פרו-סמינרים, סמינרים, סדנאות וקליניקות

הטבלה למטה מפרטת את הפרו-סמינרים, הסמינרים, הסדנאות והקליניקות המוצעים במסגרת החטיבה השלישית, והכל בחלוקה לפי סמסטרים

(בבחירת  הקורסים הנכם מוזמנים להעזר גם בלוח הבחינות)

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לתיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive