הנחיות ומועדי רישום

 

הנחיות רישום לקורסים – תשע"ח סמסטר א

הנחיות רישום לקורסים סמסטר ב'

 

 1. הרישום ייערך רק עם הסדרת התשלום הראשון של שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח           

 

2. הרישום לקורסים יתקיים בשיטת המכרז וייעשה באמצעות מחשב, באופן אישי על-ידי התלמיד. ניתן לבצע את הרישום באמצעות האינטרנט מן הבית או ממחשבי האוניברסיטה.  הנחיות מדויקות לגבי אופן ההשתתפות במכרז ניתן למצוא בכתובת:

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx

על התלמיד לבצע את הרישום במסגרת המועדים שנקבעו.

 

3. הרישום יתקיים בשיטת המכרז, ויהיו לו שלושה מקצים (פירוט התאריכים בהמשך). שני המקצים הראשונים יבוצעו לפני תחילת הלימודים. המקצה הראשון הוא המרכזי ובו עשויים להיסגר חלק נכבד מן הקורסים. מקצה זה מחולק למספר סבבים, לפי שנות הלימוד. המקצה השני נועד לתלמיד אשר לא קיבל את מבוקשו במקצה הראשון ומעוניין לשנות את בחירתו בהתאם לתוצאות מקצה זה. המקצה השלישי יבוצע בתחילת השבוע השני ללימודים והוא נועד לאפשר שינוי רישום לקורסים על פי ההתרשמות מן השבוע הראשון ללימודים. לכן, מומלץ לתלמידים לנצל את שבוע הלימודים הראשון להתרשמות מהקורסים השונים, על מנת שיוכלו לשנות את הרשמתם בהתאם.(לתלמידי שנה א', יש מקצה אחד בלבד).

 

4. תלמידים מתבקשים להירשם רק לקורסים אותם הם מתכוונים ללמוד.

לתשומת לבכם: אם תלמיד רשום לקורס אותו לא למד ואותו ולא ביטל במועד הביטולים שפורסם, ייחשב לו  קורס זה לצורך חישוב שכ"ל.

 

5. על-פי תקנון האוניברסיטה, אין לבחור בקורסים ששעות ההוראה בהם  חופפות (גם לא עם קורסים הנלמדים בפקולטות אחרות) . תלמיד לא יהא זכאי להיבחן בבחינות של קורסים בהם שעות הלימוד חופפות. יש להתייחס גם ללוח הבחינות המפורסם בידיעון לפני קביעת תכנית הלימודים.

 

6. הרישום ייעשה בכפוף לתנאים המוקדמים הנדרשים בקורסים (כמפורט בתכנית הלימודים).

 

7. עקרונות לרישום למקצועות בחירה וסמינר בנושאים חופפים:

    אאין להירשם לקורסים/סמינרים הזהים במספר הקורס, בנושא ובתוכן, בין אם נלמדים בפקולטה או בחוג אחר.

    ב. תלמיד יוכל להשתתף בקליניקה אחת בלבד במהלך לימודיו בפקולטה.

    ג.  הרישום לקורסים בהם הקבלה מתבצעת על-סמך ראיון אישי ייעשה במזכירות לפי הרשימות שהמרצים יעבירו. תלמיד תואר בוגר חייב ללמוד סמינר אחד בלבד במהלך לימודיו בפקולטה.

 

8. תלמיד החוזר על קורס (בשל כישלון או בשל סיבה אחרת), חייב להסדיר את רישומו לקורס במזכירות, בחודש הראשון של שנת הלימודים, בכפוף לתקנות שכ"ל של האוניברסיטה.

 

9. לעניין מכסת השעות המותרות לרישום, יש לעיין בתקנון.

 

כידוע, תקופת הרישום היא תקופה עמוסה במזכירות הפקולטה. לפיכך, אנו מבקשים מהתלמידים לקרוא בעיון את סדרי הרישום ולנהוג על פיהם.

בימי הרישום לקורסים תטפל המזכירות אך ורק בסיוע לנרשמים ולא תטפל בעניינים שוטפים.

 

 

התלמידים יבצעו את הרישום לקורסים במסגרת המועדים שלהלן :

 

רישום מקצה א'

המקצה הראשון של המכרז יבוצע במספר סבבים, לפי התואר ושנת הלימוד של הסטודנט, כדלקמן:

תואר ושנת לימוד

תחילת בידינג

סיום בידינג

תואר שני ושנה ד'

4.9.17 בשעה   11:00

6.9.17 בשעה  10:00

שנה ג'

7.9.17 בשעה   11:00

10.9.17  בשעה 10:00

שנה ב'

11.9.17 בשעה   11:00

13.9.17 בשעה 10:00 

שנה א' (מקצה אחד בלבד)

24.9.17 בשעה 11:00

27.9.17 בשעה 10:00

 

 

 

רישום מקצה ב' (מקצה שיפורים)

 

מקצה ב' של המכרז מבוצע בסבב אחד לכל תלמידי הפקולטה .

