשנה למשך 10 שנים לפחות לצורכי פעילות קהילתית שנתית.

אין פירוט עבור גמול ושכ"ט.

 

ת"צ (י-ם) 4753-02-16 חזן ואח' נ' באמצעות lg ישראל ואח' | תאריך הפרסום: 25.3.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבה ייבאה לישראל פלאפונים מסוג LG-G4 הנושאים פגם סדרתי בייצור, הגורם לפלאפון למצב אתחול תמידי (להיכבות ולהידלק ברצף. על אף היותה תקלה רוחבית חייבה המשיבה את לקוחותיה עבור התיקון.

בהסדר הפשרה נקבע כי לנפגעים תת קבוצה א', כלומר חברי הקבוצה להם ארעה התקלה ובתיקון קיבלו לוח אם מסוג "חדש", יוקצב סכום כולל של 14 מיליון ש"ח.  כל חבר בקבוצה א' שיוכיח כי הוא רשאי להיכלל בקבוצה וכי מכשירו יובא ע"י רונלייט יהיה זכאי ל150 ש"ח. במידה ומכשירו לא יובא ע"י רונלייט אך הוכיח כי רשאי להיכלל בקבוצה, יהא זכאי ל100 ש"ח. סכום זה יוגבל לסך 5.6 מליון ש"ח. יתרת הסכום על סך 8.4 מליון ₪, בנוסף ליתרת הסכום מ-5.6 מיליון ש"ח שלא יחולק, ישמשו לחלוקת מכשירי LG לחברי הקבוצה באמצעות הגרלה. חברי תת קבוצה ב', כלומר מי שהתקלה לא ארעה במכשירו או תוקנה ע"י לוח אם מהדור הישן, יקבלו הארכת אחריות של 9 חודשים למכשירם בעבור התקלה המתוארת. שווי הטבה זו מיליון ש"ח. סה"כ שווי הסדר הפשרה 15 מיליון ש"ח. לא פורט אודות שכ"ט וגמול.

 

ת"א (כלכלית) 27022-05-17 בבילון בע"מ ואח' נ' שוורץ | תאריך הפרסום: 25.3.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבים (בבילון ונושאי המשרה בחברה) פעלו באופן שהטעה את הציבור בכך שהסתירו דיווחים חשובים בנוגע לגורמי הסיכון של החברה ולהתפתחויות שליליות משמעותיות שאירעו בעסקיה של החברה. בעקבות הטעיות אלו רכשו התובע וחברי הקבוצה מניות במחיר מנופח הגבוה מהסכום בו היו נסחרות המניות אלמלא ההפרות. 

לפי הסדר הפשרה, סכום הפשרה יהא בין 12 ל15 מיליון ש"ח בהתאם להחלטת ביהמ"ש לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (פסיקה בדרך של פשרה). סכום זה יהא סופי ויכלול את כל ההוצאות הכרוכות במשפט ובאיתור חברי הקב'. חברי הקבוצה יפוצו בהתאם לכמות המניות שהחזיקו בתאריכים המסוימים. עד ולאחר תאריך 2.12.12, 0.99 ש"ח עבור כל מניה. עד ולאחר תאריך 16.12.12, 0.31 ש"ח עבור כל מניה,  עד ולאחר תאריך 18.2.13, 0.38 עבוד כל מניה. סכומים אלו יכולים להצטבר. במידה וסכום הפיצוי יעלה על הסכום שנפסק על ידי בית המשפט יחולק הסכום "פרו רטה". במידה וסכום זה יהא נמוך מהסכום שנפסק על ידי בית המשפט יועבר הסכום לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. ימונה ממונה על חלוקת הכספים לחברי הקבוצה. הומלץ על גמול לתובע על סך 2% מהסכום הסופי ושכ"ט בהתאם להלכת רייכרט (בפועל לפחות 2.3 מיליון ש"ח).

 

ת"צ 2484-09-12 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' כהן ואח' | תאריך הפרסום: 27.3.19 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה בעסקה משנת 2011 במסגרתה רכשה המשיבה 5 את מניותיהם של המשיבים 1-4 בחברת כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ. נטען כי העסקה צריכה הייתה להתבצע בדרך של הצעת רכש מיוחדת על-פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, כתנאי לרכישת השליטה על ידי המשיבה 5. על כן נטען כי יש לפצות את בעלי המניות בחברה במועד העסקה, בסכום המשקף את פרמיית השליטה ששולמה למשיבים 1-4 ולהפוך את המניות שנרכשו במסגרת העסקה למניות רדומות.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבים ישלמו סכום על סך 27,203,303 ש"ח. סכום זה יהא התשלום היחיד וכולל בתוכו גמול שכ"ט וכו'. לא נאמר כיצד סכום זה יחולק לקבוצה. כמו כן, סכום של 5,120,217 ישמש לתשלום גמול שכ"ט ומע"מ ויחולק בין עוה"ד לתובע לפי שיקול דעתם.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>