24.9.17 בשעה 11:00 עד 27.9.17 בשעה 10:00

 

תוצאות הרישום לקורסים יתפרסמו באינטרנט תוך 48 שעות מסיום הסבב המסוים

רישום מקצה  ג'

29.10.17 בשעה 11:00 עד 31.10.17 בשעה 10:00 (בשבוע השני ללימודים).

מקצה זה מיועד להוספת ו/או ביטול של קורסים, על סמך התרשמותכם מן השעורים וכו'.

 

נא לעקוב אחר ההנחיות שתפורסמנה באתר הפקולטה בנוגע למקצה זה.

יתכן כי בשעות העומס בין 9:30 לשעה 14:00, בימי הבידינג, אפשר יהיה לבצע רישום אך ורק ממחשבים בתוך האוניברסיטה ואילו בשעות האחרות ניתן יהיה לבצע רישום מכל מחשב.

 

להלן סדרי ביטול ורישום קורסים לסמסטר ב'. שימו לב שהם ייעשו בשני שלבים, לפני ואחרי תחילת הסמסטר.

 

לפני תחילת הסמסטר: (18-22 בפברואר)

 

רישום/ביטול מותנה:

  • פורסמה באתר הפקולטה רשימת הקורסים בהם נותרו מקומות פנויים, גם מקומות בודדים.
  • עם פרסום רשימת הקורסים הנ"ל  ועד יום חמישי 22.2.18 בשעה 11:00 (ולא יותר מאוחר) ניתן יהיה להעביר בקשות רישום לקורסים באמצעות "טופס מקוון  רישום/ביטול מותנה לקורסים לסמסטר ב', תשע"ח ", אשר נמצא באתר הפקולטה.
  • במקרים בהם תלמידים מבקשים לבטל קורס רק אם יאושר להם הרישום לקורס המבוקש, יש לציין זאת בהדגשה. רק טפסים שמולאו כהלכה יטופלו.

 

נשתדל לעדכן את תוצאות הרישום במערכת תלמידים עד יום שני  26 בפברואר 2018.

 

לאחר תחילת הסמסטר:

 

ביטולים: (במהלך כל השבוע הראשון של סמסטר ב')

  • מיום ראשון 4.3.18 בשעה 8:00 ועד יום חמישי 8.3.18 בשעה 23:59 ניתן  לבטל קורסים אליהם נרשמתם לסמסטר ב' ואינכם מעוניינים בהם.
  • הביטול  יבוצע  באמצעות אתר מידע אישי לתלמיד/רישום לקורסים באינטרנט: http://www.ims.tau.ac.il מכל מחשב ובכל שעות היממה. (לא באתר הבידינג).

 

רישום/ביטול מותנה: (7-9 במרץ )

  • מיום רביעי 7.3.18 ועד יום שישי 9.3.18 בשעה 13:00 (ולא יותר מאוחר) ניתן יהיה להעביר למזכירות בקשות רישום לקורסים באמצעות "טופס רישום/ביטול  מותנה לקורסים לסמסטר ב', תשע"ח", טופס מקוון, אשר יהיה באתר הפקולטה.
  • במקרים בהם תלמידים מבקשים לבטל קורס רק אם יאושר להם הרישום לקורס המבוקש, יש לציין זאת בהדגשה. רק טפסים שמולאו כהלכה יטופלו.

 

נשתדל לעדכן את תוצאות הרישום במערכת תלמידים עד יום שלישי  13 במרץ 2018.

 

 

קורסי העשרה: נוהל רישום לקורסי העשרה בפקולטות אחרות יש לבדוק על לוחות המודעות או לפנות לחוגים בהם מדובר. לצורך הרישום בחוג האחר יש להצטייד בטופס מיוחד הנמצא באתר הפקולטה.

 

אנו מדגישים ש:

  • אין להירשם לקורסים חופפים בשעות הוראה.
  • אין לחרוג ממכסת השעות השנתיות ככתוב בתקנון.

 

הקבלה לקורסים היא על בסיס מקום פנוי. המזכירות תעשה את מירב המאמצים להיענות לבקשתכם.

 

 

באחריותכם לוודא ב"מידע אישי לתלמיד" את הרישום כמבוקש ושפעולת הביטול אכן נקלטה במערכת שלכם, עם תום תקופת השינויים.

לתשומת לבכם: תלמידים שלא יבטלו את הרישום לקורס כמתבקש יחויבו בשכ"ל גם אם לא השתתפו בו והקורס יופיע ברשומת הלימודים בקוד " 260 " (לא ניבחן).

 

 

בברכת סמסטר פורה ומהנה,

מזכירות סטודנטים

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>